Riskli Yapı İnşaat Taahhüt İşlerinde KDV Oranı Yüzde 1'e Düşürülmüştür

Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033 sayılı Karar'a ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8 olarak tespit edilmiştir. Bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için ise aynı Kararın birinci maddesinin (a) bendi uyarınca %18 oranında KDV uygulanmaktadır.

30 Ocak 2021 tarihli ve 31380 sayılı Resmi Gazete’de  yayımlanan ile 2007/13033 Sayılı Karar'a ekli (I) sayılı listenin 13 üncü sırasının sonuna aşağıdaki ibare eklenmek suretiyle; 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapılara yönelik dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının 1,5 katına kadar olan yeni inşaat alanlarında yapılacak konutlara ilişkin inşaat taahhüt işlerinde katma değer vergisi oranı yüzde 1 olarak belirlenmiştir. Daha önce bu yönde bir ibare olmadığında bu tür işlerde KDV oranı yüzde 18 idi.

 “6306 sayılı Kanun kapsamında riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde taşınmaz maliklerine ait mevcut inşaat alanının bir buçuk katına kadar olan yeni inşaat alanında yapılacak olan konutlara ilişkin inşaat taahhüt işleri,”

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

04-02-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 6 kez okunmuştur.