ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/13 - Ar-Ge, TGB ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Güncel Düzenlemeler
2016-08-23

Hatırlanacağı üzere 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 ve 5746 sayılı Kanunlarda 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.Bu düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak 10/11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetelerde aşağıda yer alan bir dizi Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmelik yayınlanmıştır.Sözü geçen düzenlemeler kapsamında öne çıkan hususlar Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/12 - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Yayınlandı
2016-08-19

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/11 - Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Yapılan Vergi Düzenlemeleri - I
2016-08-13

Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Toplam 88 maddeden oluşan, bu itibarla çok kapsamlı olan bu Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden abonelerimizi ilgilendirebileceğini düşündüklerimize mümkün olduğunca önem sırasına göre aşağıda yer verilmiştir. Bu Sirkülerimizde yer verilmeyen diğer düzenlemelere ise sonraki sirkülerimizde yer verilecektir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/10 - 1.7.2016’dan Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı
2016-07-12

Maliye Bakanlığı Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2016 yılının altı aylık enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.7.2016 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları Sirkülerimizde gösterilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/09 - Mali Tatil Uygulamasındaki Değişikliklerin Beyan / Bildirim ve Ödeme Sürelerine Etkisi
2016-07-12

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. Devamında 10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile de yapılan yasal değişiklikler 1 Sıra Nolu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’ine işlenmiştir. Yapılan değişikliklerin uygulamaya etkileri Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/08 - Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri Başlıyor
2016-06-28

Hatırlanacağı üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlarda hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. Bu zorunluluğa uymayan işverenlere ağır cezalara muhatap kalabilecektir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/07 - Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
2016-06-28

2015 hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin kapanış onayının 30 Haziran 2016 Perşembe günü sonuna kadar yaptırtılması gerekmektedir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/06 - Genç Girişimcilerin Kazançlarına Gelir Vergisi İstisnası Getirilmiştir
2016-05-25

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/04 - İşçi Ücretlerinin Bankadan Ödenmesi Yükümlülüğünün Kapsamı Genişletildi
2016-05-25

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; çalışan sayısı 5 ve daha fazla olan işverenler; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ise, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapmak zorundadırlar.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/04 - 5510 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkmış İşyerlerinin Yeniden Kapsama Girmesi Halinde Yapılacak İşlemler
2016-04-18

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce kurumun internet sitesinde 15.04.2016 tarihinde yayımlanmış bulunan duyuruda özetle; İki yıl süreyle aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen işverenlere ait işyeri dosyalarının sistem tarafından otomatik olarak Kanun kapsamından çıkarıldığı, bundan sonra tekrar sigortalı çalıştırmaya başlayan işyerlerinin, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerektiği açıklanmıştır. Duyurunun tam metni Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/023 - e-Arşiv Faturası Düzenleyen Mükelleflere İlişkin Duyuru
2016-02-25

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere ilişkin aşağıda yer alan 11.02.2016 tarihli Duyuru yayınlanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/02 - Asgari Ücretli Çalıştıran İşverenlere Yönelik Sigorta Prim Desteği
2016-02-21

Asgari ücretteki artışın işverenlere getirdiği yükün bir kısmını karşılamayı taahhüt eden Hükümet, bu çerçevede 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; İşverenlerin asgari ücretle çalıştırdığı işçilerin ücret maliyetlerinin günlük 3,33 TL’lik ve aylık en fazla 100 TL’lik kısmını 2016 yılıyla sınırlı olmak üzere, primlerin terkini yoluyla karşılama yönünde düzenleme yapmıştır. Asgari ücret desteğinin uygulama esasları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 sayılı Genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunun yanında asgari ücret desteği Kurum internet sitesinde yayımlanan Soru-Cevap şeklinde de açıklanmıştır. Genelgeye göre daha özet ve anlaşılır olduğunu düşündüğümüz için, Biz de aşağıda bu Soru-Cevap şeklinde de açıklamaları özetleyerek aktarmayı uygun bulduk.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/01 - Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı Tutarları
2016-01-06

Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2015 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2015 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.1.2016 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 2016 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları Sirkülerimizde gösterilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/32 - Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar
2015-12-31

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2016 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir.Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında belli başlıları aşağıda yer almakta olan diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarların belirlenmesine deesas oluşturan bir niteliğe sahiptir. • Sigorta prim matrahından istisna yemek parası, çocuk ve aile zammı tutarları • Asgari geçim indirimi tutarları • İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının sigorta matrahına dâhil olmayan kısmı • Ay içinde asıl ücrete ilave olarak çeşitli adlar altında (ikramiye, prim gibi) yapılan ödemelerden sosyal güvenlik prim matrahına izleyen aylarda ilave edilecek kısım • Sosyal güvenlik kurumu idari para cezaları (Diğer bir sirkülerimizde ele alınacaktır)

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/31 - Amortisman Oranları Listesinde Değişiklikler Yapılmıştır
2015-12-31

25.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 458 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 333)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile mevcut listeye yeni ilaveler ya da değişiklikler yapılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/30 - Yurt Dışına Götürülen Ya da Gönderilen Paralar İçin Beyan/Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir
2015-12-30

30.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler ile yurt dışına götürülen ya da gönderilen paraların belli bir limitin üzerinde olması halinde için beyan/bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/29 - e-Tebligat Uygulamasına Geçiş Ertelenmiştir
2015-12-29

29.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 467 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-Tebligat uygulamasına geçiş tarihi 1 Nisan 2016’ya ertelenmiştir. Bu itibarla bu güne kadar vergi dairelerine e-Tebligat başvurusu yapmayan mükellefler bu başvurularını 31.03.2016 tarihine kadar yapabileceklerdir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/28 - Fatura Düzenleme Ve Amortisman Sınırı Dahil 2016 Yılının Usule İlişkin Hadleri ve Tutarları
2015-12-29

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414. Maddesi uyarınca, Kanunun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355. maddelerinde yer alıp 2015 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 460 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme haddi • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi • Genel usulsüzlük cezaları • Özel usulsüzlük cezaları

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/27 - 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
2015-12-29

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, Motorlu Taşıtlar Vergilerinin (MTV) 2015 yılında uygulanan miktarlarının, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 46 seri nolu MTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/26 - 2016 Yılı Harçları Tarifesi Yayınlanmıştır
2015-12-28

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife 75 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre alınan harçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu harçların tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/25 - 2016 Yılı Damga Vergisi Tarifesi Yayınlanmıştır
2015-12-28

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2016 yılında uygulanacak tarife 59 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2015 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2015 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 5,58) artış yapılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/24 - 2016 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri
2015-12-27

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2015 yılı için yeniden değerleme oranı 10.11.2015 tarihli ve 29528 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 457 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2015 yılı için %5,58 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2015 yılında uygulanan had ve tutarların 2016 yılı için %5,58 oranında arttırılması gerekmektedir. 2016 yılı için yeniden belirlenen had ve tutarlar, 25.12.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 290 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde aşağıdaki başlıklar altında söz konusu hadlere ve tutarlara değinilecektir. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/23 - Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Zorunlu Geçiş Tarihi Ertelenmiştir
2015-12-26

Basit/Bilgisayar bağlantılı YNÖKC kullanmak zorunda olan mükellefler ile ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren YNÖKC geçmek zorundaydılar. Ancak 25.12.2015 tarihinde yayımlanan 466 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile bu tarih ertelenmek suretiyle kademeli bir geçiş öngörülmüştür.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/22 - Tahsilat ve Ödemelerde Tevsiki Zorunlu Had Yedi Bin TL Olarak Yeniden Belirlendi
2015-12-26

Hatırlanacağı üzere, belirli vergi mükelleflerinin 8.000 TL üzerindeki tahsilatlarını ve ödemelerini finansal kurumlar aracılığı ile gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İşte bu had 24.12.2015 tarihinde yayımlanan 459 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak üzere 7.000 TL’ye düşürülmüştür. 31.12.2015 tarihine kadar 8.000 TL’lik had geçerli olacaktır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/21 - Aralık Ayı Yükümlülüklerine İlişkin Hatırlatmalar
2015-12-08

Bu sirkülerimizde müşterilerimizin 31 Aralık 2015 günü bitimine kadar yerine getirmeleri gereken rutin dışı bazı yükümlerine ilişkin hatırlatmalara yer almaktadır. Sirkülerimizde 31.12.2015 tarihine kadar yerine getirilmesi aşağıdaki konulara değinilmiştir: 1) Elektronik Tebligat (e-Tebliğ) Talep Bildiriminin verilmesi, 2) e-Fatura ve e-Defter Başvuruları 3) e-Arşiv Faturası ve e-Fatura Başvuruları 4) 2016 Yılında Kullanılacak Defterlerin Onay İşlemleri 5) Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaza Geçiş

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/20 - Enerji Üretimine İlişkin Bazı Yatırımlar Öncelikli Yatırım Kapsamına Alınmıştır.
2015-11-21

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda 19.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/8216 sayılı Kararla değişiklik yapılmıştır. Bu Karar ile 2012/3305 sayılı Kararın Öncelikli yatırım konuları başlıklı 17. maddesinin birinci fıkrasına eklenen “ö” bendi ile “Yenilenebilir enerji üretimine yönelik türbin ve jeneratör imalatı ile rüzgar enerjisi üretiminde kullanılan kanat imalatı yatırımları” 5 inci bölge için (minimum yatırım tutarlarında ve üstünde yapılacak yatırımlara) uygulanan Sirkülerimizde belirtilen desteklerden yararlanabilir duruma getirilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/19 - Maliyenin Elektronik Tebligat Uygulamasına Geçişinin Esasları Belirlendi
2015-10-05

Vergi dairelerince düzenlenen evraklar, muhataplarına posta kanalıyla, memur vasıtasıyla ve ilan yoluyla tebliğ edilebilmekteydi. 2010 yılında 6009 sayılı Kanun ile VUK’na eklenen 107/A maddesiyle bir dördüncü tebliğ usülü olan elektronik tebligat (e-Tebliğ) yöntemi getirilmiştir. Elektronik tebliğe ilişkin usul ve esasları belirleme konusunda Maliye Bakanlığı yetkilidir. Bakanlık 27 Ağustos 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı 456 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde buna ilişkin düzenlemeler ve açıklamalar yapmış olup, Sirkülerimizde özetlenmiştir. ÖNEMLE HATIRLATIRIZ: ZORUNLU E-TEBLİGAT KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER, 1.1.2016 TARİHİNE KADAR VERGİ DAİRELERİNE BAŞVURU YAPMAK ZORUNDADIRLAR.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/18 - 1 Eylül 2015’den Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı
2015-09-02

1 Eylül 2015 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı tavanı tutarı 3.828,37 TL olmuştur.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/17 - 1 Temmuz 2015’den Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı Tutarları
2015-07-06

Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulanacak memur maaş katsayılarını 03.07.2014 tarihli Genelgede yeniden belirlemiştir. Katsayılar şöyledir.Buna göre 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları Sirkülerimizde gösterilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/16 - Nakit Sermayenin Vergiden İndirilebilecek Kısmının Hesaplanmasında Kullanılacak Oranlar
2015-07-01

6637 sayılı Kanunla Kurumlar Vergisi Kanununun vergi matrahının tespitinde kurum kazancından yapılabilen “Diğer İndirimleri” düzenleyen 10. Maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendi eklenmek suretiyle, 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren sermaye şirketlerine nakit sermaye konulmasına vergi teşviki getirilmiştir. Sözü geçen düzenlemede vergi indirim oranı, sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından indirimden yararlanılan yıl için en son açıklanan “Bankalarca açılan TL cinsinden ticari kredilere uygulanan ağırlıklı yıllık ortalama faiz oranı” dikkate alınarak, ilgili hesap döneminin sonuna kadar hesaplanan tutarın % 50’si olarak belirlenmiş olmakla birlikte, bu oranı farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 30 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2015/7910 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bu yetki kullanılarak, oranlar belirlenmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/15 - 1 Eylül 2015’de Elektronik Yoklama Dönemi Başlayacaktır
2015-06-22

Vergi Usul Kanununun 127 ile 132/A maddeleri ile tanınan yetkiler çerçevesinde Maliye Bakanlığı, elektronik yoklamaya (e-Yoklama) ilişkin usul ve esasları, 20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 453 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlemiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/14 - e-Fatura Ve e-Defter Uygulamaları Kapsamındaki Mükelleflerin Kapsamı Genişletilmiştir
2015-06-22

20 Haziran 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter (e-Defter) tutma ve elektronik fatura (e-Fatura) uygulamasına dâhil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin kapsamı genişletilmektedir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/13 - Asgari Geçim İndiriminde Ve Kazançtan İndirilebilecek Giderlerde Yapılan Değişiklikler
2015-04-24

Birçok konuda düzenleme yanında Asgari Geçim İndiriminde (AGİ) ve kazançtan indirilebilecek giderlerde değişiklikler getiren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/12 - Ev Hizmetlilerinin Sigortalılığı Ve Vergilendirilmesi
2015-04-09

Hatırlanacağı üzere, 11.9.2014 tarihli (Mük) Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen ek madde 9’da yapılan düzenlemeyle ev hizmetlerinde çalışanlar 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren zorunlu sigortalı sayılmışlardır. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığına ilişkin uygulama esas ve usulleri 1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğde açıklanmıştır. Konuyla bağlantısı nedeniyle ev hizmetlerinde çalışanların vergilendirilmesi hususunda GİB internet sitesinde 8 Nisan 2015 günü yayınlanan 98 Sıra Nolu GVK Sirkülerinde açıklamalar yapılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/11 - Nakit Sermaye Konulmasına Vergi Teşviki Getiren 6637 S. Kanun İle Yapılan Düzenlemeler
2015-04-08

6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 07.08.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu Kanunun 6 maddesi vergi düzenlemelerine ilişkin olup, bunlar içinde en önemlisi sermaye şirketlerine nakit sermaye konulmasına vergi teşviki getiren düzenlemedir. Diğerleri VUK, KDV ve ÖTV kanunlarına ilişkindir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/10 - Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunlulğu Kaldırılmıştır
2015-01-20

17 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 444 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Mükellef Bilgileri Bildirimi verme zorunluluğunu getiren 413 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten, dolayısıyla da sözü geçen bildirimin verilme zorunluğu kaldırılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/09 - Elektronik Arşiv Faturası ve e-Arşiv Uygulamasında Yapılan Değişiklikler
2015-01-11

30.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 443 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik Arşiv Faturası ve e-Arşiv Uygulamasına ilişkin 433 sıra nolu VUK Genel Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/08 - 2015 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi
2015-01-10

Çevre temizlik vergisinin (ÇTV) 2014 yılında uygulanan miktarlarının, % 10,11 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 46 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/07 - Fatura Düzenleme Ve Amortisman Sınırı Dahil 2015 Yılının Usule İlişkin Hadleri ve Tutarları
2015-01-10

