Vergi Usul Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler

Özet

Vergiusul uygulamalarında bazı değişiklikler getiren437, 438 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri 7 Ağustos 2014tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözü geçen tebliğlerle getirilenbazı değişiklikler aşağıda özetlenmiştir.

 

  1. YeniNesil Ödeme KaydediciCihazların Kayıt Süreleri Kısaltılmıştır

 

 ile yeni nesil ödemekaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair 426 SıraNumaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin 6. bölümü aşağıdaki şekildedeğiştirilmek suretiyle; Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kayıtsüreleri kısaltılmıştır. Değişiklik öncesinde yeni nesil ödeme kaydedicicihaz kullanmak mecburiyetinde olan mükelleflerden, belirli bir tür cihazkullanma mecburiyeti getirilenler alış faturasının düzenlendiği tarihtenitibaren 90 gün içerisinde, diğer mükellefler ise alış faturasının düzenlendiğitarihten itibaren 30 gün içerisinde bağlı bulundukları vergi dairesine birdilekçeyle müracaat ederek cihazlarını kayıt ettirmek zorundaydılar. Bu süreler her iki mükellef grubu içinde 15gün olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Yeni düzenleme aynen şöyledir6. Yeni Nesil Ödeme KaydediciCihazların Kayıt Süreleri

Mükellefler, gerekmecburiyetlerinin başlaması sebebiyle gerekse mecburiyetleri başlamadan kendiistekleri ile kullanmak üzere aldıkları yeni nesil ödeme kaydedici cihazları,alış faturasının düzenlendiği tarihten (fatura tarihi dahil) itibaren 15 gün içerisindebağlı bulundukları vergi dairesine bir dilekçeyle (alış faturası örneği, cihazsicil numarası, cihazdan alınan bir fiş örneği de dâhil olmak üzere gereklibelgeleri eklemek suretiyle) bildirerek kayıt ettireceklerdir. Ayrıcamükellefler kayıt işlemi ile birlikte, kullanmak üzere aldıkları her bir cihaziçin ayrı ayrı olmak üzere “Ödeme Kaydedici Cihazlara Ait Levha”yı söz konususüre içerisinde vergi dairelerinden alarak işyerlerinde devamlı surettegörülebilecek bir yere asacaklardır.

 

Cihazın alındığı tarihitibariyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanma mecburiyetininbaşlamasına 15 günden daha az bir sürenin bulunması halinde mükellefler, sözkonusu 15 günün sonunu beklemeyecekler ve mecburiyetleri başlamadan önceyukarıda açıklandığı şekilde kayıtlarını yaptırıp ödeme kaydedici cihazlara aitlevhalarını alacaklardır. Diğer bir anlatımla mükellefler cihazları, alışfaturasının düzenlendiği tarihten itibaren (yeni nesil ödeme kaydedicicihazları kullanma mecburiyetinin başlama tarihini geçmemek şartıyla) 15 güniçerisinde vergi dairesine kaydettirip levhalarını alarak kullanmayabaşlayacaklardır.”

 

  1. AmortismanOranları ListesindeDeğişiklikler/İlaveler Yapılmıştır

 ile 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin ekinde yer alan AmortismanaTabi İktisadi Kıymetler listesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

 

    a)Listede 3.65. satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

3.65.1.

Su taşımaya mahsus damacanalar

3

% 33,33

 

  1. Listenin 29.1. satırınamavi renkte gösterilen ibare eklenmiş bu satırdan sonra gelmek üzere aşağıdaki29.1.1. ve 29.1.2. satırlar eklenmiştir.

 

 

29.1.

 

Çimentolu yonga ve lif çimento levha imalatında kullanılan iktisadi kıymetler

15

% 6,66

 

29.1.1.

Plastik kalıplar

2

% 50

 

29.1.2.

Çelik sac kalıplar ve ayraçlar

5

% 20

 

  1. Listenin 45.1.8. satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki satır eklenmiştir.

45.1.9.

Güneş enerjisi santrali

10

% 10

 

Amortisman oranları listesinin güncelşekline internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

  •  

ÖNERBAĞIMSIZDENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 635 kez okunmuştur.