ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2014/23 - 6552 Sayılı “Torba” Kanun İle Vergi Kanunlarında Yapılan Değişiklikler Ve Yeni Düzenlemeler
2014-09-16

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 6552 sayılı Kanun ile yapılan çeşitli vergi kanunlarındaki yeni düzenlemelere ve değişikliklere Sirkülerimizde yer verilmiştir.

Özet

Birçok konuda düzenleme içermesi nedeniyle kamuoyu tarafından “Torba” olarak nitelenen 10 Eylül 2014 tarihli ve 6552 sayılı  11.09.2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmamıştır. 

 

6552 sayılı Kanun ile yapılan çeşitli vergi kanunlarındaki yeni düzenlemelere ve değişikliklere aşağıda yer verilmiştir.

 

1)  Kıymetli Taşlara İlişkin KDV İstisnasının Kapsamı Daraltılmıştır

 

Kanunun 26. Maddesiyle KDV Kanununun 17/-4(g) maddesinde yapılan değişiklik ile kıymetli taşlara (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) yönelik KDV istisnası daraltılmak suretiyle, münhasıran 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesiyle sınırlandırılmıştır. Kubik Virconia isimli taşa ilişkin KDV istisnası ise tamamen kaldırılmıştır.

 

Böylelikle, kamuoyunda çok tepki çeken kıymetli taşlara yönelik KDV istisnası önemli ölçüde kaldırılmış olmaktadır. Bundan böyle bu taşların yukarıda sözü geçen borsa işlemleri hariç olmak üzere ithali, toptan ve perakende ticareti genel oranda (% 18) KDV’ye tabi olacaktır. Buna karşın aşağıda yer aldığı üzere yine bu Kanunun 116. maddesiyle ÖTV Kanununda yapılan değişiklik ile bu kıymetli taşlar ÖTV kapsamından çıkarılmıştır.

 

Bu düzenleme 11.09.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

 

2)    Kıymetli Taşlar ÖTV Kapsamından Çıkarılmıştır

 

Kanunun 116. maddesiyle yapılan değişiklik ile 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan  aşağıda G.T.İ.P. numaraları ile  vergi oranları belirtilen mallar listeden çıkarılmıştır. Böylelikle kıymetli taşlara yönelik KDV istisnası büyük ölçüde kaldırılırken, diğer yandan bu taşlar ÖTV kapsamından çıkarılmıştır.

 

G.T.İ.P. No

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

71.01

Tabii inci veya kültür incileri (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); tabii inci veya kültür incileri (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş) 

20

71.02

Elmaslar (işlenmiş olsun olmasın, fakat mıhlanmamış veya takılmamış)(Sanayide kullanılanlar hariç) 

20

71.03

Kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar (işlenmiş veya tasnife tabi tutulmuş olsun olmasın) (fakat ipliğe dizilmemiş, mıhlanmamış veya takılmamış); kıymetli taşlar (elmaslar hariç) veya yarı kıymetli taşlar

(tasnife tabi tutulmamış) (taşınmasında kolaylık sağlamak amacıyla geçici olarak ipliğe dizilmiş)

20

7104.90.00.00.19

(Sanayide kullanılmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen kıymetli veya yarı kıymetli taşlar)  Diğerleri 

20

71.05

Tabii veya sentetik, kıymetli veya yarı kıymetli taşların toz ve pudraları(Sanayide kullanılanlar hariç) 

20

71.16

Tabii inci veya kültür incilerinden, kıymetli ya da yarı kıymetli taşlardan eşya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmiş) 

20

 

3)  SGK’ya Borç Ödemesi İçin Yapılacak Taşınmaz Devirlerine KDV İstisnası Getirilmiştir

 

Kanunun 27. Maddesiyle KDV Kanununa eklenen geçici 33. maddeye göre; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında, kamu kurumu niteliğinde olan ve olmayan kurumların borçlarına karşılık olarak taşınmazlarını Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların SGK tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi 31.12.2023 tarihine kadar katma değer vergisinden istisna olacaktır.

 

5510 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesine göre, kamusal niteliği bulunmayan mükelleflerin (tüzel kişiliği bulunanların ortaklarına ait olanlar dâhil)  borcunu ödemede çok zor duruma düştüğü Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı denetim elemanlarının inceleme raporu ile tespit edilmesi kaydıyla, SGK’ya taşınmaz devirleri için de KDV istisnası uygulanabilecektir.

 

Ayrıca bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler için yüklenilen vergilerde indirim konusu yapılabilecektir.

 

 

 

 

4)  Başbakanlık Tarafından Belirlenen Yardım Kampanyalarına Yapılan Bağışlar da Gelir/Kurum Kazancından İndirilebilecektir

 

Kanunun 92. maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 89/1-(10) ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10/1-(e) maddelerinde yapılan değişiklik ile Başbakanlık tarafından başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışlar da gelir/kurum kazancından indirilebilir hale getirilmiştir. Önceki düzenlemede sadece Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan yardım kampanyalarına yapılan bağışlar gelir/kurum kazancından indirilebilmekteydi.

 

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

 

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149633