Döviz Borçlusu Firmaların Bildirim ve Bağımsız Denetim Yükümlülükleinde Önemli Değişiklikler Getiren Yönetmelik Değişikliği Yayımlanmıştır

Özet

Hatırlanacağı üzere 25 Ocak 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan 2018/11185 sayılı ile 2 Mayıs 2018 tarihinden geçerli olmak üzere gerçek kişilerin ve 15 Milyon ABD Dolarından daha küçük döviz kredisi olan işletmelerin döviz kredisi kullanımlarına ciddi kısıtlamalar getirilmiştir. Büromuzun 2018/10 sayılı sirkülerinde konu hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Takiben 17 Şubat 2018 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan ile 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmalara bildirim ve bağımsız denetim yükümlülüğü getirilmiştir. Büromuzun 2018/11 sayılı sirkülerinde konu hakkında ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.

Bu kez 24 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş bulunan ile; 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmaların bağımsız denetim ve bildirim yükümlülüklerinde çok önemli sayılabilecek bazı değişiklikler yapılmaktadır.

Yapılan değişikliklerden önemli görülenler aşağıda özetlenmiştir.

1) Firmaların Bağımsız Denetim Yükümlülüğü Kaldırılmaktadır:

Yönetmeliğin 4,5,7,8,9,10 ve 12.maddelerinde yapılan değişiklikler ile 15 milyon ABD Doları ve üstünde kredisi olan firmalara bağımsız denetim yükümlülüğü kaldırılmaktadır.

2) Firmaların TFRS ve BOBİ FRS’ye Uygun Finansal Tablo Hazırlama Zorunlulukları Kaldırılmaktadır:

Yönetmeliğin 4/f maddesindeki “Finansal raporlama çerçevesi” tanımı uyarınca bildirim yükümlülüğü kapsamındaki firmalar, finansal tablolarını mutlak surette TFRS ve BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlamak zorundaydılar. Vergi Usul Kanununu ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine göre hazırlanmış finansal tablolar kabul edilmemekteydi. Yapılan değişiklik ile; Vergi Usul Kanununa, Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğine, TFRS ve BOBİ FRS’ye uygun olarak hazırlanmış finansal tabloların hepsi geçerli hale getirilmiştir.

3) 15 Milyon USD Eşik Değer Kontrolü ve Bildirimler Aylık Olarak Yapılacaktır:

Yönetmeliğin değişiklikten önceki 5/ (1) maddesi uyarınca, 15 Milyon USD’lik eşik değer kontrolü yıllık hesap döneminin son iş günü itibarıyla yapılmakta ve döviz yükümlülüğü 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, müteakip hesap döneminden itibaren TCMB’ye bildirim yapmakla yükümlü idiler.

Yönetmeliğin 5 maddesinde yapılan değişiklik ile; 15 Milyon USD’lik eşik değer kontrolü her ayın son iş günü itibarıyla yapılacaktır ve döviz yükümlülüğü 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, müteakip aydan itibaren TCMB’ye bildirim yapmakla yükümlü olacaklardır.

Üç ayda bir yapılmakta olan bildirimler, Yönetmeliğin 6/(3) maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, 2021/Şubat ayından itibaren her ay yapılacaktır ve bildirimlerin en geç müteakip ayın son gününe kadar tamamlanması gerekmektedir. Buna göre Şubat ayının son iş günü (28 Şubat 2021) itibariyle döviz yükümlülüğü 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, 2021/Mart ayından itibaren TCMB’ye bildirim yapmak zorunda olacaklardır. Mart ayı bildiriminin 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar yapılması gerekecektir.

4) Yürürlük ve Aylık İlk Uygulama:

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yani 24 Şubat 2021 günü yürürlüğe girmiştir. Dolayısıyla yukarıda da ifade edildiği üzere, Şubat ayının son iş günü (28 Şubat 2021) itibariyle döviz yükümlülüğü 15 milyon ABD doları ve üstünde olan firmalar, 2021/Mart ayından itibaren TCMB’ye bildirim yapmak zorunda olacaklardır. Mart ayı bildiriminin 30 Nisan 2021 günü sonuna kadar yapılması gerekecektir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

28-02-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 9 kez okunmuştur.