Yeni Nesil ÖKC Fişleri İle Slip Bilgilerinin Birleştirilmesini Öngören VUK Tebliği Yayımlandı

Yayımlanan 435 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde mali bilgileri içeren yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) fişleri ile bankacılık işlemine dair bilgileri içeren banka POS harcama belgesi bilgilerinin (Slip) tek fişte birleştirilmesine ilişk


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 649 kez okunmuştur.