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sözü geçen Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 442 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme haddi • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi • Genel usulsüzlük cezaları • Özel usulsüzlük cezaları

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/06 - 2015 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
2015-01-10

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, motorlu taşıtlar vergilerinin (MTV) 2014 yılında uygulanan miktarlarının, % 10,11 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 45 seri nolu MTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/05 - 2015 Yılı Harçları Tarifesi
2015-01-08

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2015 yılında uygulanacak tarife 73 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre alınan harçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2014 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu harçların tutarlarında ise 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında ( % 10,11) artış yapılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/04 - 2015 Yılı Damga Vergisi Tarifesi
2015-01-08

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2015 yılında uygulanacak tarife 58 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2014 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında ( % 10,11) artış yapılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/03 - Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı
2015-01-07

Bu sirkülerimizde memur maaş katsayılarına endeksli gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarlarına ilişkin bilgilere yer verilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/02 - 2015 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri
2015-01-06

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 2014 yılı için yeniden değerleme oranı 15.11.2014 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 441 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile % 10,11 olarak açıklanmış bulunmaktadır. Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2014 yılında uygulanan had ve tutarların 2015 yılı için % 10,11 oranında arttırılması gerekmektedir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2015/01 - Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Diğer Had ve Tutarlar
2015-01-06

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2015 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2014 tarihli ve 29222 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında belli başlıları Sirkülerimiz içeriğinde yer almakta olan diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarların belirlenmesine de esas oluşturan bir niteliğe sahiptir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/28 - Vergi ve Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır
2014-12-01

6552 sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit deme süreleri, Kanunun verdiği yetki uyarınca 30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/27 - Katma Değer Vergisi Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
2014-10-22

1 Mayıs 2014 tarihinde yürürlüğe giren Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde 16.10.2014 tarihinde yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1) ile bazı değişiklikler yapılmakta olup, önemli görülenler Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/26 - 6552 Sayılı “Torba” Kanun İle İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda Yapılan Değişiklikler
2014-09-22

6552 sayılı "Torba" Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda yapılan yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/25 - 6552 Sayılı “Torba” Kanun İle Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
2014-09-18

6552 sayılı "Torba" Kanun ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile sosyal güvenlik hükümleri içeren diğer kanunlarda (5746, 5521, 4447 sayılı Kanunlar gibi) yapılan yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/24 - 6552 Sayılı “Torba” Kanun İle İş ve Maden Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2014-09-17

6552 Sayılı “Torba” Kanun ile İş ve Maden Kanunlarında yapılan değişikliklere bu Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/23 - 6552 Sayılı “Torba” Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Ve Yeni Düzenlemeler
2014-09-16

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 6552 sayılı Kanun ile yapılan çeşitli vergi kanunlarındaki yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/22 - 6552 Sayılı “Torba” Kanundaki Kasa Mevcudu Ve Ortaklardan Alacakların Düzeltilmesine Yönelik Düzenlemeler
2014-09-15

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 6552 sayılı Kanunun fiktif yani gerçekte olmayan KASA ve ORTAKLAR CARİ hesaplarının düzeltilmesine yönelik düzenlemelerine Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/21 - 6552 Sayılı “Torba” Kanundaki Vergi ve Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik Düzenlemeler
2014-09-15

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/20 - Vergi Usul Uygulamalarında Yapılan Değişiklikler
2014-08-11

Vergi usul uygulamalarında bazı değişiklikler getiren 437, 438 ve 439 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri 7 Ağustos 2014 tarihli ve 29081 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözü geçen tebliğlerle getirilen bazı değişiklikler Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2014/19 - Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken En Az Personel Sayısı Düşürülmüştür
2014-06-19

18.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6400 sayılı BKK ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını 50'den 30'a indirmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/18 - Nisan-Mayıs Aylarındaki Rutindışı Yükümlülüklere İlişkin Hatırlatmalar
2014-04-15

Nisan-Mayıs aylarındaki aylık olağan yükümlülüklerine ilave olarak, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, yılda bir kez yerine getirdikleri beyan, bildirim ve vergi ödemeleri de bulunmaktadırlar. Bu Sirkülerimizde yılda bir kez yapılması nedeniyle gözden kaçması muhtemel yükümlülüklere dikkat çekilmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/17 - Kurumlar Vergisi Beyannamesi Eklerinde Yapılan Değişiklikler
2014-04-08

Gelir İdaresi Başkanlığı e-Beyanname sisteminde yer alan Kurumlar Vergisi Beyannamesi 1 Nisan 2014 tarihinde kullanıma açılmıştır. Mükelleflerin 2003 yılına ilişkin beyannamelerini 1-25 Nisan 2014 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir.Gelenekselleştiği üzere, bu yılın beyannamesinin eklerine bazı ilaveler yapılmış olup, Sirkülerimizde özetlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/16 - Yeni Nesil ÖKC Fişleri İle Slip Bilgilerinin Birleştirilmesini Öngören VUK Tebliği Yayımlandı
2014-04-03

Yayımlanan 435 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğinde mali bilgileri içeren yeni nesil Ödeme Kaydedici Cihaz (ÖKC) fişleri ile bankacılık işlemine dair bilgileri içeren banka POS harcama belgesi bilgilerinin (Slip) tek fişte birleştirilmesine ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/15 - Konut Kira Geliri İstisnası Uygulamasına İlişkin Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı
2014-02-25

6322 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanunu’nun 21. maddesinde değişiklik yapılarak, konut kira gelirlerindeki istisnanın kapsamı daraltılmıştır. 18.2.2014 tarih Resmi Gazetede yayımlanan 286 Sıra No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde bu değişikliğin uygulama şekline ilişkin açıklamalara ve örneklere yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/14 - Ar-Ge, Yenilik Ve Yazılım Faaliyetlerine Yönelik Getirilen Bazı Vergi Teşvikleri Ve İstisnaları
2014-02-23

19 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanunda vergilendirmeye yönelik düzenlemeler de bulunmaktadır. Bunlardan en kayda değeri ise, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), yenilik ve yazılım faaliyetlerine yönelik ilave bazı vergi teşvikleri ve istisnalarıdır. Yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde yer almaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/13 - Karşılıksız Çeklerde Bankaların Ödemekle Sorumlu Olduğu Miktarlar Artırılmıştır
2014-01-22

Muhatap bankalar, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen ve kısmen ya da tamamen karşılıksız olan her çek yaprağı için belirli bir tutarda ödeme yapmakla yükümlüdürler. Bu çerçevede 21 Ocak 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 27 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere karşılıksız olan her çek yaprağı için bankaların ödemekle yükümlü olacağı tutarlar yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/12 - 31.12.2013 Tarihli Bilançodaki Dövizlerin Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar
2014-01-14

Sirkülerimizde 31.12.2013 tarihli bilançodaki yabancı para mevcutlarının ve borçlarının değerlemesinde kullanılacak kurlara yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/11 - 2014 Yılında Uygulanacak Sosyal Güvenlik İdari Para Cezaları
2014-01-09

Hatırlanacağı üzere 2014/2 sayılı Sirkülerimizde duyurduğumuz üzere, Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Belirlenen yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Diğer yandan 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenmiş olan idari para cezalarının çok önemli bir kısmı asgari ücret tutarını esas almaktadır. Bu cezaların özel sektör işverenlerini ilgilendirenlerin önemlilerinin hesap yöntemlerine ve 2014 yılı tutarlarına Sirkülerimizde yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/10 - Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı
2014-01-06

Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2014 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2013 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 3.1.2014 tarihli ve 27998389.115913 sayılı Genelgede yeniden belirlemiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/09 - Elektronik Arşiv Faturası ve e-Arşiv Uygulaması
2014-01-06

e-Fatura ve e-Defter uygulamalarının yürürlüğe girmesini takiben sıra elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulamasına gelmiştir. Esasen e-Arşiv uygulaması, Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında düzenlenen Telekom, doğalgaz ve GSM faturaları ile daha önce sınırlı bir mükellef kitlesi için uygulamaya girmiş bulunmaktaydı. Bu kere 30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 433 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik Arşiv Faturası (EAF) ve e-Arşiv uygulaması genelleştirilmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/08 - 2014 Yılı Çevre Temizlik Vergisi Tarifesi Açıklandı
2014-01-05

Çevre temizlik vergisinin (ÇTV) 2013 yılında uygulanan miktarlarının, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 43 seri nolu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/07 - 2014 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi Açıklandı
2014-01-04

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, motorlu taşıtlar vergilerinin (MTV) 2013 yılında uygulanan miktarlarının, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 43 seri nolu MTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/06 - 2014 Yılı Harçları Tarifesi
2014-01-04

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2014 yılında uygulanacak tarife 71 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • 2012 ve 2013 yıllarından farklı olarak bu yıl nispi esasa göre alınan harçların oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2013 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu harçların tutarlarında ise 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 3,93) artış yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/05 - Vergi Usul Kanununa İlişkin 2014 Yılının Hadleri ve Tutarları
2014-01-03

Vergi Usul Kanununun (VUK) Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sözü geçen Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, % 3,93 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 432 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme haddi • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi • Genel usulsüzlük cezaları • Özel usulsüzlük cezalarıDosyayı indirmek için tıklayınız
2014/04 - 2014 Yılı Damga Vergisi Tarifesi Açıklandı
2014-01-03

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2014 yılında uygulanacak tarife 57 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • 2012 ve 2013 yıllarından farklı olarak bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kağıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2013 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2013 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında (% 3,93) artış yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/03 - 2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri
2014-01-03

Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2013 yılında uygulanan had ve tutarların 2014 yılı için % 3,93 oranında arttırılması gerekmektedir. 2014 yılı için yeniden belirlenen had ve tutarlar, 30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 285 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde şu hadlere ve tutarlara değinilmiştir. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddiDosyayı indirmek için tıklayınız
2014/02 - Asgari Ücret Ve Bu Ücret Esas Alınarak Belirlenen Bazı Had ve Tutarlar
2014-01-02

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2014 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2013 tarihli ve 28868 (Mükerrer 3) sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında belli başlıları Sirküler içeriğinde yer almakta olan diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarların belirlenmesine de esas oluşturan bir niteliğe sahiptir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2014/01 - e-Faturaya Geçişte Üç Aylık Ek Süre Tanınmıştır
2014-01-02

Maliye Bakanlığı, 30.12.2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımladığı 433 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği (Tebliğ) ile 397 ve 421 sıra nolu VUK Tebliğlerinde değişiklikler yaparak e-Faturaya geçişte mükelleflere üç aylık ek bir süre sağlayarak zorunluluk tarihini 1 Nisan 2014 olarak değiştirmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/32 - Vadeli Senetlerin Ve Çeklerin Reeskontunda Kullanılacak Oran Yeniden Belirlenmiştir
2013-12-27

Vergi Usul Kanunu (VUK) 281 ve 285. maddeleri, 238 sıra numaralı VUK Genel Tebliği ve 64 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri çerçevesinde yapılacak senede bağlı alacak ve borç senetlerinin ve vadeli çeklerin reeskontunda uygulanacak oran, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı olan % 11,75 olacaktır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/31 - Mukimlik Belgesi Düzenlemeye Yetkili Birimler Yeniden Belirlendi
2013-12-26

Mevcut durumda, mukimlik belgesi sadece Gelir İdaresi Başkanlığı ve kendi mükellefleriyle sınırlı olmak üzere Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı (İstanbul) tarafından düzenlenebilmektedir. GİB tarafından 20.12.2013 tarihinde yayımlanan 3 sıra nolu Çifte Vergilendirmeyi Önleme Sirkülerinin yürürlüğe gireceği tarih olan 06.01.2014 tarihinden itibaren, bu birimlere Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Trabzon Vergi Dairesi Başkanlıkları da eklenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/30 - e-Defter Uygulamasında Değişiklikler Yapan 2 Sıra Nolu Tebliğ Yayımlandı
2013-12-24

24.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Defter Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 2) ile e-Defter uygulamasında bazı değişiklikler yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/29 - İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmet Alımlarının Desteklenmesine Dair Yönetmelik Yayınlandı
2013-12-24

24.12.2013 tarihli Resmi Gazetede İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Bu Yönetmelik’te iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için özel sektör işyerlerine sağlanacak parasal desteğin miktarı ile desteklemenin usul ve esasları belirlenmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/28 - SGK İşveren Tebliğinde Yapılan Değişiklikler
2013-12-05

SGK İşveren Uygulama Tebliği’nde değişiklikler yapan Tebliğ 28.11.2013 tarih ve 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözü geçen Tebliğ ile yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde özetlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/27 - e-Defter Uygulamasına Geçişe İlişkin GİB Sirküleri Yayımlandı
2013-12-02

e-Defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında Gelir İdaresi Başkanlığı 26.11.2013 tarihli ve 67 Nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde açıklamalar yapmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/26 - KDV Oranlarında Değişiklikler Yapan 2013/5595 Sayılı BKK Yayımlandı
2013-12-02

Katma Değer Vergisi oranlarında değişiklikler yapan 2013/5595 Sayılı BKK 1 Aralık 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Sözü geçen BKK ile yapılan düzenlemeler Sirkülerimizde özetlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/25 - Vergi İadesi (Nakden-Mahsuben) Talep Dilekçelerine Standart Hale Getiren 429 Nolu VUK Tebliği Yayınlandı
2013-10-10

Maliye Bakanlığı tarafından 10.10.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 429 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben yapılacak iade taleplerinin, GİB internet vergi dairesi üzerinden elektronik ortamda, sözü geçen Tebliğ ekindeki standart dilekçeler kullanılmak suretiyle yapılması yönünde düzenlemeler yapılmış olup, Sirkülerimizde özetlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/24 - 6183 Sayılı Kanuna İlişkin Seri A, No 5 Sayılı Değişiklik Tebliği Yayımlandı
2013-09-17

Kamu alacaklarının tahsilinde uyulacak usul ve esaslara ilişkin en temel ve ayrıntılı açıklamaları içeren 2007 tarihli, 6183 sayılı Kanuna ilişkin Seri: A Sıra No: 1 sayılı Tahsilat Genel Tebliği’nde 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olan Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 5) ile değişiklikler yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/23 - Sigorta Prim Oranlarında Yapılan Değişiklik 1.9.2013'de Yürürlüğe Girmektedir
2013-08-27

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranını, sigortalının prime esas kazancının % 1'den % 2’ye çıkaran düzenleme 1.9.2013 tarihinde yürürlüğe girmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/22 - Trafik Para Cezalarına Ödeme Kolaylığı Getiren Düzenlemenin Esasları
2013-08-26

2 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6495 sayılı Kanunun geçici 2. Maddesinde yapılan düzenleme ile kısaca Trafik para cezaları için bir kez daha, işlemiş faizlerinden büyük ölçüde vazgeçilmek suretiyle ödeme kolaylığı getirilmektedir.Ödeme kolaylığına ilişkin esaslar ise 17 Ağustos 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 5 Seri Nolu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliğinde yer almaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/21 - Varlık Barışı Başvuru Süresi Uzatılmıştır
2013-08-01

