Yıllara Sari İnşaat Müteahhitlerinden Kesilmekte Olan Verginin Oranı %5'e Yükselmiştir

Son günlerdeki vergi artışlarına 4 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile devam edilmiştir.

Bu Karar ile yıllara sâri inşaat müteahhitlerinden kesilmekte olan gelir/kurumlar vergisi oranları %3’den %5'e yükselmiştir.

Yeni %5 stopaj oranı 1 Mart 2021 tarihinden yapılacak işverenler tarafından müteahhitlere yapılacak ödemeler (avans olarak ödenenler dahil) ve/veya müteahhitler tarafından henüz ödeme yapılmamış hakkedişler için düzenlenecek faturaları için yürürlüğe girmektedir. 28 Şubat tarihine kadar %3 oranı geçerli olmaya devam edecektir.

Yukarıda özetlenen değişiklik için teknik olarak aşağıdaki BKK’nda değişiklikler yapılmıştır:

a) 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 94’üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

b) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı,

c) 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

04-02-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 12 kez okunmuştur.