ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/27 - 2016 Yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi
2015-12-29

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, Motorlu Taşıtlar Vergilerinin (MTV) 2015 yılında uygulanan miktarlarının, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları 46 seri nolu MTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.

 

Özet

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10. maddesi gereği, Motorlu Taşıtlar Vergilerinin (MTV) 2015 yılında uygulanan miktarlarının, % 5,58 olan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen, 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarları   açıklanmıştır.

 

1)    2016 Yılı MTV Tarifesi

 

a)     (I) SAYILI TARİFE

i)     Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1300 cm³ ve aşağısı

623

434

243

184

66

 1301 - 1600 cm³ e kadar

997

748

434

307

118

 1601 - 1800 cm³ e kadar

1.760,00

1.376,00

810

495

192

 1801 - 2000 cm³ e kadar

2.772,00

2.136,00

1.255,00

748

295

 2001 - 2500 cm³ e kadar

4.158,00

3.019,00

1.886,00

1.127,00

446

 2501 - 3000 cm³ e kadar

5.797,00

5.043,00

3.151,00

1.696,00

623

 3001 - 3500 cm³ e kadar

8.828,00

7.943,00

4.785,00

2.389,00

877

 3501 - 4000 cm³ e kadar

13.880,00

11.985,00

7.059,00

3.151,00

1.255,00

 4001 cm³ ve yukarısı

22.716,00

17.035,00

10.089,00

4.535,00

1.760,00

 

ii)   Motosikletler

 

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 6 yaş

7 - 11 yaş

12 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

  100 -   250 cm³ e kadar

118

89

66

42

17

   251 -   650 cm³ e kadar

243

184

118

66

42

   651 -  1200 cm³ e kadar

623

371

184

118

66

  1201 cm³ ve yukarısı

1508

997

623

495

243

 

b)    (II) SAYILI TARİFE

i)     Minibüs

 

Taşıt Cinsi

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

 7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

Minibüs

748

495

243

 

 

 

ii)   Panel van ve motorlu karavanlar

 

 

Motor Silindir Hacmi

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

 7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

 1900 cm³ ve aşağısı

997

623

371

  1901 cm³ ve yukarısı

1.508,00

997

623

 

iii) Otobüs ve benzerleri

 

 

Motor Oturma Yeri

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

 7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

25 kişiye kadar

1.886,00

1.127,00

495

  26 - 35  kişiye kadar

2.262,00

1.886,00

748

  36 - 45  kişiye kadar

2.517,00

2.136,00

997

  46 kişi ve yukarısı 

3.019,00

2.517,00

1.508,00

 

iv)  Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri

 

 

Motor Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

 7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1.500 kg.'a kadar

672

446

220

   1.501 -   3.500  kg'a kadar

1.357,00

787

446

   3.501 -   5.000  kg'a kadar

2.037,00

1.696,00

672

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

2.262,00

1.922,00

902

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

2.717,00

2.262,00

1.357,00

   20.001 kg ve yukarısı

3.399,00

2.717,00

1.580,00

 

c)     (IV) SAYILI TARİFE: Uçak ve helikopterler

 

 

Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 3 yaş

4 - 5 yaş

6 - 10 yaş

16 ve yukarı yaş

 1.150 kg'a kadar

12.616,00

10.089,00

7.566,00

6.051,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

18.929,00

15.139,00

11.355,00

9.083,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

25.241,00

20.192,00

15.139,00

12.113,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

31.554,00

25.241,00

18.929,00

15.139,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

37.866,00

30.291,00

22.716,00

18.171,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

44.178,00

35.341,00

26.502,00

21.197,00

   20.001 kg. ve yukarısı

50.489,00

40.388,00

30.291,00

24.232,00

 

MTV Kanunun 6. maddesi uyarınca; Ulaştırma Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

2)   İndirimli MTV Ödeme

 

MTV Kanununun 5. maddesinin son fıkrası hükmü ve 14.12.2004 tarihli ve 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1.1.2007 tarihinden bu yana, MTV Kanununun 5. maddesinin (I) sayılı tarifesinde yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için o yıl uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği tarafından, Ocak ayı itibariyle cinsi, kodu, modeli, markası, tipi ve yaşı esas alınarak yayınlanan ve uygulanması için yetkili sigorta acentelerine bildirilen, "Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi" nde yer alan kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademedeki taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.

Bunun için Taşıtları  nde yer alan mükellefler, yetkili sigorta acentelerine müracaat etmeden, Tebliğ ekinde yer alan “Kasko Sigortası Değeri Uygulaması Başvuru Formu”nu düzenleyerek motorlu taşıtlar vergisi yönünden bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat edeceklerdir.

Vergi daireleri, bu şekilde müracaatta bulunan mükelleflerin ibraz edecekleri söz konusu formda yer alan bilgileri, motorlu taşıtlar kütüğünde ve ilgili yılın Ocak ayında ilan edilen nde yer alan bilgilerle karşılaştırarak, bilgilerin birbirini tutması halinde, başvuruda bulunan mükellefleri kasko sigortası değeri uygulamasından faydalandırılacaklardır.

2012 yılında yayınlanmış bulunan itibaren kasko sigortası değeri uygulamasından faydalanmak için yetkili sigorta acentelerine müracaat etme durumuna son verilmek suretiyle, mükellefler açısından bir kolaylık getirilmiştir.

3)   Diğer Bazı Bilgiler

 

a)     Motorlu taşıtlar vergisi her yıl Ocak ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Taşıtların, yıl içinde ilk defa kayıt ve tescillerinin yapılması halinde vergi, yıllık olarak tahakkuk eder. Tahakkuk eden verginin taksit süresi geçmiş olan kısmı kayıt ve tescilin yapıldığı tarihten itibaren bir ay içinde ödenir. Şu kadar ki, ilk altı aylık dönem geçtikten sonra yapılacak kayıt ve tescil işlemlerinde, sadece ikinci altı aylık döneme ilişkin vergi ödenir.

b)    Taşıtınızın 2016 yılı MTV sorgulamasını ve kredi kartı ile ödemesini yapabilirsiniz.

 

Yukarıda yer verilen had, tutar ve oranlara, yıl içerisinde yapılan değişikliklere göre daimi olarak güncellenmek suretiyle internet sitemizde yer verildiğini hatırlatırız.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149245