e-Defter Berat Yükleme Dönem Tercihinin 31 Ocak Tarihine Kadar Yapılması Gerektiği Duyurulmuştur

Hatırlanacağı üzere 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanmış olan 3 sıra no'lu Elektronik Defter Tebliği ile; aylık dönemler için oluşturulacak e-Defterlerin berat dosyalarının aylık veya geçici vergi dönemleri bazında yüklenebilmesi imkânı getirilmiştir.

GİB e-defter sitesinde yayımlanan 14.01.2020 tarihli geçici vergi dönemleri bazında berat yükleme tercihinde bulunmak isteyen mükelleflerin, kadar mali mühür veya elektronik imza ile 31 Ocak 2021 tarihine kadar e-Defter uygulamasına giriş yapıp Bilgi Güncelle” kısmından “Berat Yükleme Tercihi bölümünden; Aylık yükleme / Geçici vergi dönemleri bazında yükleme şeklinde seçimlerini yapmaları gerektiği duyurulmuştur.

Yapılan tercih 31/01/2021 tarihine kadar e-Defter uygulaması üzerinden güncellenebilecektir. Bu tarihten sonra yapılan seçimin değiştirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Söz konusu yükleme tercihi, ilgili hesap dönemini kapsamakta olup, 2021/Ocak döneminden itibaren yüklenecek berat dosyaları için geçerli olacaktır.

Tercihlerini 31 Ocak 2021 tarihine kadar bildirmeyen mükellefler, 2021 hesap dönemi berat dosyaları için Aylık yükleme seçeneğini tercih etmiş olarak değerlendirilecektir.

Duyurunun tam metnine

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz. Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

15-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 95 kez okunmuştur.