31 Temmuz 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/5174 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Varlık Barışına ilişkin 31 Temmuz 2013 olan son bildirim ve beyan süresi 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/20 - 2013 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırahlar ve Çocuk Zammı Tutarları
2013-07-09

Memur maaş katsayılarındaki artışa paralel olarak 2013 yılının ikinci yarısında (Temmuz-Aralık) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları da değişmiş olup, konuya ilişkin açıklamalar ekli sirkülerimizde yer almaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/19-G - Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin Süre Uzatılmıştıştır
2013-07-01

Ekte yer verilen Sirkülerimizin 17.06.2013 tarihinde abonelerimize gönderilmiş olan (güncellenmeden önceki) şeklinde, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullananların 1.7.2013 tarihinden itibaren yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmaya başlamak zorunda oldukları belirtilmiş bulunmaktaydı. Ancak aradan çok kısa bir süre geçmiş olmasına karşın 29.06.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 427 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile sözü geçen tarih 1.10.2013 olarak değiştirilmiştir. Buna göre, faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler mevcut ödeme kaydedici cihazlarını 30.09.2013 tarihine kadar kullanabileceklerdir. 1.10.2013 tarihinden itibaren ise yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan EFT-POS özellikli cihazları kullanmaya başlamaları gerekmektedir. 2013/19 Sayılı Sirküler metnimiz sözü geçen bu değişikliğe paralel olarak güncellenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/19 - Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazların Kullanımına İlişkin VUK Genel Tebliği Yayınlanmıştır
2013-06-17

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esasları konu alan 426 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği 15.06.2013 günlü Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Bu sirkülerimizde, yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti konu edilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/18 - Bir Kez Daha "Varlık Barışı" Düzenlemesi
2013-05-29

Varlık Barışına, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanuna ve diğer bazı kanunlara yönelik düzenlemeleri içeren 6486 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 29 Mayıs 2013 Tarihli ve 28661 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır ve aynı gün yürürlüğe girmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/17 - Vadeli Çekler de Reeskonta Tabi Tutulabilecektir
2013-05-03

Bu Sirkülerimizde, vadeli çeklerde reeskont uygulamasına olanak sağlayan 30.04.2013 tarihli ve 64 sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri konu edilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/16 - SveMİYB Düzenleyenler, Kullananlar Ve Bunlara İştirak Edenler İçin Getirilen İlave Yaptırımlar
2013-04-24

Bu Sirkülerimizde, 11 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 6455 Sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen 153/A numaralı maddeyle Sahte ve Muhteviyatı İtibariyle Yanıltıcı Belge (SveMİYB) düzenleyenler, kullananlar ve bunlara iştirak edenler için, Kanundaki mevcutlarına ilave olarak getirilen yeni bir yaptırım olan Teminat Uygulaması konu edilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/15 - Nisan ve Mayıs Aylarında Yerine Getirilmesi Gereken Mükellefiyetler Takvimi
2013-04-09

Bu Sirkülerimizde, Kurumlar Vergisi mükelleflerinin Nisan-Mayıs aylarındaki beyan, bildirim ve ödeme yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, kolaylıkla okunabilecek bir yükümlülükler takvimi oluşturulması amaçlanmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/14 - İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşveren Yükümlülükleri Takvimi (Revize)
2013-03-29

Hatırlanacağı üzere, 2013/14 nolu sirkülerimiz 6331 sayılı Kanunla getirilen iş sağlığı ve güvenliğine dair işveren yükümlülükleri hatırlatmak için 14.03.2013 tarihinde gönderilmişti. 29.03.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI LİSTESİ, bazı değişiklikler yapılmak suretiyle yeniden düzenlenmiştir. Yükümlülüklerin niteliği ve bunların başlangıç tarihleri işyerinin hangi tehlike sınıfında olduğuna birebir bağlı olduğundan, sirküler metninde başkaca bir değişiklik yapılmadan, münhasıran bu değişikliği sirkülere işlenmesi amacıyla sirküler yeniden düzenlenmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/13 - Kümes Hayvanları Etleri, Sakatatı ve Yağlarının Toptan Satışındaki KDV Oranı Değiştirilmiştir
2013-02-25

Kümes hayvanlarının etleri ile yenilen sakatatlarının ve yağlarının toptan teslimleri % 1, perakende teslimleri ise % 8 oranında KDV’ye tabi bulunmaktaydı. 24 Şubat 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2013/4345 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile sözü geçen malların toptan teslimlerindeki KDV oranı da % 8’e çıkarılmış bulunmaktadır.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/12 - 7 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği İle Yapılan Açıklamalar
2013-01-25

Büromuzun 2012/22 Sayılı Sirkülerinde ayrıntılı olarak açıklandığı üzere 6322 sayılı Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda önemli değişiklikler yapılmış bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak 31 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde 6322 sayılı Kanunla yapılan değişikliklerin uygulanmasına ve tereddüt edilen bazı hususlara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Bu Sirkülerimizde tebliğdeki açıklamalarına hepsine değil, önemli gördüğümüz ve geniş bir mükellef kitlesini ilgilendirdiğini düşündüğümüz başlıklar üzerinde durulmuştur. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/11 - 6385 Sayılı Kanunla 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanununda Yapılan Değişiklikler
2013-01-22

19.01.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan 6385 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5335, 5502, 5510 ve 5648 sayılı kanunlara ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. Bunlardan okuyucuları ilgilendirebileceğini düşündüğümüz 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununa ilişkin olanları bu sirkülerimizde özetlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/10 - Yurtdışından Sağlanacak Döviz Ve Altın Kredilerine KKDF Kesintisi Getirilmiştir
2013-01-11

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından sağlayacakları döviz ve altın kredilerine (fiduciary işlemler hariç) 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi getirilmiştir. saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/09 - Net Alanı 150 M2 'ye Kadar Olan Konutların Teslimindeki Yeni KDV Oranları
2013-01-10

2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Net alanı 150 m2’ ye kadar olan konutların tesliminde uygulanacak kdv oranları, münhasıran Büyükşehir sayılan illerde geçerli olmak üzere, konutun üzerinde bulunduğu arsanın emlak vergisi değeri ile konutun inşaat sınıfına bağlı olarak % 1, % 8 ve % 18 olarak farklılaştırılmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/08 - Mevduat Gelirlerinden Yapılacak Vergi Kesintisi Oranları Yeniden Belirlendi
2013-01-10

Hükümetin, mevduat hesaplarındaki vadeyi uzatma politikasının bir gereği olarak, mevduat faizleri ile katılım hesaplarına ödenen kar paylarından yapılan vergi kesintisi (stopaj) oranları, vadeye göre farklılaştırılmak suretiyle 2012/4116 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiştir. Ayrıca 1.1.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlanan 2012/4133 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile vadeli hesaplardan bankaların onayı ile vadesinden önce para çekilmesi halinde o güne kadar kazanılmış faizler de tamamen ya da kısmen alınabilecektir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/07 - 2013 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
2013-01-09

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesi gereği, motorlu taşıtlar vergilerinin 2012 yılında uygulanan miktarlarının, %7,80 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1.1.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 42 sıra nolu MTV Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/06 - 2013 Yılı Harç Tarifesi
2013-01-09

Harçlarda nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2013 yılında uygulanacak tarife 69 seri Nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/05 - Vergi Usul Kanununa Dair Hadler ve Tutarlar
2013-01-09

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 414 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, sözü geçen Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, %7,80 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler 422 sıra nolu VUK Genel Tebliğinde gösterilmiştir. Bunlardan uygulamada en çok kullanılan ve bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulanlarına Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında yer verilmiştir: • Fatura düzenleme haddi • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi • Genel usulsüzlük cezaları • Özel usulsüzlük cezaları Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/04 - Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırahlar ve Çocuk Zammı Tutarları
2013-01-08

2013 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları bu Sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/03 - 2013 Yılı Damga Vergisi Tarifesi
2013-01-08

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2013 yılında uygulanacak tarife 56 seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Tarifede en dikkat çekici husus,nispi ve maktu vergilerin tümünün % 15 Oranında artırılmasıdır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/02 - 2013 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri
2013-01-08

Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2012 yılında uygulanan had ve tutarların 2013 yılı için % 7,80 oranında arttırılması gerekmekte olup, yeniden belirlenen had ve tutarlar, 284 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmıştır. Bu Sirkülerimizde şu başlıklar altında söz konusu hadlere ve tutarlara değinilecektir. ? Gelir vergisi tarifesi ? Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları ? Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri ? Sakatlık indirimi tutarları ? Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları ? Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları ? Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2013/01 - 2013 Yılı Asgari Ücreti ve Etkilediği Diğer Hadler
2013-01-04

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2013 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 29.12.2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında, diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarları da etkileyen bir niteliğe sahiptir. Bu Sirkülerimizde, 2013 yılı asgari ücret tutarları yanında, asgari ücret seviyesinden etkilenen şu hadlere de yer verilmiştir. • Sosyal güvenlik prim tabanı ve tavanı tutarları • Sigorta prim matrahından istisna yemek parası, çocuk ve aile zammı tutarları • İşverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarının sigorta matrahına dahil olmayan kısmı • Ay içinde asıl ücrete ilave olarak çeşitli adlar altında (ikramiye, prim gibi) yapılan ödemelerden sosyal güvenlik prim matrahına izleyen aylarda ilave edilecek kısım • Asgari geçim indirimi tutarları • Sosyal güvenlik kurumu idari para cezaları Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/33 - Bazı Mükelleflere E-Fatura Ve E-Defter Uygulamasına Geçme Zorunluluğu Getirilmiştir
2012-12-14

14.12.2012 tarihli ve 28497 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 421 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura ve e-defter uygulaması bazı mükellefler yönünden zorunlu hale getirilmiş bulunmaktadır. Ekli Sirkülerimizde konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/32 - Mali Tablolarını TMS/TFRS’ye Göre Düzenleme Zorunluluğu Bulunan Ve Bulunmayan İşletmeler Belirlendi
2012-11-16

Kamuoyunun ve özellikle de bağımlı ya da bağımsız çalışan meslek mensuplarının gündemini uzun süre meşgul eden TMS/TFRS konusu, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yapılan duyuruyla birlikte,işletmelerin ve meslek mensuplarının sayısal olarak belki de % 99’nu oluşturan bir kısmı için en azından şimdilik rafa kalkmış olmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılar ekli sirkülerimizde yer almaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/31 - Bireysel Emeklilik Ve Şahıs Sigortası Primlerinin Vergi Matrahlarından İndirimi
2012-10-24

Bu Sirkülerimizde, bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ilişkin ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahlarının tespitinde indirim konusu yapılmasına yönelik 85 Sıra Nolu Gelir Vergisi Sirkülerinde yapılan açıklamalara değinilecektir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/30 - 2012 Yılı Üçüncü Dönem Geçici Vergisi İçin Döviz Kurları
2012-10-11

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde 2012 /Ocak-Eylül dönemi Geçici Vergisi için esas alınması gereken kurlara Sirkülerimizde yer verilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/29 - 418 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinde Yapılan Açıklamalar
2012-09-10

Bu Sirkülerimizde, aşağıda sıralanan konularda açıklamaların yer aldığı 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 418 Nolu Vergi Usul Kanunu Tebliğinin müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebileceğinin düşündüğümüz konular ele alınmıştır. • İadesi gereken vergilerin vergi idaresince geciktirilmesi dolayısıyla mükellefe ödenecek faiz hakkında yapılan izahatlar, • Sağlık hizmeti sunucuları ile optisyenlik müesseselerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenledikleri faturalarda süre, • Amortisman listesine yeni ilave edilen iktisadi kıymetler, • Form Ba - Bs ile bildirim ödevlerine ilişkin açıklamalar, • Yürürlükten kaldırılan tebliğler. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/28 - Bireysel Emeklilik Sisteminden Hak Sahiplerine Yapılacak Ödemelerden Kesilecek Gelir Vergisi Oranları Belirlendi
2012-09-06

Bu Sirkülerimizde, Bireysel Emeklilik Sisteminden hak sahiplerine yapılacak ödemelerden kesilecek gelir vergisi oranlarının belirlendiği; 06.09.2012 tarih ve 28403 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13.08.2012 gün ve 2012/3571 sayılı kararname konu edilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/27 - SGK İşveren Uygulama Tebliği Yayımlandı
2012-09-03

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun İşveren Uygulama Tebliği, 1 Eylül 2012 gün ve 28398 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Sözü geçen Tebliğde, 4/a, b ve c sigortalılığına yönelik çeşitli konularda açıklamalar yapılmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/26 - DÜZELTME 2: Teşvik Belgesi 1.1.2012 Tarihinden Sonra Alınan Yatırımlarda Sigorta Primi Desteği Uygulaması
2012-08-28

Teknik bir aksaklık sonucu önceki 2 mailimiz ekinde Sirkülerimiz gönderilememiştir. Bu aksaklık için tekrar özür dileriz. Saygılarımızla. Bu Sirkülerimizin konusunu, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile belirlenen sigorta primi desteği uygulamasına dair 22 Ağustos 2012 gün ve 2012/30 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi oluşturmaktadır. Sözü geçen Genelge, sadece Teşvik Belgesi kapsamında yatırım gerçekleştirilen işverenleri ilgilendirmekte olup, diğer çeşitli mevzuat kapsamında sigorta prim desteğinden yararlanan işverenler yönünden herhangi bir açıklama içermemektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/25 - Asgari Ücretin İşyerinde İlanı Zorunluluğu Kaldırılmıştır
2012-07-13

Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 12. maddesinin üçüncü fıkrasındaki “İşverenler yayımlanan asgari ücretleri işyerlerinde işçilerin kolayca görebilecekleri bir yerde ilan etmek zorundadır.” şeklindeki düzenleme, 7 Temmuz 2012 tarihinden itibaren yürürlükten kaldırılmış bulunmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/24 - Asgari İşçilik Oranlarında Değişiklikler Yapılmıştır
2012-07-13

Bu Sirkülerimizin konusunu, 8 Temmuz 2012 gün ve 28347 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile değiştirilen Tebliğ ve eki çeşitli işkollarına ait asgari işçilik oranlarını gösterir liste oluşturmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/23 - 6327 Sayılı Kanunla Yapılan Bireysel Emeklilik Sistemiyle Bağlantılı Vergi Düzenlemeleri
2012-07-11

Bu Sirkülerin konusunu, 29 Haziran 2012 gün ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf Ve Yatırım Sistemi Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile muhtelif kanunlarda yapılan düzenlemeler, ancak ağırlıklı olarak bireysel emeklilik sistemiyle bağlantılı vergi düzenlemeleri oluşturmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/22 - 6322 Sayılı Kanunla Vergide Yapılan Düzenlemeler Ve Değişiklikler
2012-07-09

