ÖNER  
Site Haritası
 
Bilgi Bankası - SİRKÜLER
 
2016/13 - Ar-Ge, TGB ve Tasarım Faaliyetlerine Yönelik Güncel Düzenlemeler
2016-08-23

Hatırlanacağı üzere 26.02.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6676 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4691 ve 5746 sayılı Kanunlarda 1 Mart 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere önemli değişiklikler yapılmıştır.Bu düzenlemelerin uygulanmasına yönelik olarak 10/11 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetelerde aşağıda yer alan bir dizi Bakanlar Kurulu kararı ve yönetmelik yayınlanmıştır.Sözü geçen düzenlemeler kapsamında öne çıkan hususlar Sirkülerimizde özetlenmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/12 - Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Yayınlandı
2016-08-19

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19.08.2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/11 - Yatırım Ortamının İyileştirilmesine Yönelik Yapılan Vergi Düzenlemeleri - I
2016-08-13

Ülkemizdeki yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik düzenlemeler içeren 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 9 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Toplam 88 maddeden oluşan, bu itibarla çok kapsamlı olan bu Kanunla Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu ve Damga Vergisi Kanunu’nda yapılan düzenlemelerden abonelerimizi ilgilendirebileceğini düşündüklerimize mümkün olduğunca önem sırasına göre aşağıda yer verilmiştir. Bu Sirkülerimizde yer verilmeyen diğer düzenlemelere ise sonraki sirkülerimizde yer verilecektir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/10 - 1.7.2016’dan Geçerli Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı
2016-07-12

Maliye Bakanlığı Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2016 yılının altı aylık enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.7.2016 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 1 Temmuz 2016 tarihinden itibaren uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları Sirkülerimizde gösterilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/09 - Mali Tatil Uygulamasındaki Değişikliklerin Beyan / Bildirim ve Ödeme Sürelerine Etkisi
2016-07-12

27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’da değişiklikler yapılmıştır. Devamında 10 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile de yapılan yasal değişiklikler 1 Sıra Nolu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğ’ine işlenmiştir. Yapılan değişikliklerin uygulamaya etkileri Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/08 - Az Tehlikeli İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yükümlülükleri Başlıyor
2016-06-28

Hatırlanacağı üzere, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış ve kademeli olarak yürürlüğe girmiştir. Bu düzenlemeye göre, 01.07.2016 tarihinden itibaren Az Tehlikeli Sınıfta yer alan bütün işyerlerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi çalıştırmak veya bunlarda hizmet almak zorunluluğu başlayacaktır. Bu zorunluluğa uymayan işverenlere ağır cezalara muhatap kalabilecektir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/07 - Yevmiye Defterinin Kapanış Tasdiki
2016-06-28

2015 hesap dönemine ilişkin yevmiye defterinin kapanış onayının 30 Haziran 2016 Perşembe günü sonuna kadar yaptırtılması gerekmektedir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/06 - Genç Girişimcilerin Kazançlarına Gelir Vergisi İstisnası Getirilmiştir
2016-05-25

10 Şubat 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6663 sayılı Kanun ile 29 yaşını doldurmamış genç girişimcilere, üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmına gelir vergisi istisnası getirilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/04 - İşçi Ücretlerinin Bankadan Ödenmesi Yükümlülüğünün Kapsamı Genişletildi
2016-05-25

1 Haziran 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; çalışan sayısı 5 ve daha fazla olan işverenler; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakı bankalar, işyerlerinin bulunduğu mahalde banka şubesi bulunmaması ya da çalışanlara banka aracılığıyla ödeme yapılmasına imkân bulunmaması hâlinde ise, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü şubeleri aracılığıyla yapmak zorundadırlar.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/04 - 5510 Sayılı Kanun Kapsamından Çıkmış İşyerlerinin Yeniden Kapsama Girmesi Halinde Yapılacak İşlemler
2016-04-18

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nce kurumun internet sitesinde 15.04.2016 tarihinde yayımlanmış bulunan duyuruda özetle; İki yıl süreyle aylık prim ve hizmet belgesi vermeyen işverenlere ait işyeri dosyalarının sistem tarafından otomatik olarak Kanun kapsamından çıkarıldığı, bundan sonra tekrar sigortalı çalıştırmaya başlayan işyerlerinin, sosyal güvenlik merkezlerine müracaat etmeleri gerektiği açıklanmıştır. Duyurunun tam metni Sirkülerimizde yer almaktadır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/023 - e-Arşiv Faturası Düzenleyen Mükelleflere İlişkin Duyuru
2016-02-25

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Arşiv Fatura Uygulaması kapsamında fatura düzenleyen mükelleflere ilişkin aşağıda yer alan 11.02.2016 tarihli Duyuru yayınlanmıştır.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/02 - Asgari Ücretli Çalıştıran İşverenlere Yönelik Sigorta Prim Desteği
2016-02-21

Asgari ücretteki artışın işverenlere getirdiği yükün bir kısmını karşılamayı taahhüt eden Hükümet, bu çerçevede 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda; İşverenlerin asgari ücretle çalıştırdığı işçilerin ücret maliyetlerinin günlük 3,33 TL’lik ve aylık en fazla 100 TL’lik kısmını 2016 yılıyla sınırlı olmak üzere, primlerin terkini yoluyla karşılama yönünde düzenleme yapmıştır. Asgari ücret desteğinin uygulama esasları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 10.02.2016 tarihli ve 2016-4 sayılı Genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bunun yanında asgari ücret desteği Kurum internet sitesinde yayımlanan Soru-Cevap şeklinde de açıklanmıştır. Genelgeye göre daha özet ve anlaşılır olduğunu düşündüğümüz için, Biz de aşağıda bu Soru-Cevap şeklinde de açıklamaları özetleyerek aktarmayı uygun bulduk.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız

2016/01 - Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı, Harcırah ve Çocuk Zammı Tutarları
2016-01-06

Bilindiği üzere, gelir vergisinden istisna kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları memur maaş katsayılarına endeksli bulunmaktadır. Maliye Bakanlığı 2015 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarını, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi ile belirlenen katsayıları 2015 yılı enflasyon farkını da içerecek şekilde 4.1.2016 tarihli Maliye Bakanlığı Genelgesinde yeniden belirlemiştir. Buna göre 2016 yılının ilk yarısında (Ocak-Haziran) uygulanacak olan, gelir vergisinden istisna; kıdem tazminatı tavanı, çocuk zammı ve harcırah tutarları Sirkülerimizde gösterilmiştir.

Sirküleri okumak için tıklayınız...

Dosyayı indirmek için tıklayınız
 

onerymm.com.tr | Her hakkı saklıdır © 2009
Anasayfa | Hakkımızda | Denetim & Tasdik | Danışmanlık | Vergi Uyuşmazlığı | Eğitim & Seminer | Çözüm Ortaklığı | Sirküler | Kılavuzlar
Makaleler | Mevzuat & Sorgulama | İletişim

 
133561