4447 Sayılı Kanunundaki İstihdam Desteklerinin Bazılarının Parasal Tutarları Artırılmıştır

13 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ile 4447 sayılı Kanunun geçici 24, 27 ve 28’inci maddelerinde düzenlenmiş olan istihdama yönelik desteklerin parasal tutarları yeniden değerleme oranında (%21,56) artırılmıştır.

Desteklerin eski ve yeni tutarlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

4447 Madde No

Desteğin Mahiyeti

Yeni Destek Tutarı

Önceki Destek Tutarı

Geçici 24

İşverenlerince ücretsiz izne ayrılan işçilere ve 15.3.2020 tarihinden sonra işten çıkarılmış olup, işsizlik ödeneğinden istifade edemeyen işçilere verilen nakdi ücret desteği

47,70 TL/Gün

39,24 TL/Gün

Geçici 27

İşsiz halde bulunan kişilerin yeniden istihdamı ve SGK’ya bildirilmeksizin çalışan kişilerin de istihdam edilebilmesi için; iş veya hizmet sözleşmesi 01.01.2019-17.04.2020 döneminde sona erenler ile SGK’ya bildirilmeksizin çalışanların en son çalıştıkları işyerlerine başvuranlardan;

a) Bu işverenler tarafından işe alınıp fiilen çalıştırılan sigortalılar için işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle sağlanan prim desteği

b) Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınıp ücretsiz izne ayrılanlar için nakdi ücret desteği

c) Başvuruda bulananlardan işveren tarafından işe alınmayanlara nakdi ücret desteği

53,67 TL/Gün

47,70 TL/Gün

41,74 TL/Gün

44,15 TL/Gün

39,24 TL/Gün

39,24 TL/Gün

Geçici 28

2019/Ocak-2020/Nisan döneminde en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak;

a) İstihdam edilecek her bir sigortalı için, her ay bu işverenlerin SGK’ya ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilmek suretiyle işe alındığı tarihten itibaren fiilen çalıştırılacak sigortalılar için sağlanan prim desteği

b) İlave olarak işe alınmasından sonra işveren tarafından ücretsiz izne ayrılacak olanlara verilecek nakdi ücret desteği

53,67 TL/Gün

47,70 TL/Gün

44,15 TL/Gün

39,24 TL/Gün

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz. Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

15-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 99 kez okunmuştur.