ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/13 - Asgari Geçim İndiriminde Ve Kazançtan İndirilebilecek Giderlerde Yapılan Değişiklikler
2015-04-24

Birçok konuda düzenleme yanında Asgari Geçim İndiriminde (AGİ) ve kazançtan indirilebilecek giderlerde değişiklikler getiren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


Sirküler

2015/13Özet

Birçok konuda düzenleme yanında Asgari Geçim İndiriminde (AGİ) ve kazançtan indirilebilecek giderlerde değişiklikler getiren 6645 sayılı 23 Nisan 2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.


6645 sayılı Kanunla 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanununda ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda da değişiklikler yapılmış olup, daha sonraki sirkülerlerimizde bunlara da değinilecektir.


1) Üçüncü Çocuğun Asgari Geçim İndirimi Oranı Yükseltilmiştir


Sözü geçen Kanunun 8. Maddesiyle yapılan değişiklikle asgari geçim indirimine ilişkin Gelir Vergisi Kanunu’nun 32. maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere “, üçüncü çocuk için %10,” ibaresi eklenmiştir.


Buna göre asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50'si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için % 10, diğer çocuklar için % 5 olarak hesaplanacaktır.  Böylelikle üçüncü çocuğun asgari geçim indirimi oranı yükseltilmiş olmaktadır. Bu oran yükselişinin üçüncü çocuk için asgari geçim indiriminde meydana getirdiği artış tutarı ise 9,01 TL olmaktadır.


Bu düzenleme 1 Mayıs 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.


Güncellenen ücret hesaplama formumuza bu bağlantıdan ulaşabilirsiniz.


2) İşbaşı Eğitim Programlarından Faydalananlara, Programı Yürüten İşverenlerce Fiilen Ödenen Tutarlar Vergi Matrahının Tespitinde Gider Olarak Düşülebilecektir


Sözü geçen Kanunun 9. maddesiyle GVK’nun İndirilecek Giderler başlıklı 40. maddesinin birinci fıkrasına eklenen aşağıdaki bent ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar, her bir katılımcı itibarıyla, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşmamak üzere, ücretle ilişkilendirilmeksizin gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak düşülebilecektir.


 “11. Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarından faydalananlara, programı yürüten işverenlerce fiilen ödenen tutarlar (Bu kapsamda işverenler tarafından ticari kazancın tespitinde ücretle ilişkilendirilmeksizin her bir katılımcı itibarıyla indirim konusu yapılacak tutar aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşamaz.).”


Her bir katılımcı itibarıyla, aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının yarısını aşan kısım ise net ücret olarak bordrolaştırılmak suretiyle gider yazılabileceği şüphesizdir.


Bu düzenleme 23 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.


Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.


Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

24.04.2015
Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149141