Azgelişmiş Yerlere Yönelik 6 Puanlık İlave Prim Teşvikinin 2021 Yılında da Uygulanmasını Öngören Karar Yayımlanmıştır

Hatırlanacağı üzere sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi göreceli olarak daha düşük kabul edilen aşağıdaki üç listedeki yerler için ilave sigorta primi işveren hissesi teşviki sağlanmak suretiyle üretim ve istihdam imkânlarının artırılması amaçlanmıştır.

Bu kapsamda aşağıdaki listelerde belirtilen yerlerde faaliyet gösteren;

a. 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanması,

b. 10 ve üzerinde sigortalı çalıştırması,

koşullarını birlikte sağlayan özel sektör işyerlerinin malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi işveren hissesinde beş puanlık prim teşvikine ilave olarak, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanmak üzere altı puan ilave edilmek suretiyle 2013 yılında sigorta primi teşviki uygulaması getirilmiştir.

Altı puanlık ilave prim teşvikinden yararlanılabilmesi için şartlardan birisi olan 5510 sayılı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi hükümlerinden yararlanılması koşulu, genel olarak; işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içerisinde vermeleri, sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazinece karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresinde ödemeleri, Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmamasını ifade etmektedir.

Öte yandan yukarıdaki Karar uyarınca, 5510 sayılı Kanunun ek 2’nci maddesinde öngörülen sigorta primi teşvikinden yararlanmakta olan işyerleri de 6 puanlık ilave prim teşvikinden yararlanamayacaktır. Sözü geçen ek 2’nci madde çok özet olarak; Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında gerçekleştirilen yatırımlar için yararlanılmakta olan prim teşviklerine yönelik düzenlemeleri içermektedir.

Bu Karar ile prim teşviklerinin 2016-2018 yıllarına kadar uygulanması öngörülmüştü ancak çeşitli kararlar ile 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktaydı. İlave bir uzatma yapılmadığı için prim teşvikinden 2021/Ocak ayında yararlanılamamıştı.

24 Ocak 2021 tarihli Resmî Gazetede yayımlanan ile 6 puanlık ilave prim teşvikinin süresi 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmış bulunmaktadır.

Sözü geçen ilave prim teşvikinden 31.12.2021 tarihine kadar yararlanacak olan yerler şöyledir: 

I) SAYILI LİSTE

Afyonkarahisar, Amasya, Artvin, Bartın, Çorum, Düzce, Elazığ, Erzincan, Hatay, Karaman, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Nevşehir, Rize, Sivas, Trabzon, Uşak

(II) SAYILI LİSTE

Adıyaman, Aksaray, Bayburt, Çankırı, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kahramanmaraş, Kilis, Niğde, Ordu, Osmaniye, Sinop, Tokat, Tunceli, Yozgat

(III) SAYILI LİSTE

Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Bozcaada-Gökçeada İlçeleri

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

27-02-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 7 kez okunmuştur.