Net-Brüt Ücret Hesap

2021 yılı parametrelerine göre; aylık, bir kaç aylık,yıllık, netten brüte ücret, brütten nete ücret, işveren ücret maliyeti, asgari geçim indirimi, agi, zorunlu BES, gelir vergisi stopajı, işçi sigorta primi, işveren sigorta primi ve benzeri hesaplamaları excel ortamında aşağıdaki formdan kolaylıkla yapabilirsiniz. Form değişen parametrelere göre sürekli güncellenmektedir.


Dosyayı İndir