ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/12 - Ev Hizmetlilerinin Sigortalılığı Ve Vergilendirilmesi
2015-04-09

Hatırlanacağı üzere, 11.9.2014 tarihli (Mük) Resmi Gazetede yayımlanan 6552 sayılı Kanun ile 5520 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa 1 Nisan 2015 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen ek madde 9’da yapılan düzenlemeyle ev hizmetlerinde çalışanlar 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren zorunlu sigortalı sayılmışlardır. Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığına ilişkin uygulama esas ve usulleri 1 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ev Hizmetlerinde 5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğde açıklanmıştır. Konuyla bağlantısı nedeniyle ev hizmetlerinde çalışanların vergilendirilmesi hususunda GİB internet sitesinde 8 Nisan 2015 günü yayınlanan 98 Sıra Nolu GVK Sirkülerinde açıklamalar yapılmıştır.Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149155