İşten Çıkarma Yasağı Süreleri İki Ay Daha Uzatılmıştır - 72

Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak uygulamaya sokulan işten çıkarma yasağı uygulamasının süresi 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile iki ay daha uzatılmıştır.

Hatırlanacağı üzere, 9.maddesiyle 4857 sayılı İş Kanuna eklen geçici 10.madde ile, 17 Nisan 2020 tarihten başlamak üzere üç ay süreyle; İş Kanunu kapsamında olsun ya da olmasın her türlü iş veya hizmet sözleşmesi işveren tarafından tek taraflı olarak feshedilemeyeceği ve fesih yasağı uygulanan hallerde işverenin işçiyi ücretsiz izne ayırabileceği, üç aylık fesih yasağı süresini 6 aya kadar uzatmaya Cumhurbaşkanının yetkili olacağı ve bu yasağa aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işverene sözleşmesi feshedilen her işçi için aylık brüt asgari ücret tutarında (2020 yılı: 2.943 TL – 2021 yılı: 3.577,50 TL ) tutarında idari para cezası verileceği yönünde düzenleme yapılmış, takiben , , ve sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları ile uygulama süresi 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı.

ile işten çıkarma (fesih) yasağı iki (2) ay süreyle yani 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmaktadır.

Buna göre; her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından 17 Mart 2021 tarihine kadar feshedilemeyecektir.

Bu süreçte işveren işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabilecektir. Bu uygulama kapsamında ücretsiz izne ayrılmak, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermemektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

30.12.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 74 kez okunmuştur.