ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/30 - Yurt Dışına Götürülen Ya da Gönderilen Paralar İçin Beyan/Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir
2015-12-30

30.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile yapılan düzenlemeler ile yurt dışına götürülen ya da gönderilen paraların belli bir limitin üzerinde olması halinde için beyan/bildirim zorunluluğu getirilmiştir.

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

30.12.2015

30

 

Başlık

Yurt Dışına Götürülen Ya da Gönderilen Paralar İçin Beyan/Bildirim Zorunluluğu Getirilmiştir

 

Geçmiş dönemlerde yapılan değişiklikler ile Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatı önemli ölçüde liberalleştirilmiştir. Bu kapsamda yurtdışına para götürülmesi ile ilgili sınırlar ve beyan yükümlülükleri büyük ölçüde kaldırılmıştır.

 

Ancak 30.12.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ile bu liberal uygulamaların bir kısmının terk edildiği görülmektedir. Tebliğin 3 ve 4. Maddelerinde yapılan düzenlemelere göre bundan böyle;

 

1)       Yolcu beraberi yapılan 25.000 TL’yi aşan Türk parası ve Türk parası ile ödemeyi sağlayan belge çıkışları ile 10.000 Avro veya eşitini aşan döviz çıkışlarında gümrük idarelerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan nakit beyan formu  ile beyanda bulunulacaktır.

2)       Beyanda bulunulmaması veya yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde söz konusu değerler gümrük idaresince muhafaza altına alınacaktır ve durum şüpheli kabul edilerek Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirilecektir. Ayrıca, gümrük idarelerince 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun 3. maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılabilmesini (idari para cezası kesilebilmesini) teminen Cumhuriyet Savcılıklarına bildirimde bulunulacaktır.

3)       Gümrük idareleri, yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları karşılığını aşan Türk parası ile 50.000 ABD Doları veya eşitini aşan efektif çıkışlarına ilişkin bilgileri aylık olarak Merkez Bankasına bildireceklerdir.

4)       Bankalar, ithalat, ihracat ve görünmeyen işlemler dışındaki yurt dışına yapılan 50.000 ABD Doları ve eşiti dövizi aşan transferlere (Döviz tevdiat hesaplarından yapılan transferler dâhil) ilişkin bilgileri, transfer tarihinden itibaren otuz gün içinde Merkez Bankasına bildireceklerdir.

5)       Ayrıca Tebliğin Türkiye’de yerleşik kişilerin, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracındaki bildirim yükümlüklerini düzenleyen 10. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle bildirimlerin yapılacağı birimlerde değişiklikler ve/veya eklemeler yapılmıştır.

 

 

Yeni Metin

Eski Metin

Yurt dışına sermaye ihracı

MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığı internet adresinde yer alan yurt dışına sermaye ihracına ilişkin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına gönderirler. 

 

(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Ekonomi Bakanlığının internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri açıklamalar doğrultusunda güncelleyerek Ekonomi Bakanlığına gönderirler.

 

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde Hazine Müsteşarlığına ve Ekonomi Bakanlığına bilgi verirler.”

 

Yurt dışına sermaye ihracı

MADDE 10 – (1) Türkiye’de yerleşik kişiler, yurt dışında şirket kurmak, mevcut şirketlere ortak olmak veya şube açmak için yaptıkları ilk nakdi ve/veya ayni sermaye ihracını müteakip üç ay içerisinde, Müsteşarlığın internet adresinde yer alan (EK-1) yurt dışına sermaye ihracına iliksin bilgi formunu açıklamalar doğrultusunda doldurarak Müsteşarlığa gönderirler.

 

 

(2) Sermaye ihracı gerçekleştiren Türkiye’de yerleşik kişiler, her takvim yılını müteakip üç ay içerisinde Müsteşarlığın internet adresinde yer alan bilgi formunu, formda istenilen bilgileri ve yapılan transferleri güncelleyerek Müsteşarlığa gönderirler.

 

 

(3) Türkiye’de yerleşik kişiler, tasfiye edilen veya devredilen yurt dışındaki şirket, ortaklık ve şubelerinin durumu hakkında, tasfiye sürecinin sona ermesini veya devredilmesini müteakip en geç üç ay içerisinde, Müsteşarlığa bilgi verirler.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149203