Bazı Kamu Alacakların Yeniden Yapılandırılmasında Başvuru ve Taksit Ödeme Süreleri Uzatılmıştır 71

Hatırlanacağı üzere 17 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır.

Yapılandırmalardan yararlanmak için yapılacak başvuru sürelerinin bir kısmı 31 Aralık 2020 tarihinde ilk taksit ve peşin ödeme sürelerinin bir kısmı ise 31 Ocak 2021 tarihinde dolmaktaydı. 30 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile bu sürelerin bir kısmı uzatılmaktadır.

Karar uyarınca yeniden yapılandırılan maliye, gümrük, belediye ve sosyal güvenlik kurumu borçları için başvuru ve ödemeler aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.

1. Başvuru

Kanun uyarınca 31 Aralık 2020 tarihinde biten yapılandırma başvurusu süresi 31 Ocak 2021 tarihine (bugünün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 1 Şubat 2021) günü sonuna kadar uzatılmaktadır.

Dava konusu alacaklarda, davadan vazgeçme dilekçelerinin de alacaklı tahsil dairesine 1 Şubat 2021 günü sonuna kadar gerekmektedir. Yapılandırmadan yararlanılan borçlar için davadan vazgeçilmesi hâlinde idarece de ihtilaflar sürdürülmeyecektir.

2. Ödemeler

2.1. Ödemeler peşin veya taksitler hâlinde yapılabilecektir.

2.2. Yapılandırılan maliye, gümrük, il özel idareleri, belediyelere ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) borçlarının 31 Ocak 2021 günü sona eren ilk taksit (peşin ödemelerde tamamı) ödeme süresi 28 Şubat 2021 tarihine kadar (bugünün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 1 Mart 2021), diğer taksitleri 2020/Nisan ayından başlamak üzere her iki ayda bir olmak üzere azami 18 eşit taksitte ödenecektir.

2.3. Yapılandırılan SGK borçlarının ilk taksiti (peşin ödemelerde tamamı) 28 Şubat 2021 günü sona eren ilk taksit ödeme süresi 31 Mart 2021 tarihine kadar, diğer taksitleri 2020/Mayıs ayından başlamak üzere her iki ayda bir olmak üzere azami 18 eşit taksitte ödenecektir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

30.12.2020


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 61 kez okunmuştur.