ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/06 - Genç Girişimcilerin Kazançlarına Gelir Vergisi İstisnası Getirilmiştir
2016-05-25

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

 

 

2016

Sirküler

Tarih-Sıra No

25.05.2016

6

 

Başlık

Genç Girişimcilerin Kazançlarına Gelir Vergisi İstisnası Getirilmiştir

 

Özet

 

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

 

Bu düzenlemenin detayları ise 5 Mayıs 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan açıklanmıştır.

 

   İstisnanın Esaslı Unsurları

 

Genç girişimcilere yönelik gelir vergisi istisnasının esaslı unsurları şunlardır;

  1. Bu istisna Ticari, zirai veya mesleki kazançlar ile sınırlıdır; diğer gelirler (kira, faiz, ücret vb.) için bu istisnadan yararlanılamaz.

  2. Bu istisnadan adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış gerçek kişiler yararlanabilir. 29 yaşını doldurmuş olanlar ve kurucuları yaş koşulunu sağlasalar dahi kurumlar vergisi mükellefleri bu istisnadan yararlanamazlar.

  3. Bu istisnadan münhasıran tam mükellef gerçek kişiler yararlanabilirler. Dar mükelleflerin bu istisnadan yararlanmaları söz konusu değildir.

  4.  Bu istisna faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde edilen kazançların 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı ile sınırlıdır.

  İstisnadan Yararlanma Koşulları

 

Genç Girişimcilerin, bu gelir vergisi istisnasından yararlanabilmelerinin yaş sınırı yanında diğer bazı koşullara da sahip olmaları ya da bunları yerine getirmeleri gerekmektedir. Bunlar şunlardır;

  1. İşe başlama kanuni süresi içinde bildirilmiş olmalıdır,

  2. Mükellefin kendi işinde bilfiil çalışması ya da işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi gerekmektedir. Çırak, kalfa veya yardımcı işçi çalıştırmak ya da seyahat, hastalık, askerlik, tutukluluk ve hükümlülük gibi zaruri ayrılmalar dolayısıyla geçici olarak işinde bilfiil çalışmamak istisna uygulamasına engel olmamaktadır.

  3. Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması hâlinde tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla gerekli şartları taşıması gerekmektedir.

  4.  Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hâli hariç olmak üzere, faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dâhil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekmektedir.

  5. Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması gerekmektedir.

 

Genç girişimci istisnasından 10 Şubat 2016 tarihinden itibaren ilk defa işe başlayacaklar yararlanacak olup, daha önceki bir tarihte işe başlayanlar tüm diğer şartlara sahip olsalar da istisnadan yararlanamayacaklardır.  

 

Özetlemeye çalıştığımız bu yeni düzenlemeye ilişkin daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149135