2021 Yılının İlk Üç Aylık GEKAP Beyannamesinin Verilme Süresi

Hatırlanacağı üzere, Geri Kazanım Katılım Payı (GEKAP); 4 Nisan 2019 tarihli sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1) ve 2872 sayılı Çevre Kanunu’na ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için ödenecek geri kazanım katılım payının beyanı ve tahsiline ilişkin esaslar belirlenmiş ve tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Ayrıca 22.03.2020 Tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğ (Sıra No:1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (Sıra No:3) 4.ncü maddesinin 5.nci fıkrasında GEKAP beyanlarının 2021 Yılından itibaren 3'er aylık dönemler itibariyle yapılacağı ve beyannamenin beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerektiği yönünde düzenleme yapılmıştır.

Buna göre 2021 yılının Ocak-Mart aylarını içeren ilk 3 aylık GEKAP bildirimlerinin en geç 30 Nisan 2021 tarihine kadar beyan edilip, tahakkuk eden vergilerin ödenmesi gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

26-04-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 32 kez okunmuştur.