2014 Yılı Gelir Vergisi Tarifeleri ve Bazı Gelirlere İlişkin İstisna Hadleri

Gelir Vergisi Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2013 yılında uygulanan had ve tutarların 2014 yılı için % 3,93 oranında arttırılması gerekmektedir. 2014 yılı için yeniden belirlenen had v


Sirküleri İndirmek İçin Tıklayınız. Bu sayfa 643 kez okunmuştur.