ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/23 - Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara Zorunlu Geçiş Tarihi Ertelenmiştir
2015-12-26

Basit/Bilgisayar bağlantılı YNÖKC kullanmak zorunda olan mükellefler ile ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükellefler, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren YNÖKC geçmek zorundaydılar. Ancak 25.12.2015 tarihinde yayımlanan 466 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile bu tarih ertelenmek suretiyle kademeli bir geçiş öngörülmüştür.

 

Özet

 

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazlar, esas olarak Basit/Bilgisayar Bağlantılı ve EFT-POS özelliği olan cihazlar olmak üzere iki gruba ayrılmaktadır. Ayrıca akaryakıt pompalarına bağlanan, sinema giriş bileti ve yolcu taşıma bileti düzenleyen ödeme kaydedici cihazlar da bu kapsama girmektedir.

Hatırlanacağı üzere, 2015/21 sayılı Sirkülerimizde de açıklandığı üzere; ile Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlara (YNÖKC) kademeli bir geçiş öngörülmüştür. Bu kapsamda faaliyetlerinde EFT-POS özellikli ödeme kaydedici cihazları kullananlar yeni nesil EFT-POS özellikli ödeme kaydedici cihazlara 1 Ekim 2013 tarihi itibariyle geçiş yapmışlardır.  Basit/Bilgisayar bağlantılı YNÖKC kullanmak zorunda olan mükellefler ile ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerin ise, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren YNÖKC geçmek zorundaydılar. Ancak 25.12.2015 tarihinde yayımlanan ile bu tarih ertelenmek suretiyle kademeli bir geçiş öngörülmüştür.

  1. Yeni Kademeli Geçişte Tarihler

 

  • Basit/Bilgisayar bağlantılı yeni nesil ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

  • Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerden,

  • 3100 sayılı Kanunun ilgili genel tebliğlerine göre ihtiyari olarak sinema giriş bileti veya yolcu taşıma bileti düzenleyen cihaz kullanan mükelleflerden;

    2014 yılı satışları veya gayri safi iş hasılatı:

  1. 1 milyon TL’yi aşanlar için, 1.4.2016 tarihinden,
  2. 1 milyon TL’den 500 Bin TL’ye kadar olanlar için, 1.7.2016 tarihinden,
  3. 500 Bin TL ile 150 Bin TL arasında olanlar için, 1.10.2016 tarihinden,
  4. 150 Bin TL’den az olanlar için, 1.1.2017 tarihindenitibaren Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihaz kullanma mecburiyeti başlayacaktır.


Nitelikleri 3100 sayılı Kanunla ilgili 31 Seri No.lu Genel Tebliğde belirlenmiş olan “Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları” kullanan mükellefler için YNÖKC kullanma mecburiyetinin başlama tarihi, bu tür cihazların, aynı veya şube şeklindeki işyerlerinde çok sayıda kullanılıyor olmaları, birbirleri ile olduğu kadar değişik çevre birimleri ile de entegre olacak şekilde kullanılmaları gibi nedenlerle ve bu cihazların kullanıldığı işyerlerinin YNÖKC sistemine en uygun şekilde entegrasyonunu sağlamak amacıyla yukarıda yer verilen yıllık satış ve gayri safi iş hasılatı tutarlarına bağlı olmaksızın, 1.1.2017 olarak belirlenmiştir.

 

Mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici YNÖKC’ye Geçiş:  Mükellefler, 3100 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tâbi mevcut ödeme kaydedici cihazlarını bu bölümdeki bentlerde belirtilen tarihleri geçmemek üzere mali hafızaları doluncaya kadar kullanabilirler. 25.12.2015 tarihinden geçerli olmak üzere, belirtilen tarihlerden önce mali hafızaları dolan mevcut ödeme kaydedici cihazlara yeni malî hafıza takılmaz ve cihaz hurdaya ayrılır. Cihazı hurdaya ayrılan mükellefler YNÖKC almak suretiyle yükümlülüklerini yerine getirebileceklerdir.

 

2015 yılında işe başlayan/başlayacak mükelleflerin YNÖKC kullanım mecburiyeti 1.1.2017 tarihinden itibaren başlayacaktır. Dileyen mükellefler bu tarihten önce de Bakanlıkça onaylanmış YNÖKC alarak kullanabileceklerdir.

 

1.1.2016 tarihinden sonra işe başlayacak mükelleflerin YNÖKC kullanma mecburiyeti işe başlama tarihinden itibaren 30 gün (kalkınmada öncelikli yörelerde 60 gün) içinde başlayacaktır.

 

YNÖKC’den Muaf Olanlar: 3100 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ilgili mevzuata göre ödeme kaydedici cihaz kullanımından muaf tutulanların, muafiyetlerinin devamı süresince YNÖKC kullanma mecburiyetleri bulunmamaktadır.

 

İhtiyari olarak sinema giriş bileti, yolcu taşıma bileti düzenleyen veya faaliyetlerinde ihtiyari olarak ödeme kaydedici cihaz kullanmak isteyen mükellefler, bu bölümde yer verilen bentlerdeki sürelerden sonra ödeme kaydedici cihaz kullanmayı tercih edecek olmaları halinde, YNÖKC kullanmak mecburiyetindedirler.

 

Akaryakıt pompalarına bağlanan ödeme kaydedici cihazları kullanmak zorunda olan mükelleflerin YNÖKC kullanma mecburiyeti başlangıç tarihleri Bakanlıkça ayrıca belirlenecektir.

 

Eski ÖKC’ların hurdaya ayrılması: Mükellefler YNÖKC alarak kullanmaya başlamalarını takiben, işletmelerinde mevcut 3100 sayılı Kanuna tabi eski ödeme kaydedici cihazlarını Bakanlıkça yayımlanan Genel Tebliğlerde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde hurdaya ayırma işlemine tabi tutacaklardır.

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149129