ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2014/28 - Vergi ve Sigorta Prim Borçlarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır
2014-12-01

6552 sayılı Kanunla düzenlenmiş bulunan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit deme süreleri, Kanunun verdiği yetki uyarınca 30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/7016 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile uzatılmıştır.

Birçokkonuda düzenlemeiçermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014tarihli ve 6552 sayılı  11.09.2014tarihlive 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 

 

Sözügeçen Kanunla düzenlenmiş bulunanborçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin başvuru ve ilk taksit demesüreleri, Kanunun verdiği yetki uyarınca 30 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetedeyayımlanan ileuzatılmıştır.

 

Bunagöre;

 

a)   Kanunun81. Maddesi uyarınca; 5510sayılı Kanun kapsamına giren genel sağlık sigortası primi hariç olmak üzere sigorta primi (sigorta primi işçi veişveren payları, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortasıprimi, sosyal güvenlik destek primi, isteğe bağlı sigorta primi, topluluksigortası primi, bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlereilişkin eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi vb.) borçlarınınyeniden yapılandırılması için 31 Aralık2014 olan son başvuru süresi 31 Ocak2015 (Bu günün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat 2015) gününe, ilk taksit ödemesüresi ise 31 Ocak 2015’den 28 Şubat2015 (Bu günün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 2 Mart 2015) gününe uzatılmıştır.

 

b)   Kanunun73. Maddesi uyarınca;

i.    VergiUsul Kanunukapsamına giren vergi(gelir vergisi, kurumlar vergisi, ÖTV, KDV, Emlak Vergisi vb.) asılları,cezaları, faizleri ve zamları,

ii.   Trafikidari para cezası, karayolu taşıma idari paracezası, otoyol ve köprülerden geçiş ihlalinin idari para cezası, askerlik paracezası, seçim para cezası, nüfus para cezası şeklindeki idari para cezaları,

borçlarınınyeniden yapılandırılması için 31 Kasım 2014olan son başvuru süresi 31 Aralık 2014gününe, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Aralık 2014’den 31 Ocak 2015 (Bu günün hafta sonu tatiline denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat 2015) gününe uzatılmıştır.

 

c)   Kanunun80.Maddesi uyarınca; Gümrük Kanunukapsamına giren vergilerin asılları,cezaları, faizleri ve zamları borçlarının yeniden yapılandırılması için 31Kasım 2014 olan son başvuru süresi 31Aralık 2014 gününe, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Aralık 2014’den 31 Ocak 2015 (Bu günün hafta sonutatiline denk gelmesi nedeniyle 2 Şubat2015) gününe uzatılmıştır.

 

d)    Kanunun80. Maddesi uyarınca;2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca araç muayenelerini süresindeyaptırmamış olanların, aylık % 5 faiz yerine 6552 s. Kanunun yayımlandığıtarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları, bu Kanunun yayımlandığı tarihten(yayımlandığı ay dâhil) araç muayenelerinin yapıldığı tarihe kadar her ay vekesri için aylık %1 oranında faiz ödemek suretiyle araç muayenelerini yaptırmalarıgereken 31.12.2014 tarihi (bu tarih dâhil) 30.06.2015gününe uzatılmıştır.

 

Ancak,Kanunun74. maddesi uyarınca Kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan kasamevcudu ve ortaklardan alacakların düzeltilmesine ilişkin 31 Aralık 2014 olan son başvuru ve ödeme tarihinde bir değişiklikyapılmadığını belirtmekte yarar görmekteyiz.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNERBAĞIMSIZDENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149139