2019 Yılına İlişkin Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatılmıştır

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 17.04.2020 tarihli ve 127 Sıra Numaralı ile; 30 Nisan 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2019 hesap dönemine ait Kurumlar Vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri 1 Haziran 2020 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.


Dosyayı İndir