Bu sirkülerimizde, Büromuzun 2012/19 sayılı Sirkülerinde duyurulmuş bulunan 2012/15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan düzenlemelerden, müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebileceğini düşündüğümüz vergi kanunlarıyla bağlantılı konular ele alınmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/21 - KDV Tevkifatına İlişkin Açıklamalar İçeren 63 Nolu GİB Sirküleri Yayımlandı
2012-06-22

GİB internet sitesinde yayımlanan 21.06.2012 tarihli ve 63 nolu KDV sirküleriyle, 60 nolu KDV Sirkülerinin, katma değer vergisindeki tam ve kısmi ve tevkifat uygulamasına ilişkin kısmı, 117 Seri Nolu KDV Tebliğine paralel hale getirilmiş bulunmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/20 - Yatırımlara Yönelik Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlanmıştır
2012-06-19

Kamuoyuna ilk açıklamaları 2012 yılı başlarında yapılan “Yatırımlara Yeni Teşvik Sistemine” ilişkin ilke ve esasların belirlendiği, 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar 19.06.2012 tarih ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/19 - Bazı Kanunlarda Değişiklikler ve Düzenlemeler Yapan 6322 Sayılı Kanun Yayımlanmıştır
2012-06-15

Bir çok önemli kanunda önemli değişiklikler ve düzenlemeler içeren 6322 sayılı Kanun, 15.06.2012 tarih ve 28324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış bulunmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/18 - Yeniden Belirlenen Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden İstisna Çocuk Zammı ve Harcırah Tutarları
2012-06-04

1 Haziran 2012 tarih ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı ile 2012 yılının ilk ve ikinci yarsı için Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar % 4’er oranında artış yapılmak suretiyle yeniden belirlenmiştir. Böylelikle 2012 yılının bütününde uygulanacak gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları (yılın ilk yarısı için daha önce duyurulan tutarlar da değişikliğe uğrayarak) yeniden belirlenmiş olmaktadır. Bu sirkülerimizde, kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınan katsayıların etkilemiş olduğu kıdem tazminatı tavanına, vergiden istisna çocuk zammına ve harcırah tutarlarına değinilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/17 - 6 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
2012-05-10

Bu sirkülerimizde, genelinde 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapan, 5 Mayıs 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan 6 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde yapılan açıklamalardan, müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebileceğini düşündüğümüz hususlara değinilmiştir.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/16 - 31 Mart 2012 Değerlemesinde Kullanılacak Döviz Kurları
2012-05-02

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde 2012 /Ocak-Mart dönemi Geçici Vergisi için esas alınması gereken kurlara Sirkülerimizde yer verilmiştir.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/15 - Yeni KDV Sorumluluk Ve Tevkifat Uygulaması (117 Nolu KDV Tebliği)
2012-04-25

Katma Değer Vergisi’ndeki sorumluluk (tam ve kısmi ve tevkifat) uygulamasını yeniden düzenleyen 117 Seri Nolu KDV Tebliği 14.04.2012 günlü ve 28264 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Böylelikle tevkifat uygulamasına ilişkin daha önce yürürlükte bulunan 37 Tebliğ ya da Tebliğlerin ilgili bölümlerinin tamamı yürürlükten kaldırılmak suretiyle, tevkifat uygulaması tek bir Tebliğde toplanmıştır. Tebliğ, 1 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe girmekte olup, bu tarihten itibaren yapılacak işlemlerde, tevkifat uygulaması yeni esas ve oranlara göre yapılacaktır.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
KVK Klvz - Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu- 2011 Yılı Kazançları
2012-04-07

2007 yılından bu yana kesintisiz olarak hazırlamış olduğumuz kurumlar vergisi beyannamesi düzenleme kılavuzlarımızın güncellenmiş devamı olan bu kılavuzumun da kurumlar vergisine yönelik dönem sonu işlemleriniz ve beyanname düzenleme safhalarında yararlı olacağını umuyoruz.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/14 - Nisan ve Mayıs Aylarındaki Önemli Mükellefiyetler Takvimi
2012-04-05

Bu sirkülerimizde, Kurumlar Vergisi mükellefleri için Nisan-Mayıs aylarındaki beyan, bildirim ve ödeme yoğunluğu dikkate alınmak suretiyle, kolaylıkla okunabilecek bir yükümlülükler takvimi oluşturulmuştur. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/13 - Ticaret Sicili ve Oda Kayıt İşlemlerinde Bürokrasinin Azaltılmasına Dair Genelge Yayınlandı
2012-04-04

04.04.2012 gün ve 28254 nolu Resmi Gazete’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 2012/1 sayılı Genelgede; bürokrasinin azaltılmasına yönelik olarak, tacir ile esnaf ve sanatkâr işletmelerinin açılış işlemlerinin kolaylaştırılması, gereksiz belge taleplerinin önlenmesi ve beyana dayalı işlem tesis edilebilmesini teminen, ticaret sicili, odalar ve borsalar ile esnaf ve sanatkârlar siciline yapılacak başvurularda uygulanacak esaslar açıklanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/12 - 40 Seri Nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlandı
2012-03-30

Malûl ve engelliler adına kayıtlı taşıtlara ilişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) istisnası ile kasko sigortası değeri uygulamasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 40 Seri Nolu MTV Tebliği 30.03.2012 gün ve 22849 nolu Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Bu Sirkülerimizde Tebliğde yapılan açıklamalara değinilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/11 - Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi Kullanıma Açılmıştır
2012-03-02

Maliye Bakanlığı, teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak, Gayrimenkul Sermaye İradı (Kira geliri) elde edenlerin beyanlarını internet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde almak amacıyla, GİB web sitesinde "Önceden Hazırlanmış Kira Beyan Sistemi" (ÖHKBS) oluşturmuş olup, 2 Mart 2012 tarihinde kullanıma açmıştır. Sistemin fiilen kullanıma açılması beklenilerek, yayımlanması bilinerek geciktirilen bu Sirkülerimizde, tebliğde, broşürde ve yardım dokümanında yapılan açıklamalar esas alınarak Önceden Hazırlanmış Kira Beyan Sistemi’nin hukuki yönüne ve fiili kullanımına yönelik açıklamalara yer verilmiştir. (NOT: Sistem 02.03.2012 günü fiilen kullanıma açılmış olmakla birlikte, Büromuzca yapılan fiili kullanım testlerinde, Sistemin henüz fiilen kullanılabilir durumda olmadığı görülmüştür. Bu itibarla, tavsiyemiz kira geliri beyannamelerini Sistem üzerinden vermek isteyenlerin, olası teknik sorunların giderilmesi için, birkaç gün beklemeleridir.)Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/10 - Yatırım İndirimine Yüzde 25 Sınırı Getiren Düzenleme Anayasa Mahkemesince İptal Edilmiştir
2012-02-20

Kazanılmış yatırım indirimi haklarının kullanımını sınırlandırmaya yönelik bir yasa hükmü daha Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi ve yürürlüğü durduruldu. Anayasa Mahkemesi 9.2.2012 günlü, E.2010/93, K.2012/20 sayılı kararla, yatırım indiriminin kullanımını kazancın % 25’i ile sınırlayan GVK’nun geçici 69. maddesindeki cümleyi iptal ettiği gibi 18 Şubat 2012 gün ve 28208 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla yürütmesini de durdurmuştur. Bu Sirkülerimizde söz konusu Anayasa Mahkemesi Kararının ayrıntıları ve sonuçları konu edilmiştir. SaygılarımızlaDosyayı indirmek için tıklayınız
2012/09 - Çek Kanununda Ve Bağlantılı Olarak TTK’da Yapılan Düzenlemeler
2012-02-07

Çek Kanunu’nda ve bağlantılı olarak Türk Ticaret Kanunlarında, 3 Şubat 2012 tarihli mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 6723 sayılı Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değişiklikler yapılmış olup, bunlardan en önemlisi, karşılıksız çek düzenleyenler için öngörülen hapis cezalarının kaldırılarak yerine “ekonomik suça ekonomik ceza” yaklaşımıyla idari para cezası şeklinde ekonomik yaptırımlar getirilmesidir. Bu Sirkülerimizde yapılan değişikliklerden uygulamada, keşide edenler ve hamiller yönünden önem taşıyanlar üzerinde durulmuştur. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/08 - Elektronik Ortamda Mükellef Bilgileri Bildirimi Verme Zorunluluğu Getirilmiştir
2012-01-25

Mükelleflere ait verilerde meydana gelen değişikliklerin güncellenmesi, eksikliklerin giderilmesi, doğruluklarının teyidi amacıyla, Mükellef Bilgileri Bildirimi (MBB-Bildirim) verme zorunluluğu getirilmiştir. 20 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Bildirimin verilmesine dair usul ve esaslara yer verilmiş olup,bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/07 - 116 Seri No'lu KDV Tebliğ İle Yapılan Düzenlemeler
2012-01-25

19 Ocak 2012 tarihli ve 28178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 116 Seri No’lu KDV Genel Tebliği ile KDV Kanunu uygulamasına ilişkin olarak bazı düzenleme ve açıklamalar yapılmıştır.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/06 - 2012 Yılı Motorlu Taşıt Vergisi Tarifeleri
2012-01-11

Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2012 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olmuştur. Bu sirkülerimizde, 39 seri numaralı Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde açıklanmış olan 2011 yılında ödenecek olan Motorlu Taşıt Vergisi tutarlarına ve bazı hatırlatmalara yer verilmiştir.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/05 - 2012 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden İstisna Çocuk Zammı ve Harcırah Tutarları
2012-01-10

Kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar, 1.1.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 10 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2012/2663 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenmiş bulunmaktadır. Bu sirkülerimizde, kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınan katsayıların etkilemiş olduğu kıdem tazminatı tavanına, vergiden istisna çocuk zammına ve harcırah tutarlarına değinilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/04 - Damga Vergisi 2012 Yılı Tarifesi
2012-01-09

Sirkülerimizde, 01.0.2012 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere, 55 seri Nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile açıklanan Damga Vergisi tarifesi ve damga vergisi tavanı bilgisi yer almaktadır. Tarife, 2011 yılının maktu vergileri 1.1.2012 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak yeniden düzenlenmiştir. Saygılarımızda.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/03 - 2012 Yılı Asgari Ücretleri ve Etkilediği Diğer Hadler
2012-01-04

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2012 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 30.12.2011 tarih ve 28158 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında, diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarları da etkileyen bir niteliğe sahiptir. Bu Sirkülerimizde, 2012 yılı asgari ücret tutarları yanında, asgari ücret seviyesinden etkilenen hadlere de yer verilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/02 - Vergi Usul Kanununa Dair 2012 Yılı Tarifeleri, Hadleri, Tutarları ve Oranları
2012-01-01

Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2012 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olacaktır. Bu sirkülerimizde, 411 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği esas alınarak Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355. Maddelerindin 2012 yılındaki uygulamasına yönelik bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulan hadlere, tutarlara ve cezalara Sirkülerimizde yer verilmiştir.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2012/01 - Gelir Vergisi Kanununa Dair 2012 Yılı Tarifeleri, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları
2012-01-01

Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2012 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olacaktır. Bu sirkülerimizde , 280 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği esas alınarak Gelir Vergisi Kanununa dair uygulamada sıklıkla kullanılan 2012 yılı vergi tarifelerine, hadlerine, tutarlarına ve oranlarına aşağıdaki başlıklar altında yer verilmiştir. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/30 - Elektronik (e-)Defter Uygulaması Kolaylaştırılarak Yeniden Düzenlendi
2011-12-14

Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu - Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsünü (TÜBİTAK-UEKAE) tarafından uzun süredir yürütülen yasal, idari ve teknik çalışmalar sonucunda, e-defter uygulamasına geçişi sağlayan sözü geçen bakanlıkların ortak tebliği (ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ SIRA NO: 1) 13.12.2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Konuya ilişkin özet bilgilere Sirküler içeriğinde yer verilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/29 - 12.10.2011 Tarihli 2011/2304 sayılı BKK ile KKDF Kesintileri ve Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları ve Asgari Maktu Vergi Tutarları Değiştirildi.
2011-10-13

12.10.2011 Tarihli 2011/2304 sayılı Kararname ile, 13.10.2011 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II), (III) ve (IV) sayılı listelerde yer alan bazı malların vergi oranlarında ve asgari maktu vergi tutarlarında değişiklikler yapılmıştır.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/28 - 2011/Eylül Dönemi Geçici Vergisinde Dövizli Hesapların Değerlemesinde Kullanılacak Döviz Kurları
2011-10-07

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde 2011 /Ocak-Eylül dönemi Geçici Vergisi için esas alınması gereken kurlara ekli Sirkülerimizde yer verilmiştir. Saygılarımızla. 07.10.2011Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/27 - Bugüne Kadar Yayımlanan KDV Sirkülerlerini Yürürlükten Kaldıran 60 Numaralı KDV Sirküleri Yayımlandı
2011-08-12

08.08.2011 tarih ve 60 sıra numaralı Katma Değer Vergisi Sirküleri ile; bugüne kadar yayınlanmış olan 1-59 Numaralı KDV Sirkülerleri yürürlükten kaldırılmış, Katma Değer Vergisi Kanunu'nun uygulamasında tereddüt edilen hususlara yönelik açıklamalar yapılmıştır.SaygılarımızlaDosyayı indirmek için tıklayınız
2011/26 - 2011/Haziran Dönemine İlişkin Bazı Beyanname Verme/Ödeme Süreleri İle Ba/Bs Bildirimlerinin Verilme Süreleri Uzatıldı
2011-07-22

Gelir İdaresi Başkanlığı web sitesinde yayımlanan 22.07.2011 tarih ve 47 ve sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirkülerleri ile: 1) Malî Tatil Sebebiyle Beyanname Verme Süreleri Kendiliğinden Uzamış Olan Vergilerin Beyan ve Ödeme Süreleri 1 Ağustos 2011 Tarihine Uzatılmıştır 2)2011/Haziran dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 05 Ağustos 2011 tarihi saat 24:00'e kadar uzatılmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/25 - Vergi Denetim Birimleri Birleştirilerek, Tek Çatı ve Ünvan Altında Toplanmıştır
2011-07-12

İlk adımları 2010 yılında yayımlanan 6009 sayılı Kanunla atılan vergi denetiminin hukuki çerçevesine ve idari örgütlenmesine yönelik düzenlemeler, vergi denetiminin tek çatı altında toplanmasına yönelik 10.07.2011 tarih ve 27990 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname” ile sonuçlandırılmıştır.Maliye Bakanlığı bünyesindeki dört denetim birimi birleştirilerek, “Vergi Denetim Kurulu” çatısı ve “Vergi Müfettişi” ünvanı altında toplanmaktadır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/24 - Yabancı Uyrukluların Sigortalılığına Dair SGK Genelgesi Yayımlandı
2011-06-02

