ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2014/19 - Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken En Az Personel Sayısı Düşürülmüştür
2014-06-19

18.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6400 sayılı BKK ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını 50'den 30'a indirmiştir.

Özet

Ar-Ge ve yazılım faaliyetlerinin desteklenmesine yönelik 5746 sayılı Araştırma Ve Geliştirme FaaliyetlerininDesteklenmesi Hakkında Kanun’da yeralmakta olan Ar-Ge Merkezi tanımında, “en az elli tam zaman eşdeğer Ar-Gepersoneli istihdam etme” koşulu aranmaktadır. Ancak 19.02.2014 tarihli ResmiGazetede yayımlanan 6518 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Kanun'un 4. maddesineeklenen fıkra ile Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gereken elli tam zamanlıAr-Ge personel sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıylafarklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

 

Bakanlar Kurulu sözü geçen yetkisini kullanarak,18.06.2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2014/6400 sayılı Karar ile Ar-Gemerkezlerinde istihdam edilebilecek en az tam zaman eşdeğer Ar-Ge personelisayısını 50'den 30'aindirmiştir.

 

Buna göre Ar-GeMerkezi tanımı şu şekilde olmaktadır: ) “Ar-Ge merkezi: Dar mükellef kurumların Türkiye’dekiişyerleri dahil, kanuni veya iş merkezi Türkiye’de bulunan sermayeşirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş,münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve enaz otuz tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Gebirikimi ve yeteneği olan birimleri”

 

Böylelikle daha küçük ölçekli işletmelerin de Ar-Ge Merkezikurabilmelerine ve aşağıda başlıklar halinde sayılan teşviklerdenyararlanabilmelerine olanak sağlanmıştır.

1)    Ar-Ge indirimi

2)    Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinde gelir vergisistopajı teşviki

3)    Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinde damga vergisistopajı teşviki

4)    Ar-Ge ve destek personelinin ücretlerinde sigorta primiteşviki

 

 

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

 

Saygılarımızla.

ÖNERBAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.trDosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
149202