ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/09 - Elektronik Arşiv Faturası ve e-Arşiv Uygulamasında Yapılan Değişiklikler
2015-01-11

30.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 443 sıra nolu VUK Genel Tebliği ile Elektronik Arşiv Faturası ve e-Arşiv Uygulamasına ilişkin 433 sıra nolu VUK Genel Tebliğde değişiklikler yapılmıştır.

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

11.1.2015

9

 

Başlık

Elektronik Arşiv Faturası ve e-Arşiv Uygulamasında Yapılan Değişiklikler

 

Özet

 

Hatırlanacağı üzere, Elektronik Arşiv Faturası (EAF) ve elektronik arşiv (e-Arşiv) uygulamasının esasları büromuzun 2014/09 nolu Sirkülerinde açıklanmış bulunmaktadır.

 

Esasen Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında düzenlenen telekom, doğalgaz ve GSM faturaları ile daha önce sınırlı bir mükellef kitlesi için uygulamaya girmiş bulunan Elektronik Arşiv Faturası (EAF) ve e-Arşiv uygulaması; 30.12.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile genelleştirilmiş bulunmaktaydı.

 

e-Faturadan farklı bir uygulama olan Elektronik Arşiv Faturası (EAF) ; Çok basit bir tanımla, satıcı tarafından elektronik ortamda düzenlenen ancak müşteriye kâğıt veya elektronik ortamda (e-Fatura dahil) teslim edilen faturadır. e-Arşiv ise; ilk nüshaları kâğıt veya elektronik ortamda müşteriye teslim edilen faturaların ikinci nüshalarının kağıda basılmaksızın elektronik ortamda saklanmasıdır.

 

Bir diğer önemli husus da, e-Arşiv uygulamasının bazı mükellefler için getirilen zorunluluk hariç olmak üzere şimdilik tamamen isteğe bağlı bir uygulama olmasıdır. e-Arşiv uygulamasından yararlanılmak istenilmemesi halinde mevcut düzenlemeler çerçevesinde faturaların ikinci nüshaları kağıt olarak muhafaza edilmeye devam edilecektir.

 

e-Arşivde isteğe bağlı uygulama 30.12.2013 günü yürürlüğe girmiştir. İnternet üzerinden satış yapan mükellefler için öngörülen zorunlu uygulama ise 1.1.2016 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Bu kere, 30.12.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ile aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

  1. Elektronik Arşiv Faturasının e-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olmayan Mükelleflere de Elektronik Ortamda Gönderilebilmesi İmkanı Getirilmiştir

     

    Değişiklikten önce, Elektronik Arşiv Faturası (EAF) alıcısına mutlak surette kağıda basılmış şekilde gönderilmek zorundaydı. Değişiklik ile bu zorunluluk kaldırılarak, e-Arşiv Uygulaması kapsamında oluşturdukları faturaları alıcısının talebi doğrultusunda ve  internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanmak ve de söz konusu faturanın basılabilir görüntüsünü de eklemek şartıyla, müşterilerine elektronik ortamda da iletebileceklerdir. Bu durumda e-Arşiv Faturasının ayrıca kağıda basılmasına gerek bulunmamaktadır.

 

Bu değişikliğe paralel olarak, yapılan diğer bir değişiklik ile de;  Elektronik Arşiv Faturasını e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere elektronik ortamda iletmek isteyen mükelleflere, bu faturaları,  internet adresinde yayımlanan e-fatura format ve standardını kullanarak oluşturma zorunluluğu getirilmiştir.

 

Vergi mükellefleri söz konusu Elektronik Arşiv Faturalarını, kendilerine iletim yöntemine uygun olarak (kağıt olarak ya da elektronik ortamda) muhafaza ve ibraz etmek zorundadırlar. Değişiklikten önce, sadece kağıt ortamında iletim ve muhafaza öngörülmekteydi.

 

2. EFKS Kapsamında Olanlara Bu Tebliğe Uyum İçin Verilen Süre Uzatılmıştır


Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, faturalama süreçleri ile bilgi işlem sistemlerini 1.4.2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe kadar bu Tebliğde yer alan usul ve esaslara uygun hale getirmek zorundadırlar. 433 seri nolu Tebliğle verilen uyum süresi 30.12.2014 tarihinde bitmiş bulunmaktaydı. Böylelikle azami 3 aylık bir ek süre verilmiş olmaktadır. 


443 nolu VUK Tebliği ile yapılan değişiklikleri de içeren 433 nolu VUK Tebliğine

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149126