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) web sitesinde yayımlanan 31 Mayıs 2011 gün ve 2011/43 sayılı Genelgede; Ülkemizde hizmet akdi ile çalışan Türk Soylu Yabancılar dahil yabancı uyrukluların sigortalılıklarına ilişkin olarak örnekli açıklamalar yapılmıştır.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/23 - Vergi Levhası Uygulamasına Yönelik 408 Nolu VUK Tebliği Yayımlandı
2011-05-27

Vergi levhalarının işyerlerine asılma zorunluluğunu kaldıran,sadece bulundurma zorunluluğu getiren 6111 sayılı Kanuna ilişkin açıklamalar yanında, bundan böyle vergi levhalarının mükelleflerin internet vergi dairesi hesaplarına yüklenileceği ve buradan çıktı olarak alınacağ, ilave olarak Maliye Bakanlığı’nın, Vergi Kimlik Numarası ve Vergi Levhası doğrulama hizmetleri sunumuna ilişkin esaslar ile “Fiyatlarımıza Katma Değer Vergisi Dâhildir’ levhasının asılma veya vitrinlere koyulma zorunluluğunun kaldırıldığına ilişkin açıklamaları da içeren 408 sıra numaralı VUK Genel Tebliği 27.05.2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/22 - 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılacak Başvuru Ve İlk Taksit Ödeme Süreleri 1 Ay Uzatıldı
2011-05-02

2011/1713 sayılı BKK ile 6111 sayılı Kanun’un İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan başvuru süreleri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan ödemeler hariç ilk taksit ödeme süreleri, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılacak olan başvuruların süresi de 31 Mayıs 2011 gününe kadar uzatılmakla birlikte, 30 Haziran 2011 günü olan ilk taksit ödeme süresinde ise herhangi bir uzatmaya gidilmemiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/21 - Matrah Artırımıyla KDV İadesi Yönünden Özel Esaslardan Genel Esasa Dönebilecek Ve Dönemeyecek Mükelleflere İlişkin 115 Sayılı KDV Tebliği Yayımlandı
2011-04-22

Yayımlanan 115 seri numaralı KDV Tebliğe ile, 6111 sayılı Kanun kapsamında KDV matrah ve vergi artırımı yapan mükelleflerden bazılarının KDV iadesi yönünden özel esaslardan genel esaslara dönebilmesine olanak sağlanmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/20 - Kesin Mizan Bildirimine Dair Hatırlatma
2011-04-16

Bu Sirkülerimizde,Kesim Mizan Bildirimine ilişkin verilme süresine ve bildirimin doldurulmasına yönelik bazı hatırlatmalara ve uyarılara yer verilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/19 - Sigorta Şirketlerince Ödenen Anaparanın Gelir Vergisi Stopajına Tabi Tutulamayacağı Yönündeki Danıştay Kararı
2011-04-08

Danıştay 4. Dairesi, 8 Nisan 2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bir kararıyla; sigorta şirketlerine bireysel emeklilik, hayat gibi sigorta dalları için iştirakçiler tarafından ödenen anaparaların, bu şirketlerce sigorta süresi sonunda veya daha öncesinde geri ödemesi sırasında Gelir Vergisi stopajına tabi tutulmak istenilmesine onay vermemiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/18 - “Varlık Barışı”na Yönelik 6111 Sayılı Kanun Düzenlemelerine İlişkin Tebliğ Yayımlandı
2011-04-08

6111 sayılı Kanunun Geçici 3. maddesi, kamuoyu tarafından “Varlık Barışı” olarak bilinen 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunu’ndan yararlanmak için başvurmuş olan ancak Kanundan yararlanma şartlarını bu güne kadar kısmen ya da tamamen yerine getirmemiş olanlara, şartları 2 Mayıs 2011 tarihine kadar yerine getirmek suretiyle Kanun hükümlerinden yararlanabilmeye olanak sağlayan düzenlemeler içermektedir. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı’nca 07.04.2011 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Seri Nolu “5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ” Geçici 3. Maddenin uygulamasına ilişkin açıklamalar içermekte olup,ekinde bir de BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ yer almaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/17 - SGK Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına Yönelik 6111 Sayılı Kanuna İlişkin SGK Genelgesi Yayımlandı
2011-03-22

Sosyal Güvenlik Kurumu’nca (SGK) takip ve tahsili gerçekleştirilen kamu alacaklarının (genel olarak 5510 sayılı Kanun kapsamına giren prim, idari para cezası, faiz, zam vb) 6111 sayılı yeniden yapılandırılmasının usul ve esasları ayrıntılı bir şekilde açıklandığı 2011/29 sayılı SGK Genelgesi yayımlanmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/16 - 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda Değişiklikler Yapıldı
2011-03-16

4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin 6170 Sayılı Kanun 12 Mart 2011 gün ve 27872 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak, aynı gün yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.Bu Sirkülerimizde Sözü geçen 6170 sayılı Kanunla Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nda yapılmış olan değişiklikler ele alınmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/15 - 6111 S. Kanunun Bazı Kamu Alacaklarının Yapılandırılması "Mali Affa" İlişkin Düzenlemeleri
2011-03-14

6111 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun; vadesi geçtiği halde ödenmemiş ya da ihtilaflı kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, stok affı, kasa ve ortaklar cari hesaplarının düzeltilmesi gibi hükümleri yönünden bu güne kadarki en kapsamlı “Mali Af Kanunu” olması yanında, onlarca sayıda kanuna ilişkin düzenlemeleri de içermektedir. Geçici maddeleriyle birlikte toplam 234 maddeden oluşan bu Kanunun düzenlemelerinden “Mali Affa” ilişkin aşağıdaki başlıklar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/14 - Çeşitli Konularda Açıklamalar İçeren 406 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Yayımlandı
2011-03-02

Noterler veya noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar tarafından tasdik edilen belgeler ve defterlere ilişkin bildirimler, turizm organizasyonu faaliyetinde bulunan mükelleflerde belge düzeni, müşterilerin kendilerine servis esasına göre yemek hizmeti verilen işyerlerinde belge düzeni, şehirler arasında karayoluyla yapılan yolcu taşımacılığında belge düzeni, şans oyunlarında belge düzeni ile sinema filmlerinin amortisman oranının belirlenmesi ile 403 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine1 ilave edilecek bölüme dair açıklamaları içeren 406 sıra numaralı VUK Genel Tebliği yayımlanmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/13 - 6111 Sayılı Kamu Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin “Torba” Kanun Yayımlandı.
2011-02-25

Kanun, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması, matrah artırımı, stok affı gibi hükümleri yönünden bu güne kadarki en kapsamlı Mali Af Kanunu olması yanında onlarca sayıda kanuna ilişkin düzenlemeleri de içerdiği için Torba Yasa olarak da adlandırılan 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 25 Şubat 2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/12 - Yeni Türk Borçlar Kanunu Yayımlandı
2011-02-04

1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile 6101 sayılı Türk Borçlar Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun 04 Şubat 2010 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/11 - K.K.D.F Kesintisine Tabi Olmayan İthalat Bedeli Ödeme Şekillerine İlişkin Gümrük Genelgesi
2011-01-28

Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü web sitesinde yayımlanan, 21.01.2011 tarihli Genelgede ithalat işlemlerine ilişkin yapılan ödemelerin KKDF kesintisine tabi olup olmadığı hususunda açıklamalara yer verilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/10 - Sigortalı Meslek Kodlarının Giriş Ve Güncelleme İşlemlerinin E-Bildirge Sistemi Üzerinden Yapılmasına İlişkin SGK Duyurusu
2011-01-27

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, İş-Kur Meslek Kod bilgilerinin Ocak 2011 ayından itibaren başlamak üzere E-Bildirge Sistemi üzerinden girilmesi ve güncellenmesi zorunluluğu ilişkin web sitesinde yayımlanan 21.01.2011 tarihli duyurusuna, Sirküler içeriğinde aynen yer verilmiştir.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/09 - 31.12.2010 Tarihli Döviz Değerleme Kurları
2011-01-21

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 31.12.2010 tarihli değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak Maliye Bakanlığı’nca tespit olunan kurlar, 404 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde ilan edilmiştir.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/08 - Bilanço Esasına Tabi Mükelleflere Kesin Mizan Bildirimi Zorunluluğu Getirilmiştir
2011-01-21

Bilanço esasına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, 2010 yılından başlayarak elektronik ortamda “Kesin Mizan Bildirimi” yapacaklardır. Konuya ilişkin 403 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19.01.2011 günlü Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/07 - Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskont Oranı Yeniden Belirlenmiştir
2011-01-11

T.C. Merkez Bankası TEBLİĞİ ile 30 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı % 14, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı ise % 15 olarak yeniden belirlenmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/06 - 2011 Yılı KDV, MTV, VİV, EV, ÇTV Ve ÖİV Kanunlarına İlişkin Tarifeler, Hadler ve Tutarlar
2011-01-11

Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2011 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olacaktır. 2010 yılının son günlerinde bu artışları konu alan çok sayıda tebliğ yayınlanmış bulunmaktadır. Bunlardan GVK, VUK, DVK, Harçlar Kanunu ve Değerli Kağıtlar Kanunu ile ilişkili olanlar Büromuzun 2011/ 01, 02, 04 sayılı Sirkülerlerinde ele alınmış ve sevk edilmiştir. Bu sirkülerimizde ise, yeniden değerleme oranına bağlı olarak değişen KDV, MTV, VİV, EV, ÇTV Ve ÖİV Kanunlarına ilişkin tarifeler, hadler ve tutarlar hakkında bilgi verilmiştir.Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/05 - 2011 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden İstisna Çocuk Zammı Ve Harcırah Tutarları
2011-01-10

Bu Sirkülerimizde kamu personelinin maaşlarının hesabına esas tutulan katsayılar ile bu katsayılara bağlı olarak yeniden oluşan hadlere ve tutarlara şu başlıklar altında değinilmiştir: 1)Kıdem Tazminatı 2011 Yılı Tavanı 2)Gelir Vergisinden İstisna Çocuk Zammı 2011 Yılı Tutarları 3 Gelir Vergisinden İstisna 2011 Yılı Harcırah Tutarları. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/04 - 2011 Yılı Harç, Damga Vergisi Ve Değerli Kağıt Tarifeleri
2011-01-06

Bu sirkülerimizde, 2011 yılında uygulanacak olan harçlar, damga vergisi ve değerli kağıt bedellerine ilişkin tarifeler ele alınmıştır. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/03 - 2011 Yılı Asgari Ücreti, SG Primine Esas Taban Tavan Ve AGİ İle Asgari Ücretin Etkilediği Diğer Hadler
2011-01-06

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2011 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir. Yeni yılın asgari ücretleri 31.12.2010 tarih ve 27802 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında, diğer bazı mali ya da hukuki hadleri ve tutarları da etkileyen bir niteliğe sahiptir. Bu Sirkülerimizde, 2011 yılı asgari ücret tutarları yanında, asgari ücret seviyesinden etkilenen bu tür had ve tutarların bazılarına da yer verilmiştir. Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/02 - Vergi Usul Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, Hadler, Tutarlar ve Cezalar
2011-01-05

Bu sirkülerimizde , 402 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği esas alınarak Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355. Maddelerindin 2011 yılındaki uygulamasına yönelik bilinmesine en fazla ihtiyaç duyulan hadlere, tutarlara ve cezalara şu başlıklar altında yer verilmiştir. • Fatura düzenleme haddi • Doğrudan gider yazılabilecek sabit kıymet alım haddi • Genel usulsüzlük cezaları • Özel usulsüzlük cezaları Saygılarımızla.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2011/01 - Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları
2011-01-04

Bu sirkülerimizde , 278 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği esas alınarak Gelir Vergisi Kanununun 2011 yılındaki uygulamasına yönelik en fazla kullanılan vergi tarifelerine, hadlerine, tutarlarına ve oranlarına aşağıdaki başlıklar altında yer verilmiştir. • Gelir vergisi tarifesi • Konut kira gelirlerine ilişkin istisna tutarları • Gelir vergisinden istisna yemek bedelleri • Sakatlık indirimi tutarları • Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarları • Değer artışı kazançlarına ilişkin istisna tutarları • Yıl içinde stopaj yoluyla vergilendirilmemiş gelirlerde beyanname verme haddi • 2010 yılında elde edilen bazı gelirler yönünden indirim oranı ve beyanname verme sınırıDosyayı indirmek için tıklayınız
2010/047 - 2010/ Ekim Dönemine İlişkin KDV ve Muhtasar Beyanname Verme Süreleri Uzatıldı
2010-11-12

GİB web sitesinde yer alan 12.11.2010 tarihli ve 42 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2010/ Ekim Dönemine İlişkin KDV ve Muhtasar Beyanname Verme Süreleri 25 Kasım 2010 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.Damga Vegisi beyanname verme süresi hakkında ise herhangi bir açıklama yapılmamıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/046 - DÜZELTME 2: KOSGEB, Faiz Maliyetinin Yüzde 75’ni Kendisinin Karşılayacağı KOBİ’lere Yönelik Büyüme Ve İhracat Kredi Programları Başlatmıştır
2010-11-11

DÜZELME VE ÖZÜR : Daha önce 2 kez gönderilen 2010/046 sayılı sirkülerimiz ilk seferinde teknik nedenlerden dolayı açılamadığı, ikincisinde ise sirküler konusunun hatalı olduğu saptanmıştır. Lütfen ilk 2 sirkülerimizi dikkate almayınız. Düzeltir ve özür dileriz. Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün tarafından bu gün (11.11.2010) yapılan bir basın toplantısında; KOBİ’lere yönelik, faizlerinin ¾’ü KOSGEB tarafından karşılanacak olan, iki farklı KREDİ PROGRAMI anons edilmiştir. Sözü geçen kredi programlarına ilişkin açıklamalar www.kosgeb.gov.tr adresinde yer almakta olup, kısaca Sirkülerimizde özetlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/045 - Gecikme, Tecil, Pişmanlık Zammı / Faizi Oranları Düşürülmüştür
2010-10-22

19.11.2009 tarihinden bu yana kamu alacakları için uygulanmakta olan % 1,95 oranındaki aylık gecikme zammı oranı, 2010/965 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; 19.10.2010 tarihinden geçerli olmak üzere aylık % 1,40’a düşürülmüştür. Halen yıllık % 19 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı da,Seri: C Sıra NO: 2 Tahsilat Genel Tebliği ile 21.10.2010 tarihinden itibaren yıllık %12 (aylık % 1) olarak yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/044 - Sosyal Güvenlik Sigorta Primlerinin Banka Kredi Kartlarıyla Ödenebileceği Hakkında SGK Duyurusu
2010-10-13

