1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Elektronik Belgelerin Ba-Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyeceğini Düzenleyen 523 Nolu VUK Tebliği Yayımlanmıştır

Özet

25 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış bulunan ile yapılan düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik belge olarak düzenlenen belgelerin 2021/Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

1) 1 Temmuz 2021 Tarihinden İtibaren Elektronik Belgeler Ba-Bs Bildirimlerine Dahil Edilmeyecektir.

Sözü geçen 523 sıra nolu VUK Tebliğinde yapılan düzenlemeye göre; Vergi Usul Kanunu kapsamında elektronik (e-) belge olarak düzenlenen belgelerin (e-Fatura, e-Arşiv Fatura) 2021/Temmuz ayına ilişkin dönemden itibaren Form Ba ve Form Bs bildirimlerine dâhil edilmeyecektir.

Bir kişi veya kurumdan yapılan mal ve/veya hizmet alış tutarları ile bir kişi veya kuruma yapılan mal ve/veya hizmet satış tutarlarına ilişkin 5.000 TL tutarındaki haddin belirlenmesinde, elektronik olarak ve kâğıt ortamında düzenlenen tüm belgelerin birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Söz konusu haddin aşılması halinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen belgeler bildirimlere dâhil edilecektir.

Örnek: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan A işletmesine 2021/Kasım dönemi içerisinde, B firması tarafından KDV hariç 4.800 TL tutarında e-Arşiv Fatura ve 300 TL tutarında kâğıt ortamında fatura düzenlenmiştir. Bu durumda belge tutarı toplamı KDV hariç (4.800+300) 5.100 TL olduğundan; Alıcı A işletmesi ile satıcı B firmaları 2021/Kasım dönemi Form Ba-Bs bildirimlerinde sadece kâğıt ortamında düzenlenen faturayı KDV hariç toplam 300 TL olarak bildireceklerdir.

2) Bildirime Konu Belge Olmadığı Dönemde Dahi Form Bildirimlerinin Boş Olarak Verilmesi Gerekmektedir.

Tebliğe göre, Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak, tüm alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

Örnek: Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına 2021/Eylül döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç 500 TL’dir. C firmasına D firmasınca düzenlenen belge tutarı toplamı KDV hariç (4.000+500) 4.500 TL olduğundan, Tebliğde belirtilen haddin altında kalmaktadır.  İlgili ayda C firmasının bildirime konu başka bir alımı da olmamıştır. Bu durumda C firmasının 2021/Eylül dönemi mal ve/veya hizmet alımları Tebliğde belirtilen haddin altında kaldığından Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, D firmasının ilgili dönemde bildirime konu başka mal ve/veya hizmet satışı yok ise Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

Örnek: K Ltd. Şti. 2021/Kasım döneminde Z firmasına elektronik belge düzenlemek suretiyle KDV hariç toplam 50.000 TL’lik satış yapmıştır. K Ltd.Şti.’nin Z firmasına ve/veya herhangi bir kişi veya kuruma, ilgili dönemde düzenlediği kâğıt fatura ise bulunmamaktadır. Bu durumda K Ltd.Şti.’nin 2021/Kasım dönemi Form Bs bildirimini “Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, Alıcı Z firmasının ilgili dönemde başka bir mal/hizmet alımı yok ise 2021/Kasım dönemi Form Ba bildirimini “Ba bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermesi gerekmektedir.

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

26-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 130 kez okunmuştur.