Mevduat Faizi, Fon ve Tahvillerin Stopaj Oranlarındaki İndirimler ile Süre Uzatımlarına İlişkin Karar Yayınlanmıştır 70

Özet

 

23 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamındaki stopaj vergilemesine yön veren 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uygulamasında önemli bazı değişikliklere gidilmektedir ve daha önceki bir Kararla Türk Lirası cinsinden mevduat faiz gelirlerinin stopaj oranlarında yapılmış olan indirimlerin uygulama süresi uzatılmaktadır.

 

1) Türk Lirası Cinsinden Mevduat Faiz Gelirlerindeki Stopaj Oranlarında Yapılan İndirimlerin Uygulama Süresi Uzatılmaktadır

 

Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 67. maddesi kapsamındaki Türk Lirası cinsinden mevduat faiz gelirlerindeki stopaj (tevkifat-vergi kesintisi) oranları 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiştir.

 

Büromuzun 2020-58 sayılı sirkülerinde duyurulduğu ve hatırlanacağı üzere, 30 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile Türk Lirası cinsinden mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığında ödenen kar paylarına uygulanacak tevkifat oranları geçici süreyle düşürülmüş bulunmaktaydı. Karar uyarınca 30 Eylül 2020 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylarına aşağıda yer alan oranların uygulanması düzenlenmiş bulunmaktaydı.

 

Cumhurbaşkanı Kararı ile bu kez 31 Aralık 2020 tarihinde sona ermekte olan indirimli stopaj uygulamasının süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır. Buna göre 30 Eylül 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizlerden ve kâr paylarından aşağıda yer alan oranlarda gelir vergisi kesintisi yapılacaktır.

 

Yeni bir süre uzatımı olmadığı sürece 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren ise 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenmiş mevcut (30 Eylül 2020 tarihine kadar uygulanan) oranlarda stopaj yapılmaya devam edilecektir.

 

Mevduat Türü

1 Ocak 2020 ile 29 Eylül 2020 Tarihleri Arasında Uygulanan Stopaj Oranları

30 Eylül 2020 ile 31 Mart 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Stopaj Oranları

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dâhil) vadeli hesaplarda

%15

%5

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli hesaplarda

%12

%3

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%10

%0

iv) Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

%0

%0

 

Böylelikle TL mevduatlarının net faiz getirileri 1 puan kadar artmış olmaktadır.

 

2) Banka Tahvil ve Bonoları ile Fon Kullanıcısının Bankalar Olduğu Varlık Kiralama Şirketleri Tarafından İhraç Edilen Kira Sertifikalarına Uygulanan Tevkifat Oranları Düşürülmektedir.

 

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına eklenen Geçici 3’ncü madde uyarınca, 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara aşağıda yer alan oranlar uygulanacaktır.

 

Menkul sermaye iratları:

23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Stopaj Oranları

Vadesi 6 aya kadar (6 ay dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

%5

Vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) olanlara sağlanan gelirlerden

%3

Vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden

%0

Alım satım kazançları:

23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Stopaj Oranları

6 aydan az süreyle (6 ay dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%5

1 yıldan az süreyle (1 yıl dâhil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlarda

%3

1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan

%0

 

Yatırım fon kazançları:

 

Karar ile 23 Aralık 2020 ile 31 Mart 2021 tarihleri arasında iktisap edilen yatırım fonlarında uygulanacak stopaj oranı %0 olarak belirlenmektedir. 

Ancak söz konusu uygulamadan değişken, karma, eurobond, dış borçlanma, yabancı, serbest ile döviz yatırım fonları yararlanamayacaktır. Bu fon yatırımcıları belirtilen sürede de iktisapta bulunsalar dahi halen yürürlükteki oran olan %10 nihai stopaj ile vergilendirileceklerdir.

 

3) Serbest (Döviz) Fonları İçin Tevkitaf Oranı Kaldırılmaktadır.

 

Hatırlanacağı üzere, 3 Haziran 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2604 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılacak tevkifat oranı %15 olarak belirlenmiş bulunmaktaydı.

 

Bu Karar ile 2006/10731 sayılı BKK’nın 1/b-3 nolu bendi kaldırılmak suretiyle; serbest (döviz) fonlarının portföy işletmeciliği kazançları üzerinden yapılan %15 tevkifat oranı, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlükten kaldırılmaktadır.

 

Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

23.12.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 141 kez okunmuştur.