SGK web sitesinde yer alan 11.10.2010 tarihli duyuruya göre, sosyal güvenlik prim borçlarının anlaşmalı banka kredi kartları ile tahsiline başlanılmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/043 - Amme Borcu Kaynaklı Yurt Dışı Çıkış Yasaklarının Uygulanmayacağı Hakkında GİB Genelgesi Yayımlandı
2010-10-12

Anayasa değişikliğine ilişkin 5982 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 23.09.2010 tarihinden itibaren amme borçluları hakkında 6183 sayılı Kanunun 36/A maddesi gereğince yurt dışı çıkış tahdidi uygulanmayacaktır. Konuya ilişkin uygulamanın nasıl yapılacağı, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan ve www.gib.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanan 08.10.2010 tarih ve 2010/1 seri numaralı Tahsilat İç Genelgesi’nde açıklanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/042 - Şirket Kuruluşunda ve Sermaye Artırımındaki Onbinde Dört Oranındaki Ödemeler Halkbank’a Yapılacaktır
2010-10-05

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39/c maddesine göre, yeni kurulacak olan anonim ve limited şirket statüsündeki tüm ortaklıkların sermayelerinin ve sermaye artırımı halinde artan kısmın onbinde dördünü Rekabet Kurumu’na ödemeleri gerekmektedir. Bu ödemeler 10.10.2010 tarihine kadar yine TC Ziraat Bankasına, 11.10.2010 tarihinden itibaren ise Halkbank’a yapılmalıdır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/041 - 6009 Sayılı Kanunla GVKnun Yatırım İndirimi ve VUKnda Yapılan Değişiklikler Hakkındaki Genel Tebliğler
2010-10-01

6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununda(GVK) ve Vergi Usul Kanununda (VUK) yapılan düzenlemeler konusunda açıklamalar getiren 276 seri numaralı GVK Genel Tebliği ile 400 seri numaralı VUK Genel Tebliği 1.10 2010 gün ve 27716 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/040 - Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Karşılanması (Özelge Ve Sirküler) Hakkındaki Yönetmelik Yayımlanmıştır
2010-08-31

VUK’nun 413. maddesinde 6009 sayılı Kanunla yapılan düzenlemeyle, mükelleflerin izahat taleplerinin yanıtlanma usul ve esaslarının Maliye Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle belirleneceği hükmüne yer verilmiştir. İşte bu düzenlemeye istinaden Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28.08.2010 gün ve 27686 sayılı Resmi Gazete’de Mükelleflerin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/039 - Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinde Hak Edilen Ücret İle Prim ve İkramiyenin Ayrı Ayrı Gösterilmesine İlişkin SGK Açıklaması
2010-08-25

Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinin e-bildirge kulakçığı altında yayınlanmış olan Duyuruda;Aylık Prim Ve Hizmet Belgesinde “Hak Edilen Ücret” Ve “Prim, İkramiye Ve Bu Nitelikteki İstihkak’ın” Ayrı Gösterilmesine İlişkin Açıklamalara yer verilmekte ve “Ücret”, “Prim” ve “İkramiye” kavramlarına açıklık getirilmektedir.İlave olarak birde “Prime tabi olan ve olmayan kazançlar” tablosuna yer verilmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/038 - Royalti ve Lisans Ücretlerine Ait KDV Yükümlülüğünün Yerine Getirilme Şekilleri
2010-08-24

İthal edilen eşyalara ilişkin olarak sonradan ödenen royalti ve lisans ücretlerine ait Katma Değer Vergisi yükümlülüğünün yerine getirilmesi hususunda yaşanan ve sirküler içeriğinde yer alan belirsizliklerin giderilmesi amacıyla, Gümrükler Genel Müdürlüğünce 13.08.2010 tarihinde bir genelge yayınlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/037 - Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Esaslar Yeniden Belirlenmiştir
2010-08-19

2010/06 numaralı Yurt Dışı Birim, Marka Ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliği ile öteden beri var olan, yerli kuruluşların yurt dışında birim açması, yurt dışına yönelik gerçekleştirecekleri tanıtım ile marka tescili faaliyetlerine ilişkin giderlerinin bir kısmının Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu’ndan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/036 - 6009 Sayılı Kanunla GVK ve VUK Haricindeki Diğer Vergi Kanunlarında Yapılan Düzenlemeler
2010-08-18

Bundan önceki 2010/33, 34 ve 35 sayılı sirkülerlerimizde 6009 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanununda yapılan düzenlemelere yer verilmiştir. Bu sirkülerimizde ise, bu iki kanun dışındaki diğer vergi kanunlarında ya da vergilendirmeye ilişkin hükümler içeren diğer kanunlarda yapılan önemli düzenlemelere ve büromuz değerlendirmelerine yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/035 - 6009 Sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununda Yapılan Düzenlemeler
2010-08-18

6009 sayılı Kanun ile Vergi Usul Kanununda önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizde bunlara ilişkin açıklamalara ve büromuz değerlendirmelerine yer verilecektir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/034 - Kazanılmış Yatırım İndirimi Haklarının Kullanımına İlişkin Olarak 6009 Sayılı Kanun Düzenlemeleri
2010-08-11

6009 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun, kazanılmış yatırım indirimi haklarının kullanımına ilişkin önemli düzenlemeler yapılmıştır. Bu Sirkülerimizde yatırım indirimine ilişkin açıklamalara ve büromuz değerlendirmelerine yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/033 - DÜZELTME : 6009 Sayılı Kanunla Ücret Kazançlarına Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesinde Yapılan Düzenlemeler
2010-08-04

DÜZELTME:Gün içerisinde sevk etmiş olduğumuz aynı başlıklı ve numaralı sirkülerimizin web sitesine yüklenilmesi sırasında oluşan bir teknik hata nedeniyle sirküler linkinin açılamadığı saptanmıştır. Hata giderilmiş olup, sirkülere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılması mümkündür. Düzeltir ve bu aksaklık için özür dileriz.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/032 - Aylık Prim ve Hizmet Belgelerindeki Değişikliklere İlişkin SGK Duyurusu
2010-07-22

Sözü geçen yeni yönetmeliğin 102. maddesinde “Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanların sigorta primine esas kazanç bildirimlerinde; hakedilen ücretler ile prim, ikramiye ve bu nitelikteki ödemeler ayrı ayrı gösterilir.” hükmüne yer verilmiştir.İşte Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinin e-bildirge kulakçığı altında konuya ilişkin önemli bir duyuru yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/031 - Amortisman Oranlarına İlişkin 399 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği
2010-07-19

8 Temmuz 2010 gün ve 27635 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan 399 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Faydalı Ömür Süreleri Listesi’ne yeni kıymetler eklenmiş, bazılarının açıklamaları ya da grup sıra numaraları değiştirilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/030 - 2010 Yılının İkinci Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden İstisna Çocuk Zammı Ve Harcırah Tutarları
2010-07-17

2010 Yılının ikinci yarısında kamu personelinin maaşlarının hesabında esas alınan katsayılar 1.7.2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2010/654 sayılı BKK ile (RG: 9 Temmuz 2010 – 27636) yeniden belirlenmiştir. Buna bağlı olarak; özel sektör işverenlerce ödenecek kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna çocuk yardımları tutarları ve harcırah ücret seviyeleri değişmiş bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/029 - Katma Değer Vergisi Sirkülerleri 57 - 58 - 59
2010-06-24

İndirilemeyecek KDV, işgücü temin hizmetlerinde KDV tevkifatı ile taşınmaz ve taşınmaz niteliğindeki mal / hakların satışında kdv uygulamaları hakkında 57, 58 ve 59 Nolu KDV Sirkülerlerinde açıklamalar yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/028 - İstirahatli Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce SGK’na Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu ve Genelgesi
2010-05-28

İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce SGK’na Gönderilmesine İlişkin olarak, bu konuya ilişkin Tebliğe ilave açıklamalar getiren SGK Duyurusu ve Genelgesi yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/027 - İstirahatli Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirim İle Asgari İşçilik Oranlarına İlişkin Tebliğler
2010-05-14

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK) 12 Mayıs 2010 gün ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de iki yeni Tebliğ yayımlanmıştır. • İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ • Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir TebliğDosyayı indirmek için tıklayınız
2010/026 - (Yeni) Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği
2010-05-14

28 Ağustos 2008 gün ve 26981 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği tümden yürürlükten kaldırılmak suretiyle, 12 Mayıs 2010 gün ve 27579 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/024 - Sosyal Sigorta Prim Borçları Kredi Kartı İle Ödenebilecektir
2010-05-04

Sosyal Güvenlik Kurumu web sitesinde yayımlanmış olan 28 Nisan 2010 tarihli Basın Duyurusu’na göre, SGK, Kuruma prim ödeyecek yükümlülerin cari ay (işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılara ait primler, kendi nam ve hesabına çalışanların primleri ve isteğe bağlı sigorta primleri) primlerini kredi kartı ile ödemeleri konusunda 13 banka ile anlaşma yapmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/023 - Süresinde Ödenmeyen Sosyal Sigorta Prim Borçlarına İlişkin Gecikme Cezası Oranı Düşürülmüştür
2010-04-28

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre uygulanan gecikme cezası oranını yüzde 3’den yüzde 2’ye düşüren 2010/260 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28.04.2010 tarih ve 27565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yeni oran 1 Mayıs 2010 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/022 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklikler Yapılmıştır
2010-04-27

Başbakanlık, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 22.04.2010 tarih ve 27560 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve yürürlüğe girmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/021 - Ticaret Sicil İşlemlerinin Çevrimiçi (Online) Olarak Yapılmasına İlişkin Pilot Uygulama Başlamıştır
2010-04-16

Resmi Gazete’nin 16.04.2010 tarih ve 27554 sayılı nüshasında yayımlanan Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliği (İç Ticaret 2010/1) ile Ticaret Sicili Memurluklarınca yapılan tescil, tadil ve terkin işlemlerine ilişkin kayıtların elektronik ortamda merkezi bir sistemde tutulmasına ve sicil işlemlerinin çevrimiçi (online) yapılmasına ilişkin uygulamanın esasları belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/020 - Yabancıların Çalışma İzinlerine Online Başvuruyu Sağlayan Web Sitesi Hizmete Açılmıştır
2010-04-09

Yabancıların çalışma izinlerine online başvuru sistemini de bünyesinde barındırmakta olan, http://www.yabancicalismaizni.gov.tr adresli web sitesi T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma Genel Müdürlüğü, Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı tarafından hizmete açılmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/019 - Kayıp/Çalıntı Nüfus Cüzdanlarının Vergi Dairesine Bildirimi Zorunluluğu Kaldırıldı
2010-04-06

Vergi dairelerine MERNİS Kimlik Paylaşım Sisteminden kayıp ve çalıntı nüfus cüzdanı sorgulaması imkânı getirildiği için, nüfus cüzdanını kaybeden veya çaldıran gerçek kişilerin vergi dairesine müracaat etmeleri gereğine son verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010-KVB - Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenleme Kılavuzu - 2009 Yılı Kazançları
2010-04-02

Kurumlar vergisi mevzuatımızda köklü değişiklikler getirmiş olan 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu esas alınarak ilkini 2007 yılı kurum kazançlarına ilişkin olarak hazırlamış ve sevk etmiş olduğumuz KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ DÜZENLEME KILAVUZU, mevzuatımızdaki değişikliklere paralele olarak güncellenmiş şekliyle 2009 yılı kazançları yönünden ekte bilgilerinize sunulmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/018 - Kısa Çalışma Ödeneği Süresini Altı Ay Daha Uzatan BKK Yayımlanmıştır
2010-03-12

Yayımlanan 2010/180 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (RG: 11.03.2010-27518) ile 4447 sayılı Kanunun Geçici 8. maddesindeki süre uzatma yetkisi kullanılarak kısa çalışma ödeneği süresi aşağıda belirtilen hususlar dahilinde altı ay daha uzatılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/017 - 5084 Sayılı Kanun Kapsamındaki İllerdeki Gelir Vergisi Stopajı Teşvikinin Uygulama Süresi Hakkında GİB Sirküleri
2010-03-09

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde 03.03.2010 tarih ve 2 sıra numaralı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Sirküleri yayımlanmıştır. Sirkülerde, 5084 sayılı Kanunda 5951 sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonrasında Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde gelir vergisi stopajı teşviki uygulama sürelerine açıklık getirilmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/016 - KKTC ve Yurtdışı Seyahatlerde Ödenecek Harcırahlara İlişkin Kararname
2010-03-08

5 Mart 2010 gün ve 27512 numaralı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/114 sayılı BKK’nda yurt dışına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) yapılan geçici görevlerde ödenecek gündelikler yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/015 - e-Fatura Uygulaması Başlamıştır
2010-03-08

Belge düzeninde önemli bir yenilik ve gelişmeyi yansıtan e-Fatura uygulamasını başlatan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Tebliği 5 Mart 2010 gün ve 27512 numaralı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/014 - Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberleri - 2010
2010-03-03

Gerçek kişilerce 2009 yılında elde edilen gelirlerin beyan edileceği Mart ayına girdiğimiz bu günlerde, Gelir İdaresi Başkanlığı, web sitesinde gerçek kişiler tarafından elde edilen bazı gelirlerinin (kira, faiz, kar payı, serbest meslek, ticari ve benzeri) vergilendirilmesine yönelik olarak vergi rehberleri yayımlamaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/013 - Elektronik Ortamda Verilecek KDV İadesi Listeleri Hakkında GİB Duyuruları Ve Bazı Hatırlatmalar
2010-02-23

Toplam İndirilebilir KDV’nin Yüzde Beşini Aşmamak Üzere, Yazar Kasa Ve Perakende Satış Fişlerinin Elektronik Listelere Girilmesinde Getirilen Kolaylığa İlişkin GİB Duyurusu yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/012 - 5951 Sayılı Kanunla Vergi ve Vergi Dışı Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
2010-02-07

Resmi Gazete (5.2.2010-27484) yayımlanan 5951 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”la vergi ve vergi dışı bazı kanunlarda değişikliklere gidilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/011 - Form Ba-Bs Bildirimlerindeki Uygulama Değişiklikleri Ve Değerlendirmelerimiz
2010-02-06

Yayımlanan 396 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (RG:4.2.2010-27483) ile Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba) ile Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs) bildirimleri uygulamasında önemli değişikliklere gidilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/010 - KDV İadesinde Bazı Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesine Yönelik Sirküler
2010-01-29

Gelir İdaresi Başkanlığı, 27/01/2010 tarihinde internet sitesinde yayınladığı 53 seri nolu Katma Değer Vergisi Sirküleri ile; 2010/Ocak Döneminden başlamak üzere KDV iadesi işlemlerinde yeni bir uygulama başlatmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/009 - Yatırım İndirimine İlişkin Gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararları Ve Değerlendirmelerimiz
2010-01-26

Anayasa Mahkemesi’nin yatırım indirimine ilişkin kazanılmış hakları sınırlayan yasa kurallarını iptal eden, 15.10.2009 gün, 2009/144 Karar ve 2006/95 Esas sayılı gerekçeli Kararı, 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/008 - Serbest Bölgeye Mal Giriş Ve Çıkışında Tahsil Edilen Ücretlerin Oranları Değiştirilmiştir
2010-01-22

