Nakit Sermaye İndirimi Uygulamasında 2020 Yılında Esas Alınacak Faiz Oranı

Hatırlanacağı üzere 2015 yılında 6637 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun “Diğer indirimler” başlıklı 10’uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen (ı) bendi uyarınca; sermaye şirketlerinin ilgili hesap dönemi içinde, ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren gerçekleştirilen nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın %50'sinin kurum kazancından indirilebilmektedir.

Konuya ilişkin 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin “10.6. Sermaye artırımında indirim” başlıklı bölümde yapılan açıklamalara göre;

a) İndirim uygulamasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan Bankalarca Açılan Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranlarından “Ticari Krediler (TL Üzerinden Açılan) (Tüzel Kişi KMH ve Kurumsal Kredi Kartları Hariç) faiz oranının dikkate alınacaktır.

b) İndirim tutarının hesaplanmasında, TCMB tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan ticari krediler faiz oranı dikkate alınacaktır.

Buna göre 2020 yılı dördüncü geçici vergi beyannamesi ile kurumlar Vergisi beyannamesinde yararlanılacak nakdi sermaye indiriminin hesaplanmasında dikkate alınacak faiz oranı %19,62’dir.

Öte yandan, kazancın yetersiz olması nedeniyle ilgili hesap döneminde indirim konusu yapılamayan tutarlar, izleyen hesap dönemine ilişkin geçici vergilendirme dönemlerine ait geçici vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılabilecektir.

Beyanname üzerinde kazançtan indirilecek nakdi sermaye indirimi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır.

Nakden Artırılan Sermaye Tutarı x TCMB Faiz Oranı x Süre (Ay) x İndirim Oranı

 

Örneğin, Halka kapalı bir Anonim Şirket, tescili 15.08.2020 tarihinde gerçekleşen 10 Milyon TL nakit sermaye artırımı gerçekleştirdiğinde ve ortaklar bunun 5 Milyon TL’lik kısmını 30.08.2020 tarihinde ödediğinde, 5 Milyon TL’nin TCMB tarafından en son açıklanan ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranının ( %19,62) %50’sinin beş aylık kısmını 2020 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirebilecek, matrahın yetersiz olması nedeniyle ilgili dönemde indirim konusu yapılamayan tutarlar ise sonraki hesap dönemlerine devredecektir.

Buna göre 2020 hesap dönemine ait kurumlar vergisi matrahından indirebilecek tutar şu şekilde hesaplanabilir.

=5.000.000 TL x %19,62 x %50 x (5/12) ay

= 204.375 TL

Teşvikin ödenecek kurumlar vergisine net etkisi ise 204.375 x %22 = 44.962,50 TL olacaktır.

Faiz oranına ilişkin TCMB datasına

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz. Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

14-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 164 kez okunmuştur.