ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/08 - Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri Başlıyor
2016-06-28

Hatırlanacağı üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlarda hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. Bu zorunluluğa uymayan işverenlere ağır cezalara muhatap kalabilecektir.

 

2016

Sirküler

Tarih-Sıra No

28.06.2016

8

 

Başlık

Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri Başlıyor

 

Özet

 

Hatırlanacağı üzere, 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlarda hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. Bu zorunluluğa uymayan işverenlere ağır cezalara muhatap kalabilecektir.

 

Kapsamdaki İşyerleri

Bu düzenlemeye göre, 50’den az (1-49) işçi çalıştırılan az tehlikeli sınıfta bulunan bütün işyerleri bu kapsamdadır.

 

İşyerlerinin tehlike sınıflarına ilişkin listeye

 

Verilen örneklerle sınırlı olmamak üzere, 01.07.2016 tarihinden itibaren bir kişinin dahi çalıştırıldığı her türlü büro/ofis işyerleri (mali müşavirlik, avukatlık, mimarlık, mühendislik vb.)  kapıcısı bulunan apartman/site yönetimi,  pastane, bakkal, manav, terzi, berber, vb. gibi işyerleri de dahil olmak üzere tüm işyerleri için bir iş güvenliği uzmanı ile bir işyeri hekimi çalıştırmak, veya onlardan hizmet almak zorunluluğu başlamaktadır.

 

İşverenlerin Yükümlülükleri

 

Az tehlikeli işyerinde işverenlerin,  6331 sayılı Kanunda öngörüldüğü şekilde işyerinde risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmak,   acil durum planı yapmak, çalışanlara iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimi vermek  gibi zorunlulukları bulunmaktadır.

 

Çalışan sayısı 1 ila 9 olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işverenleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkilendirilmiş Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) den bir iş güvenliği uzmanı ile bir işyeri hekimi  görevlendirmek suretiyle zorunlu olan bu  hizmetleri dışarıdan almaları mümkündür ve gereklidir.     

 

İşveren, işyerinde çalışanlar arasından iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi varsa bunları bu hizmetleri vermek üzere görevlendirebilir. Bu durumda işveren ile çalışan arasında bu görevi de kapsayan yeni bir iş sözleşmesi imzalanması gerekmektedir. Çalışanları arasında belirlenen niteliklere sahip personel bulunmaması halinde, bu hizmetin tamamını veya bir kısmını OSGB’nden hizmet alarak yerine getirebilir.

 

Ancak işverenin, iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi sertifikasına sahip olması hâlinde, tehlike sınıfı ve çalışan sayısı dikkate alınarak, bu hizmetin yerine getirilmesini kendisi de üstlenebilir.

 

1 ila 9 çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyeri işverenleri veya işveren vekili tarafından ÇSGB’nca ilan edilen eğitimleri tamamlamak şartıyla, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini yürütebileceklerdir

 

Ayrıca, Türkiye genelinde 10 kişiden az çalışanın bulunduğu, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan özel sektör işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için yapılacak masraflar, ÇSGB’nca karşılanacaktır.

 

İş Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi Görevlendirilmesi ve Onaylanması

 

OSGB tarafından, iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi görevlendirmesi sistem üzerinden yapıldıktan sonra, işyeri için SGK’dan e-Bildirge şifresi alan kişi tarafından e-devlet şifresi ile   İSG-KATİP sistemine giriş yapılarak, görevlendirilecek iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimini sistem havuzundan seçerek girilmiş olan sözleşmelerini onaylaması  gerekmektedir.

 

İş Güvenliği Uzmanı Çalışma Süreleri:

 

18.12.2014 tarihli ve 30.04.2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelikler gereğince, iş güvenliği uzmanlarının ve işyeri hekimlerinin atandıkları işyerlerinde yapacakları çalışma süreleri şöyledir:

 

Az Tehlikeli

 

Tehlikeli

Çok Tehlikeli

İş Güvenliği Uzmanı hizmetinde her bir işçi başına ayda en az alınacak hizmet süresi (Dakika)

10

20

40

İşyeri Hekimi hizmetinde her bir işçi başına ayda en az alınacak hizmet süresi (Dakika)

5

10

15

 

İş Güvenliği Uzmanlarının Görevlendirmesi Gereken İşyerleri:

 

Kapsamdaki işverenler, işyerinde iş güvenliği belgesine sahip bir uzman görevlendirmek zorundadırlar.

 

 İş güvenliği uzmanlarından;

  • (C) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde,

  • (B) sınıfı belgeye sahip olanlar az tehlikeli ve tehlikeli sınıflarda yer alan işyerlerinde,,

  • (A) sınıfı belgeye sahip olanlar ise bütün tehlike sınıflarında yer alan işyerlerinde çalışabilirler.

 

Birden fazla iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi gereken işyerlerinde, sadece tam süreli olarak görevlendirilen iş güvenliği uzmanının, işyerinin tehlike sınıfına uygun belgeye sahip olması yeterlidir.

 

Cezalar

 

6331 sayılı Kanunun 26/1-b maddesi gereğince, 01.07.2016 tarihinden itibaren iş güvenliği uzmanı görevlendirmeyen işverenlere, her bir işçi ve çalıştırılmadığı her ay için 6.511,00 TL, işyeri hekimi görevlendirmeyen işverenlere, keza her bir işçi ve çalıştırılmadığı her ay için 6.511,00 TL olmak üzere aylık 13.022 TL idari para cezası uygulanacaktır.

 

İşverenlerin idari para cezalarına muhatap olmamaları için 01 Temmuz 2016 tarihine kadar, OSGB ile sözleşme yapmak suretiyle iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden mutlaka hizmet almaları gerekmektedir.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149097