Serbest bölgeye mal giriş ve çıkışlarında alınmakta olan ücretlerde yapılan değişiklikleri konu alan 5946 sayılı Kanun 22.01.2010 tarih ve 27470 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/007 - Özelge Uygulaması Hakkındaki Değişiklikler Ve Yenilikler
2010-01-21

Özelge uygulaması hakkında 16.01.2010 tarih ve 27464 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 395 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bir yandan bugüne kadarki uygulamaya önemli ölçüde yön veren 188 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmış, öte yandan özelge uygulaması hakkında daha kapsamlı açıklamalar yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/006 - 2009 Yılı 4. Geçici Vergi Ve Dönem Sonu Değerlemesinde Kullanılacak Yabancı Para Kurları
2010-01-19

Maliye Bakanlığı Tebliğine göre yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde 2009 yılının 4.Geçici Vergi döneminde ve aynı zamanda hesap dönemi sonu değerlemesinde kullanılacak kurlara Sirkülerde yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/005 - Yüzde 35’lik Vergi Dilimini Ücretliler Yönünden İptal Eden Gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararı Ve Değerlendirmelerimiz
2010-01-13

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer almakta olan gelir vergisi tarifesinin yüzde 35’lik dilimini ÜCRETLİLER YÖNÜNDEN iptal eden 15.10.2009 gün, 2009/144 Karar ve 2006/95 Esas sayılı gerekçeli Anayasa Mahkemesi Kararı, 8 Ocak 2010 tarih ve 27456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/003 - GÜNCELLEME: 2010 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı, Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları Ve Harcırah Ücret Seviyeleri
2010-01-12

2010 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak memur maaş katsayıları, 5944 sayılı 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile belirlenmiştir. Bu katsayılar esas alınarak 2010 yılının birinci altı aylık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna çocuk yardımları tutarları ve harcırah ücret seviyeleri büromuzca hesaplanarak 07.01.2010 tarih ve 2010/03 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştur. Ancak yine sirkülerimize ekli 12 Ocak 2010 tarih ve 2010/7 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2010 yılının ilk altı aylık döneminde uygulanacak Memur Aylığı ile Memuriyet Taban Aylığı Katsayıları yeniden bir kez daha belirlenmiş bulunmaktadır. Bu yeni belirleme nedeniyle, 2010 yılının birinci altı aylık döneminde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı, vergiden istisna çocuk yardımları tutarları ve harcırah ücret seviyelerinin yeniden hesaplanması gereği doğmuş bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/004 - Yurt Dışı Fuarlara Katılımlara Sağlanan Parasal Destekler
2010-01-08

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu tarafından, 30.12.2009 tarih ve 27448 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5) yayımlanmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/002 - 2010 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İle Asgari Ücrete Bağlı Olarak Belirlenen Diğer Bazı Hadler ve Tutarlar
2010-01-06

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2010 yılının birinci ve ikinci yarıyıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiştir.Asgari ücret, özel sektör işverenleri tarafından işçilerine verilebilecek en az ücret seviyesi olmasının yanında, diğer bazı mali ya da hukuki had ve tutarları da etkileyen bir etkiye sahiptir. Sirkülerimizde, 2010 yılı asgari ücret tutarları yanında, asgari ücret seviyesinden etkilenen bu tür had ve tutarların bazılarına da sirkülerimizde yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2010/001 - 2010 Yılında Geçerli Olacak Bazı Vergi Hadleri, Tutarları ve Oranları
2010-01-06

Vergi rejimimizdeki birçok had ve tutarda, 2010 yılında yeniden değerleme oranına bağlı olarak artış olacaktır. 2009 yılının son günlerinde bu artışları konu alan çok sayıda tebliğ yayınlanmış bulunmaktadır. Öte yandan, kanunlar ile Bakanlar Kurulu’na verilen yetkiler çerçevesinde, Bakanlar Kurulu’nca bazı had, tutar ve nispetlerde % 2,2’den daha fazla oranlarda artışlar yapılmış bulunmaktadır. Yeniden değerleme oranına bağlı olarak artan ya da Bakanlar Kurulu’nca yeniden belirlenen 2010 yılında uygulanacak had, tutar ve oranları konu alan 2009/01 sayılı sirkülerimize aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/052 - Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Asgari Miktarlara Yükseltme Süreleri Yeniden Uzatılmıştır
2009-12-28

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tebliğ ile anonim ve limited şirketlerin sermayelerini asgari miktarlara yükseltme süreleri yeniden uzatılmıştır.Yeni başvuru süresi 31.12.2011, tescil süresi ise 31.03.2012'dir. Ayrıntılı açıklamalar, ekli sirkülerimizde yer almaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/051 - (Yeni) 5941 Sayılı Çek Kanunu Yayımlanmıştır
2009-12-23

Bir süredir, kamuoyunda özellikle karşılıksız çek keşide etmek suçundan haklarında soruşturma veya kovuşturma başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilere, bu suçlardan geçici veya daimi olarak kurtulma olanağı sağlayan geçiş hükümleri dolayısıyla gündemde olan 5941 SAYILI yeni ÇEK KANUNU, 20 Aralık 2009 tarih ve 27438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/050 - Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskontunda Esas Alınacak Oranlar Yeniden Belirlenmiştir
2009-12-22

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan sirkülere ekli Tebliği ile 22 Aralık 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı % 15, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı ise % 16 olarak yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/049 - Ücretlerin Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Yönelik Zorunluluğa İstisnalar Getirilmiştir
2009-12-05

ÇSGB’nca 5 Aralık 2009 tarih ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ÜCRET, PRİM, İKRAMİYE VE BU NİTELİKTEKİ HER TÜRLÜ İSTİHKAKIN BANKALAR ARACILIĞIYLA ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK” ile ücret, prim ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar yoluyla ödenmesi zorunluluğuna İSTİSNALAR getirilmiş bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/048 - 113 Numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Yayınlanmıştır
2009-12-05

Katma değer vergisi (KDV) uygulamalarına ilişkin olarak düzenleme ve açıklamaların yer aldığı 113 seri numaralı KDV Genel Tebliği 5 Aralık 2009 gün ve 27423 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/047 - İşletme Belgesi Hakkında Yeni Bir Yönetmelik Yayınlanmıştır
2009-12-04

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 04.12.2009 tarih ve 27422 sayılı Resmi Gazete’de İŞLETME BELGESİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/046 - Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır.
2009-12-02

Mevcut 7.8.1996 tarihli ve 22720 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sermaye Şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulunacak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserleri Hakkında Yönetmelik’de 1.12.2009 tarih ve 27419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik ile değişiklikler yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/045 - Vadesi 26.11.2009 Olan Bazı Vergiler İle Taksitlerin Ödeme Süreleri 01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.
2009-11-26

Gelir İdaresi Başkanlığınca web sitesinde yapılan Basın açıklamasına göre; Vadesi 26.11.2009 Olan Bazı Vergiler İle Taksitlerin Ödeme Süreleri 01.12.2009 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/044 - Vergi Tarifesinin Yüzde 35’lik Diliminin Ücret Gelirleri Yönünden Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmesi Ve Yapılabilecekler
2009-11-20

Bu sirkülerimizde gelir vergisi tarifesinin yüzde 35’lik diliminin ücret gelirleri yönünden Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinden kaynaklanan hukuki boşluk döneminde herhangi bir hak kaybına uğranılmaması için işverenler tarafından üzerinde izlenebilecek yol konusundaki seçenekler ve yapılabilecekler konu edilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/043 - Gecikme Zammı Oranı Aylık 1,95 Olarak Yeniden Belirlenmiştir
2009-11-19

Sirkülere ekli 19.11.2009 gün ve 27411 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15565 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 21.4.2006 tarihinden bu yana uygulanmakta olan 2006/10302 sayılı BKK ile belirlenmiş % 2,5 oranındaki aylık gecikme zammı oranı, 19.11.2009 tarihinden geçerli olmak üzere % 1,95’e düşürülmüştür.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/042 - Haklarında Olumsuz Tespit (KOD’ da)Bulunanlardan Mal ve Hizmet Alış Bulunan Mükelleflerin Yapmaları Gereken İşlemler Hakkında İVDB Duyuruları
2009-11-17

Kamuoyunda mükellefleri 5811 sayılı Varlık Barışı Kanunundan yararlanmaya zorlamak için gönderildiği şeklinde bir algı oluşan ve tedirginlik yaratan KOD yazıları konusunda oluşan kamuoyu tepkisi göz önüne alınarak İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı web sitesinde (www.ivdb.gov.tr ) konu hakkında 16.11.2009 tarihinden itibaren peş peşe iki duyuru yayımlanmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/041 - Devlet Yardımlarından Yararlanabilmek İçin SGK'dan Alınacak Borcu Yoktur Belgesi
2009-11-16

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından 5510 sayılı Kanunun 90. Maddesinin 6. Fıkrasına dayanılarak yayımlanan (RG: 28.09.2008-27011) “İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik Ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ” de 14.11.2009 tarih ve 27406 sayılı RG’de yayımlanan Tebliğ ile değişiklikler yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/040 - Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki Makine Ve Teçhizatın İthaline İlişkin Gümrük Genel Tebliği
2009-11-16

Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki makine ve teçhizatın ithalinde gümrük idarelerinde uygulanacak işlemlerin usul ve esaslarının belirlendiği 9 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği 12. 11. 2009 Tarihli ve 27404 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış bulunmaktadır. Bu Tebliğ 16.7.2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/039 - Vergiye İlişkin Bazı Anayasa Mahkemesi Kararları Ve Sonuçları
2009-10-16

Anayasa Mahkemesi’nin www.anayasa.gov.tr adresli web sitesinde yayımlanmış olan bazı anayasa mahkemesi karar sonuçlarına ekli sirkülerimizde aynen yer verilmiştir. Gerekçeli tam metinleri henüz Resmi Gazete’de yayımlanmamış olan bu kararlara göre, Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’nun bazı hükümleri iptal edilmiş, bazılarının iptaline ilişkin istemler ise reddedilmiş bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/038 - Döviz Kurları - 30Eylül2009
2009-10-14

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde Ocak / Eylül 2009 Geçici Vergi dönemi için esas alınması gereken kurlara ekli sirkülerimizde yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/037 - Yeni Gümrük Yönetmeliği Yayımlanmıştır
2009-10-08

4458 sayılı Gümrük Kanununun yönetmelikle düzenlenmesini öngördüğü konuları düzenlemek ve uygulamaya yön verecek hususlara açıklık getirmek amacıyla 7 Ekim 2009 tarih ve mükerrer 27369 sayılı Resmi Gazete’de yeni bir Gümrük Yönetmeliği yayınlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/036 - Aylık Prim Ve Hizmet Belgelerinde Belirtilecek Eksik Gün, İşten Çıkarma ve Belge Türleri Hakkında Yapılan Değişiklikler
2009-10-01

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde (RG: 28.09.2008 – 27011) değişiklik yapan Tebliğ 28.09.2009 tarih ve 27360 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Yayınlanan değişiklik Tebliği ile; a)Eksik gün nedenlerinin bildirilmesi, b)İşten çıkış nedenlerinin bildirilmesi, c)Belge türlerine ilişkin bilgiler, d)Yasal süresi dışında Kuruma verilecek/gönderilecek olan aylık prim ve hizmet belgeleri, e)4/c sigortalılarının (kamu görevlilerinin) Aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma verilme süresi, f)4/c sigortalılarının (kamu görevlilerinin) Kuruma sonradan verilen aylık prim ve hizmet belgeleri, gibi konularda bazı değişiklikler yapılmıştır.Bu değişikliklerden özel sektör işverenlerini ilgilendirenler ekli sirkülerimizde özetlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/35 - Doğal Afetlere Maruz Kalınması Halinde Yapılması Gerekenler ve Yararlanılabilecek Bazı Haklar
2009-09-15

Son günlerde yaşanan doğal afetler (sel felaketleri) nedeniyle, bazı mükelleflerin varlıklarını kısmen veya tamamen yitirdikleri ya da vergilendirme ile ilgili ödevlerini (beyanname verme, yetkili makamlara defter ve belge ibrazı, tahakkuk etmiş vergilerin ödenmesi gibi) zamanında yerine getirememe durumu ile karşı karşıya kaldıkları bilinmektedir.Doğal afetler ya da diğer mücbir sebep veya zor durum hallerinde mükelleflerin yararlanabilecekleri bazı haklar olduğu gibi, ilerleyen zamanlarda cezalı vergi tarhiyatları ile karşı karşıya kalmamaları için almaları gereken bazı önlemler de bulunmaktadır.Bu sirkülerimizde konu hakkında bazı hatırlatmalara, notlara ve Bakanlık açıklamalarına yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/34 - KOBİ Birleşmelerinde Uygulanacak İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı İle Yararlanma Usul Ve Esasları
2009-09-05

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 5904 Sayılı Kanunla eklenen Geçici 5. ile 7. maddelerle, 31.12.2009 tarihine gerçekleştirilecek olan şirket birleşmelerine uygulanacak olan indirimli kurumlar vergisi oranları 05.09.2009 tarih ve 27340 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15386 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile % 5 olarak belirlenmiş bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/33 - Kamu Taşınmazlarının Yatırımcılara Yatırım Yeri Olarak Tahsisine İlişkin Usul Ve Esaslar
2009-09-04

Genel esasları YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR (RG: 16.07.2009-27290) ve bu Karara istinaden yayınlanan 2009/1 sayılı YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ ile belirlenen yatırım yeri tahsisi desteğine ilişkin uygulama esasları 5838 sayılı Kanunla verilen yetki çerçevesinde Maliye Bakanlığı’nca 3 Eylül 2009 tarih ve 27338 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KAMU TAŞINMAZLARININ YATIRIMLARA TAHSİSİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR YÖNETMELİĞİ ile belirlenmiş bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/032 - Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun)
2009-08-19

İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 18.09.2009 tarih ve 27323 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/031 - DÜZELTME : Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzen
2009-07-31

Yatırım Teşvik Ve Desteklerinde Yeni Düzeni konu alan e-posta ekinde yer alan sirküler dökümanı hatalı olduğundan yeniden gönderilmiştir. Lütfen bu konudaki ilk e-postamızı dikkate almayınız.Bu aksaklık için özür dileriz. 2009/15199 sayılı YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARI yayımlayarak (RG: 16.07.2009-27290)ile 2009/1 sayılı YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (RG: 28.07.2009- 27302)çervesinde yatırım teşvik ve desteklerinde yeni düzeni konu alan 2009/01 sıra numaralı sirkülerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsinizDosyayı indirmek için tıklayınız
2009/030 - SGK’na Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Yönetmelik
2009-07-28

“Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı Ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile (RG: 21.07.2009-27295) 5510 sayılı Kanunun 8, 9 ve 11. maddeleri uyarınca işverenlerce SGK’na yapılacak sigortalılık başlangıcı ve bitişi ile işyeri bildirimlerinin diğer bazı kurumlara yapılması gereken bildirim yerine geçmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/029 - Haziran 2009 Geçici Vergisinde Dövizli Hesapların Değerlemesinde Kullanılacak Döviz Kurları
2009-07-27

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde Ocak / Haziran 2009 Geçici Vergi dönemi için esas alınması gereken kurlara ekli sirkülerimizde yer verilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/028 - Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu (Harcırah) Miktarlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı
2009-07-27

Sirkülere ekli 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile (RG: 26.07.2009-27300) yurt dışı geçici görev yollukları (yurt dışı harcırah) 26.07.2009 tarihinden itibaren yeniden belirlenmiştir.Ancak 2009/15244 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yeniden belirlenen yurt dışı geçici görev yolluklarının yeni miktarları, ÖZEL SEKTÖR İŞVERENLERİ TARAFINDAN ödenecek yurt dışı geçici görev yolluklarında herhangi bir değişiklik getirmemektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/027 - 5904 Sayılı Kanun İle Gelir, Kurumlar Ve Katma Değer Vergisi Kanunları Dışındaki Diğer Bazı Kanunlarda Yapılan Değişiklikler
2009-07-08

Tam metnini 2009/24 sayılı sirkülerimizde göndermiş olduğumuz, Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı nüshasında yayımlanan 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi kanunlarında yapılan değişiklikler 2009/25, Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler ise 2009/26 sayılı sirkülerlerimizde ele alınmıştır. Bu sirkülerimizde ise, bunlar dışındaki bazı diğer kanunlarda yapılan ve müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebilecek nitelikte olanlar konu edilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/026 - 5904 Sayılı Kanun İle Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler
2009-07-07

Tam metnini 2009/24 sayılı sirkülerimizde göndermiş olduğumuz, Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı nüshasında yayımlanan 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerden müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebilecek nitelikte olanlar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/025 - 5904 Sayılı Kanun İle Gelir / Kurumlar Vergisi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2009-07-06

Tam metnini 2009/24 sayılı sirkülerimizde göndermiş olduğumuz, Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı nüshasında yayımlanan 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerden müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebilecek nitelikte olanlar bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/024 - Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5904 Sayılı Kanun
2009-07-03

Resmi Gazetenin 3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı nüshasında yayımlanan 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 18 farklı kanunda değişiklikler yapılmıştır. Birden fazla kanunu ilgilendirmesi nedeniyle “Torba Kanun” olarak adlandırılan yürürlük ve yürütme dahil toplam 41 maddeden oluşan 5904 Sayılı Kanun ile yapılan değişikliklerden müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebileceğini düşündüklerimiz izleyen sirkülerlerimizde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Yapılan değişiklikler hakkında genel bir fikir vermesi amacıyla bu sirkülerimizde 5904 Sayılı Kanunun tam metninin gönderilmesi ile yetinilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/023 - Mayıs 2009 Ayına İlişkin Ba-Bs Formlarının Verilme Süresi
2009-07-02

2009/Mayıs Ayına İlişkin Ba-Bs Formları 27 Temmuz 2009 Günü Akşamına Kadar Verilebilecektir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/022 - KDV ve ÖTV Oranları 2009/Eylül Ayı Sonuna Kadar İndirilen Mallar
2009-06-24

Büromuzun 2009/14 ve 2009/ 18 Sayılı Sirkülerleri ile duyurulan bazı mallardaki düşük oranlı KDV ve ÖTV uygulaması, bazı değişiklikler yapılmak suretiyle 30 Eylül 2009 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/021 - Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskontunda Esas Alınacak Oran Yeniden Belirlenmiştir
2009-06-12

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan sirkülere ekli “REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞİ” ile 12 Haziran 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı % 18, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı ise % 19 olarak yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/020 - İşKurun Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri İle Özürlü İstihdamını Konu Alan Yeni Yönetmeliği Yayınlandı
2009-05-01

Türkiye İş Kurumu (İşKur) tarafından 25 Nisan 2009 gün ve 27210 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “YURTİÇİNDE İŞE YERLEŞTİRME HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK” de iş arayan işsizlerin ve işverenlerin İşKur hizmetlerinden yararlanma ile özürlü istihdamının usul ve esasları belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/019 - Döviz Kurları - 31 Mart 2009
2009-04-21

Yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde Ocak / Mart 2009 Geçici Vergi dönemi için esas alınması gereken kurlarDosyayı indirmek için tıklayınız
2009/018 - KDV Oranı Geçici Bir Süre İçin Düşürülen Malların Kapsamı Genişletilmiştir
2009-04-14

Bazı malların KDV oranını % 18’den % 8’e düşüren 29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki (1) Sayılı Cetvele, 14 Nisan 2009 tarih ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2009/14882 sayılı Kararname ile yeni mallar eklenmiştir. Böylece, geçici bir süre uygulanmak üzere vergi oranı % 18’den % 8’e düşürülen malların kapsamı genişletilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/017 - Alacak ve Borç Senetlerinin Reeskontunda Esas Alınacak Oranlar Yeniden Belirlenmiştir
2009-04-09

T.C. Merkez Bankası tarafından yayımlanan REESKONT VE AVANS İŞLEMLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI HAKKINDA TEBLİĞİ ile 9 Nisan 2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Reeskont İşlemlerinde Uygulanan İskonto Oranı % 19, Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı ise % 20 olarak yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/016 - Şirketlerin Oluşturduğu Adi Ortaklıkların Ticaret Siciline Tescili Mümkün Hale Getirilmiştir
2009-04-01

Resmi Gazetenin 1 Nisan 2009 tarih ve 27187 sayılı nüshasında yayımlanan sirkülere ekli TİCARET ŞİRKETLERİNİN TÜZEL KİŞİLİĞİ BULUNMAYAN BİR ORTAKLIK YAPISI İLE İŞLETTİKLERİ TİCARİ İŞLETMELERİN TİCARET SİCİLLERİNE TESCİLİ HAKKINDA TEBLİĞ(İÇ TİCARET: 2009/2) ile öteden beri sorun özellikle uluslararası teşkil eden adiortaklıkların ya da yine birer adi ortaklık olmakla birlikte uygulamada “Ortak Girişim”, “İş Ortaklığı” “Konsorsiyum” gibi adlar altında oluşturulan ortaklıkların ticaret siciline tescili ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilanına belirli bir çözüm getirilmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/015 - Gayrimenkuller ile ilgili Tapu Harçları Geçici Bir Süre İçin Düşürülmüştür
2009-03-31

Gayrimenkul piyasasını canlandırmak amacı ile, 29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2009/14813 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 30.03.2009 – 30.06.2009 tarihleri arasında uygulanmak üzere; gayrimenkuller ile ilgili tapu işlemlerinden "binde 15" oranında alınmakta olan tapu tescil harçlarının oranı "binde 5" olarak yeniden belirlenmiştir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/014 - Bazı Malların KDV Oranları Geçici Bir Süreyle Sınırlı Olarak Düşürülmüştür
2009-03-30

29 Mart 2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/14812 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, bazı malların tesliminde uygulanacak KDV oranı, 30 Mart 2009 - 30 Haziran 2009 tarihleri arasında uygulanmak üzere % 8 olarak değiştirilmiş,halen yürürlükte olan 24.12.2007 tarih ve 2007/13033 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli (I) ve (II) Sayılı listelere birer satır ilavesi ile % 1 ve % 8 KDV uygulanarak teslim edilecek mallara bazı ilaveler yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/013 - 5838 Sayılı Kanunla İşsizlik Sigortası Ve Sosyal Güvenlik Mevzuatında Yapılan Değişiklikler
2009-03-27

Resmi Gazetenin 28.02.2009 tarih ve mükerrer 27155 sayılı nüshasında yayınlanan 5838 sayılı "BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" ile çok sayıda kanunda değişiklik yapılmıştır. Kanun vergi, sosyal güvenlik, çek, dernekler gibi birçok mevzuata ilişkin düzenlemeler içeren "Torba Kanun" olarak nitelendirilebilecek bir niteliğe sahiptir. 5838 Sayılı Kanun ile vergi kanunlarında yapılan değişiklikler 2009/11 Sirkülerimiz ile duyurulmuştur. Bu sirkülerimizde ise İşsizlik Sigortası Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilgili düzenlemelerden müşterilerimizi doğrudan ilgilendirebileceğini öngördüklerimiz ele alınacaktır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/012 - Katma Değer Vergisinde Güncel Tevkifat Oranları Ve Sorumluluk Uygulaması
2009-03-27

Katma değer vergisinde mükellefleri en fazla tereddüde ve yanılgıya düşüren konulardan birisi, sorumluluk ve kısmi tevkifat uygulamalarıdır. Bunun temel nedeni ise; katma değer vergisinde sorumluluk uygulamasına (özellikle yurt dışı hizmet ithallerine) ilişkin olarak mali idare tarafından yeterli açıklamaların yapılmamış olması, buna karşı ise kısmi tevkifatda uygulamanın çok sık değiştirilmesidir. Aşağıda görüleceği üzere, kısmi tevkifat uygulaması yayınlanan tebliğler ile çok sık aralıklarla değiştirilmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/011 - 5838 Sayılı Kanun İle GV, KV, KDV, Gider V., DV, Harçlar, 6183 ve ÖTV Kanunlarında Yapılan Değişiklikler
2009-03-09

Resmi Gazetenin 28.02.2009 tarih ve mükerrer 27155 sayılı nüshasında yayınlanan 5838 sayılı "BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN" ile çok sayıda kanunda değişiklik yapılmıştır. Kanun vergi, sosyal güvenlik, çek, dernekler gibi birçok mevzuata ilişkin düzenlemeler içeren "Torba Kanun" olarak nitelendirilebilecek bir niteliğe sahiptir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/010 - Güncel Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları
2009-02-26

Stopaj (Tevkifat-Vergi Kesintisi) vergilemesi ile ilgili temel hükümler aşağıdaki kanunlarda yer almaktadır. 1.Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi, 2.Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. , 68 ve 72. Maddeleri, 3.Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. Maddesi, 4.Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. Maddesi,Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/009 - Spor Tesisi Yapma Zorunluluğunun Kaldırılması
2009-02-02

Sirküler ekinde yer almakta olan yönetmelik ile 1 Şubat 2009 tarihinden geçerli olmak üzere, 10.05.1987 tarihli ve 19456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan "Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/008 - 2009 Yılı Harcırah Miktarları
2009-02-01

Gelir Vergisi Kanunun 40. maddesi uyarınca, özel sektör işverenleri tarafından çalışanlarına, denetçilerine, tasfiye memurlarına ve yönetim kurulu üyelerine; işle ilgili olması, yapılan işin ehemmiyeti ve genişliği ile mütenasip olması ve seyahat maksadının gerektirdiği süreyle sınırlı olması koşullarıyla ödenen seyahat (yemek, konaklama, ulaşım giderleri karşılığı olarak) ve ikamet giderleri ticari ve kurum kazancının tespitinde gider olarak indirilebilmektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/007 - Karşılıksız Çekler İçin Muhatap Bankalarca Lehdara Ödenmesi Zorunlu Kısmın 2009 Yılı Miktarı
2009-01-17

4814 sayılı Kanun ile değişikliklere uğrayan 3167 sayılı “Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi Ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun”un (RG: 03.04.1985-18714) karşılıksız çıkan çeklerde bankaların çek hamiline ödemekle yükümlü olduğu miktarı düzenleyen 10. maddesi aynen aşağıdaki gibidir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/006 - Ekonomik Krizden Etkilenen Firmaların İşçilerine Kısa Çalışma Yaptırma Olanağı (Kısa Çalışma Ödeneği)
2009-01-14

Son zamanlarda, ulusal veya uluslararası ekonomide ortaya çıkan olayların, ülke ekonomisini ve dolayısıyla işverenleri ciddi anlamda etkileyip sarstığı kamuoyu tarafından sıklıkla gündeme getirilmektedir. Bu çerçevede bazı firmalar, işlerini yavaşlatmakta, işçi çıkartmakta ya da işçilerine ücretsiz izin kullandırmak gibi tasarruf tedbirlerine başvurmaktadırlar.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/005 - Dövizli Hesapların 4.Geçici Vergi Ve Yıl Sonu Değerlemesinde Kullanılacak Kurlar
2009-01-12

Vergi Usul Kanunun 280. maddesi uyarınca yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerleme günü itibariyle değerlenmesi gerekmektedir. Değerleme günü itibariyle Maliye Bakanlığınca kur ilan edilmediği durumlarda yabancı para cinsinden mevcutların ve borçların değerlemesinde T.C. Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen kurlar esas alınır. Bu şekilde yapılacak değerlemelerde efektif cinsinden yabancı paralar için efektif alış kuru (bulunmaması halinde döviz alış kuru), döviz cinsinden yabancı paralar içinse döviz alış kuru esas alınacaktır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/004 - İktisadi Kıymetlerin Amortisman Oranları İle İlgili 389 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2009-01-12

Amortisman oranlarına ilişkin olarak daha önce yayınlanmış olan 333, 339 ve 365 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu tebliğlerine 7.12.2008 tarih ve 27093 numaralı Resmi Gazete de yayınlanan 389 numaralı Tebliğ eklenmiş bulunmaktadır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/003 - 2009 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Ve Vergiden İstisna Çocuk Zammı Tutarları
2009-01-09

Sirkülere ekli 5828 sayılı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile 2009 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde uygulanacak Memur Aylığı Katsayıları ile Memuriyet Taban Aylığı Katsayıları yeniden belirlenmiştir. Bahsi geçen katsayılar, 2009 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemlerinde uygulanacak kıdem tazminatı tavanı ile vergiden istisna çocuk yardımları tutarlarını da etkilemektedir.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/002 - Yeniden Değerleme Oranı Ve Bu Orana Bağlı Olarak 2009 Yılında Değişen Bazı Had ve Tutarlar
2009-01-09

Vergi Usul Kanununun mükerrer 298. maddesinin (B) fıkrası uyarınca yeniden değerleme oranı 2008 yılı için 387 sıra numaralı Vergi Usul Genel Tebliğ ile % 12 olarak tespit edilerek, 20.11.2008 tarih ve 27060 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
2009/001 - 2009 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Tutarları İle Asgari Ücrete Bağlı Olarak Belirlenen Diğer Bazı Hadler ve Tutarlar
2009-01-08

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39. maddesi gereğince, iş sözleşmesi ile çalışan ve bu Kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin asgari ücretini tespit etmekle görevli Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2009 yılının birinci ve ikinci yarı yıllarında uygulanacak olan asgari ücretleri belirlemiş ve komisyon kararı 30.12.2008 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
133560