TCMB Reeskont Oranı Değişikliği Yayımlanmıştır

1) 31.12.2020 Tarihinde Yapılacak Reeskont İşlemlerinde Esas Alınacak Oran

 

Vergi Usul Kanunu’nun 280, 281 ve 285. maddeleri ile 238 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre; senede bağlı alacak ve borçların değerleme günündeki kıymetlerine irca edilmesi sırasında; Var ise senet üzerinde yazılı faiz oranının, senet üzerinde faiz oranının belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankasının avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranın esas alınması gerekmektedir.

 

19.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan , avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %16,75 olarak yeniden belirlenmiştir. Bu durumda 31.12.2020 tarihli bilanço gününde ve yeni bir oran açıklanmadığı sürece daha sonraki bilanço günlerinde vadesi bilanço günden sonra olan Türk Lirası cinsinden alacak/borç senetlerinin ve çeklerinin reeskontunda; senet üzerinde faiz oranının belli edilmediği hallerde T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanmış olan %16,75 faiz oranın esas alınması gerekmektedir.

 

Yabancı para ile olan borç ve alacakların reeskontunda, varsa senette yazılı faiz oranının, senette faiz oranı yer almıyorsa değerleme günüde geçerli Londra Bankalar Arası Faiz Oranının (LİBOR) esas alınması gerekmektedir.

 

2) VUK Açısından Reeskont Hesaplamalarında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 

a. Ticari kazancın elde edilmesi ve idamesiyle ilgili ve gerçek bir alacak veya borç ilişkisine dayanmayan (hatır senetleri/çekleri ya da henüz faturası düzenlenmemiş avans amaçlı olarak alınmış/verilmiş olan) senetler/çekler için reeskont hesaplanamaz, hesaplanmış olsa dahi kurum kazancının tespitinde gider/gelir olarak dikkate alınamaz.

 

b. Bankalar, bankerler ve sigorta şirketleri dışındaki mükellefler için senetler ve çekler için reeskont uygulaması zorunlu değildir. Ancak reeskontun bütün alacak ve borç senetleri için bütün halinde yapılması şarttır. Bir kısım senetlerin/çeklerin reeskonta tabi tutularak diğerinin kapsam dışı bırakılması mümkün değildir. Ayrıca alacak senetlerini reeskonta tabi tutanların, borç senetlerini de reeskonta tabi tutmaları zorunludur.

 

c. Reeskonta tabi tutulacak alacak veya borcun senede/çeke bağlı olması gerekir. Banka, banker ve sigorta şirketleri senede bağlı olsun veya olmasın, bütün alacak ve borçlarını reeskonta tabi tutmak zorundadırlar.

 

d. Reeskont, katma değer vergisi dahil alacak veya borç tutarı üzerinden hesaplanacaktır.

 

3) Reeskont Hesaplamalarında Kullanılan Metot

 

Senede bağlı alacak ve borçlara ilişkin değerleme işlemlerinin, iç ıskonto metoduna göre yapılması gerekir. Reeskont hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

 

F = A - [A x 360 / (360 + m x t)]

F: Reeskont tutarı

A: Senedin nominal değeri

m: Faiz oranı

t: Vade

 

4) Önceki Reeskont Oranları

 

Aşağıda daha önce uygulanan reeskont oranları tablosu yer almaktadır.

 

Dönemler

Resmi Gazete

Reeskont Oranı (%)

Tarihi

30.12.2010 – 29.12.2011

30.12.2010

15

30.12.2011 – 18.06.2012

29.12.2011

17,75

19.06.2012 – 19.12.2012

19.06.2012

16,50

20.12.2012 – 20.06.2013

12.12.2012

13,75

21.06.2013 – 26.12.2013

21.06.2013

11

27.12.2013 – 13.12.2014

27.12.2013

11,75

14.12.2014 – 30.12.2016

24.12.2014

10,50

31.12.2016 – 28.06.2018

31.12.2016

9,75

29.06.2018 – 10.10.2019

29.06.2018

19,50

10.10.2019 – 20.12.2019

11.10.2019

18,25

21.12.2019 –12.06.2020

21.12.2019

13,75

13.06.2020 – 18.12.2020

19.12.2020

10,00

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

21.12.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 6 kez okunmuştur.