2020 Yılının İlk Üç Ayına İlişkin e-Defter ve Berat Dosyaları İkincil Kopyalarının GİB Sistemlerine Yüklenme Süresi Uzatılmıştır ve Saklama Programı Kullanıma Açılmıştır

Hatırlanacağı üzere büromuzun 2020-73 sayılı sirkülerinde duyurulduğu ve ayrıntılı olarak açıklandığı şekilde; e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde GİB’den bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da GİB’in bilgi işlem sistemlerinde 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

2020/Ocak ve müteakip dönemler e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın (GİB) bilgi işlem sistemlerine aktarım zamanı aşağıdaki tabloda belirtildiği şekilde belirlenmiştir. Mükellefler aşağıdaki tabloda belirtilen tarihleri aşmamak kaydıyla istedikleri zaman yüklemekte serbestlerdir.

Dönem

Aktarım Zamanı

2020 / Ocak – Şubat – Mart

15 Ocak 2021’e kadar

2020 / Nisan – Mayıs – Haziran

15 Şubat 2021’e kadar

2020 / Temmuz – Ağustos – Eylül

15 Mart 2021’e kadar

2020 / Ekim – Kasım

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Gerçek kişi mükellefler)

15 Nisan 2021’e kadar

2020 / Aralık (Tüzel kişi mükellefler)

17 Mayıs 2021’e kadar

e-Defter portalında 8.1.2021 tarihinde yayınlanan ile 2020 yılı ilk üç ayına ilişkin olarak 15 Ocak 2021 tarihi olarak belirlenen e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlığın (GİB) bilgi işlem sistemlerine aktarımı için son yükleme tarihi 05 Şubat 2021 tarihine kadar uzatılmıştır.

e-Defter Saklama Programını

Bu Sirkülerimize ilişkin görüş, öneri ve sorularınızı ‘ye iletebilirsiniz.

Saygılarımızla.

ÖNER BAĞIMSIZ DENETİM VE YMM A.Ş.

onerymm.com.tr

09-01-2021


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 67 kez okunmuştur.