ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2015/04 - 2015 Yılı Damga Vergisi Tarifesi
2015-01-08

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2015 yılında uygulanacak tarife 58 seri nolu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde açıklanmıştır. • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2014 yılında geçerli oranlar korunmuştur. • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında ( % 10,11) artış yapılmıştır.

 

2015

Sirküler

Tarih-Sıra No

8.1.2015

4

 

Başlık

2015 Yılı Damga Vergisi Tarifesi

 

Özet

Damga Vergisinde nispi ve maktu olmak üzere iki tarife bulunmaktadır. 2015 yılında uygulanacak tarife açıklanmıştır.

    • Bu yıl nispi esasa göre vergilendirilen kâğıtların damga vergisi oranlarında bir artışa gidilmemiştir. 2014 yılında geçerli oranlar korunmuştur.

    • Maktu damga vergisi tutarlarında ise 2014 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranında ( % 10,11) artış yapılmıştır.
  •  

  1. 2015 Yılı Damga Vergisi Tarifesi

 

I. AKİTLERLE İLGİLİ KAĞITLAR

A. Belli parayı ihtiva eden kağıtlar:

Oran/Tutar

1)    Mukavelenameler,  taahhütnameler ve temliknameler             

(Binde 9,48)

2)    Kira mukavelenameleri (Mukavele süresine göre kira bedeli üzerinden)                                                                  

(Binde 1,89)

3)    Kefalet, teminat ve rehin senetleri                                          

(Binde 9,48)

4)    Tahkimnameler ve sulhnameler                                             

(Binde 9,48)

5)    Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)                                                   

(Binde 1,89)

6)    Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

(Binde 1,89)

B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar:

 

1)    Tahkimnameler                                                                      

(45,30 TL)

2)    Sulhnameler                                                                            

(45,30 TL)

3)    Turizm işletmeleri ile seyahat acentelerinin aralarında düzenledikleri kontenjan sözleşmeleri (Belli parayı ihtiva edenler dahil)                                                          

(254,40 TL)

II. KARARLAR VE MAZBATALAR

 

1)       Meclislerden, resmi heyetlerden ve idari davalarla ilgili olmayarak Danıştaydan verilen mazbata, ilam ve kararlarla hakem kararları:

 a) Belli parayı ihtiva edenler                                                    

(Binde 9,48)

 b) Belli parayı ihtiva etmeyenler                                            

(45,30 TL)

2)       İhale kanunlarına tabi olan veya olmayan resmi daire ve         

                kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların her türlü ihale kararları                                                          

(Binde 5,69)

 

III. TİCARİ İŞLEMLERDE KULLANILAN KAĞITLAR

 

1)       Ticari ve mütedavil senetler:

a) Emtia senetleri:

    aa) Makbuz senedi (Resepise)                                               

(15,80 TL)

    ab) Rehin senedi (Varant)                                                        

(9,30 TL)

    ac) İyda senedi                                                                          

(1,70 TL)

    ad) Taşıma senedi                                                                    

(0,60 TL)

b) Konşimentolar                                                                         

(9,30 TL)

c) Deniz ödüncü senedi                                                             

(Binde 9,48)

d) İpotekli borç senedi, irat senedi                                            

(Binde 9,48)


Dosyayı indirmek için tıklayınız

 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149247