ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/09 - Mali Tatil Uygulamasındaki Değişikliklerin Beyan / Bildirim ve Ödeme Sürelerine Etkisi
2016-07-12

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. Devamında 10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile de yapılan yasal değişiklikler 1 Sıra Nolu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’ine işlenmiştir. Yapılan değişikliklerin uygulamaya etkileri Sirkülerimizde yer almaktadır.

 

2016

Sirküler

Tarih-Sıra No

12.07.2016

9

 

Başlık

Mali Tatil Uygulamasındaki Değişikliklerin Beyan / Bildirim ve Ödeme Sürelerine Etkisi

 

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. Devamında 10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile de yapılan yasal değişiklikler 1 Sıra Nolu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’ine işlenmiştir.

 

Yapılan değişikliklerin uygulamaya etkileri şöyle olmuştur:

 

 1. Mali tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona erecektir. Buna göre değişmeden önce 27 Temmuz gününe kadar verilebilen Haziran dönemine ilişkin KDV, Muhtasar, sürekli mükellefiyette Damga Vergisi gibi Temmuz ayının 20’si ile 25’i arasında verilen beyannamelerin ve Aylık Prim ve Hizmet Belgesi’nin verilme süresi iki gün kısaltılmak suretiyle 25 Temmuz’a çekilmiştir.

   

 2. Beyanname verme süresi mali tatil nedeniyle uzamış olan vergilerin ve sosyal güvenlik priminin ödeme süresi (aynı ay içerisinde kalmak kaydıyla), uzayan beyanname verme süresinin son gününü izleyen günün mesai saati bitimine kadar uzamış sayılacaktır. Buna göre önceki düzenlemede 30 Temmuz’a kadar uzayan ödeme süreleri, Temmuz ayının 20’si ile 25’i arasında verilen beyannameler için 26 Temmuz tarihine çekilmiştir. Sosyal güvenlik primleri ise normal vadesi olan 31 Temmuz (bu günün Pazar’a denk gelmesi nedeniyle 1 Ağustos) günü bitimine kadar ödenecektir.

   

 3. Normal verme süreleri 1-20 Temmuz arasında olan beyannamelerin verilme süreleri yönünden ise bir değişiklik olmamıştır. Bunlarda sadece ödeme süreleri kısalmıştır. Bu beyannameler eskiden olduğu gibi 27 Temmuz’a kadar verilebilecektir. Tahakkuk eden vergiler ise 28 Temmuz günü bitimine kadar ödenebilecektir. 

 

4. Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi mali tatil kapsamından çıkarılmıştır. Yeni eklenenlerle birlikte mali tatil kapsamında olmayan yükümlülükler şu şekli almıştır:

 1. Özel tüketim vergisi,

 2. Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

 3. Özel iletişim vergisi,

 4. Şans oyunları vergisi,

 5. Gümrük idareleri tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar,

 6. İl özel idareleri tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar,

 7. Belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlar,

5. Buna göre, Haziran ve Temmuz aylarına ilişkin bazı vergilerin beyannamelerinin, sigorta bildirgelerinin verilme ve ödeme süreleri şöyle olmaktadır.

Vergiler / Primler / Bildirimler

Son Beyan Tarihi

Son Ödeme Tarihi

Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25.7.2016

26.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait İstihkaktan Kesinti Suretiyle Tahsil Edilen Damga Vergisi ile Sürekli Mükellefiyeti Bulunanlar İçin Makbuz Karşılığı Ödenmesi Gereken Damga Vergisinin Beyanı

25.7.2016

26.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 94. Madde ile KVK 15. ve 30. Maddelerine Göre Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

25.7.2016

26.7.2016

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı (GVK 98. Maddesinin 3. Fıkrasına Göre Üçer Aylık Beyanname Verme Hakkından Yararlananlar İçin)

25.7.2016

26.7.2016

Nisan-Mayıs-Haziran 2016 Dönemine Ait GVK 67. Madde Kapsamında Yapılan Tevkifatların Muhtasar Beyanname ile Beyanı

25.7.2016

26.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Katma Değer Vergisinin Beyanı

25.7.2016

26.7.2016

Haziran 2016 Dönemine Ait Mal ve Hizmet Alımlarına/Satımlarına İlişkin Bildirim Formları (Form Ba/Bs)

1.8.2016

-

2015 Yılına ilişkin Gelir Vergisi 2. Taksit Ödemesi

 

1.8.2016

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2. Taksit Ödemesi

-

1.8.2016

SGK Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

25.7.2016

1.8.2016

 

Yapılan değişikliklerden, yasa koyucunun KDV, muhtasar, damga vergisi gibi vergileri normal vadeleri olan 26 Temmuz tarihinde tahsil etmeyi amaçladığı anlaşılmaktadır.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149244