e-Faturaya Geçişte Üç Aylık Ek Süre Tanınmıştır

Maliye Bakanlığı, 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 433 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği (Tebliğ) ile 397 ve 421 sıra nolu VUK Tebliğlerinde değişiklikler yaparak e-Faturaya geçişte mükelleflere üç aylık ek bir süre sağlayarak zorunluluk tarihini 1 Nisan 2014 olarak değiştirmiştir.


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 768 kez okunmuştur.